Pielęgniarki – zatrudnianie przez szpitale pielęgniarek z tytułem magistra i specjalisty to niegospodarność? 

2 min czytania
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – zatrudnianie przez szpitale pielęgniarek z tytułem magistra i specjalisty to niegospodarność? 

Czy zatrudnianie przez szpitale pielęgniarek z wykształceniem odpowiadającym grupie 2 siatki płac jest niegospodarnością?

W ostatnich dniach sporo kontrowersji wzbudziło ogłoszenie jednego ze szpitali, który wyraża chęć zatrudnienia pielęgniarek. W ogłoszeniu w części dotyczącej wymaganego wykształcenia potencjalny pracodawca wpisał: wykształcenie kierunkowe (maksymalnie licencjat pielęgniarstwa). Krytycy powyższego ogłoszenia zarzucają szpitalowi niekonsekwencję, gdyż w dalszej części ogłoszenia napisano: oferujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. 

Zatem zadajmy pytanie: czy tylko studia magisterskie i specjalizacja są formami rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji? Odpowiedź jest oczywista. NIE! Pracodawca zapewne zdaje sobie sprawę, że są inne formy  doskonalenia zawodowego pielęgniarek. Do nich należy zaliczyć, zgodnie z ustawą o zawodach – kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne, a także dokształcające. Na marginesie możemy wspomnieć, że samym województwie podkarpackim ponad 500 pielęgniarek zapisało się na bardzo praktyczne kursy dokształcające.  

Zadajmy sobie kolejne pytanie: dlaczego pracodawca zamieścił takie ogłoszenie. Po pierwsze – zdaje sobie sprawę, że koszty wynagrodzeń pielęgniarek z grupy 2 są zdecydowanie wyższe niż pielęgniarek z grupy 6.  Sprawa naprawdę nie jest skomplikowana! Wynagrodzenie zasadnicze  pielęgniarki z grupy 2 wyniesie od 1 lipca 2024 roku –  9230,57 PLN plus pochodne. Zgodnie z wyliczeniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynagrodzenie roczne takiej pielęgniarki wyniesie około 167 tys. PLN. Natomiast pielęgniarki z grupy 6  wynagrodzenia zasadnicze wyniesie –  6726,15 PLN. Rocznie – 121 tys. PLN. Podane roczne wynagrodzenie zawiera nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale także wynagrodzenie należne z tytułu dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w niedziele i święta oraz dodatku stażowego. 

Wniosek: Różnica w wynagrodzeniu pielęgniarki z grupy 2 względem pielęgniarki z grupy 6 wyniesie od 1 lipca 2024 roku około 45 tys. PLN rocznie. Przy 10 pielęgniarkach ta różnica wynosi 450 tys, a przy 100… to 4,5 miliona PLN. Dla szpitala koszty będą jeszcze większe, gdyż musi odprowadzić do ZUS-u składki na ubezpieczenie społeczne… 

Dalsza część artykułu pod sondą…

Zapraszamy czytelników pielegniarki.info.pl do oddania głosu w kolejnej sondzie. Tym razem chcemy poznać opinię pielęgniarek i położnych w jaki sposób odbierają postępowanie decydentów wobec projektu ustawy związku OZZPiP. Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Jak oceniasz sposób postępowania koalicji rządowej w sprawie projektu ustawy pani Ptok?

 Zapraszamy do licznego udziału w sondzie. Za oddane głosy bardzo dziękujemy.

Dalsza część artykułu…

Z powyższego wynika, że pracodawca, który zamieścił na swojej stronie internetowej przedmiotowe ogłoszenie działa bardzo racjonalnie oraz w granicach prawa. Z orzeczeń sądowych wynika, że pielęgniarki z grupy 2 i 6 wykonują takie same zadania, posiadają takie same kompetencje zawodowe. To dlaczego szpital ma ponosić wyższe koszta? Na jednym z portali informacyjnych w opisywanej powyżej sprawie zamieszczono kilka komentarzy. Jeden z nich o znamiennej treści, cytujemy w oryginalnym brzmieniu: „Zatrudnianie pielęgniarek z mgr jest niegospodarnością, gdyż Pani po LM ma większe doświadczenie i robi to co mgr za niższe pieniądze”. 

Wróćmy jeszcze do treści ogłoszenia, w którym napisano „oferujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji”. Otoż, pielęgniarka może wypełniać ustawowy obowiązek stałego doskonalenia zawodowego nie tylko przez studia oraz szkolenie specjalizacyjne. W wielu zakresach świadczeń zdrowotnych w szpitalach wymaganymi kwalifikacjami jest posiadanie kursu kwalifikacyjnego oraz/lub  specjalistycznego. Więc pracodawca zapewnia, że oferuje możliwość rozwoju zawodowego poprzez takie formy kształcenia podyplomowego, których ukończenie nie obliguje pracodawcy do poniesienia wynagrodzenia zasadniczego(!). 

Szkoda, że pani Ptok w projekcie ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego nie uwzględniła podnoszenie kwalifikacji zawodowych także poprzez odbywanie kursów kwalifikacyjnych, które są np. zamiennie wymagane ze specjalizacją w oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych lub jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 46

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – szokująca roczna strata finansowa pielęgniarek z grupy 6.