Pielęgniarki: zmiany w kształceniu podyplomowym to tajemnica.

2 min czytania
AktualnościSystem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki: zmiany w kształceniu podyplomowym to tajemnica.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – kształcenie podyplomowe

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek – odpowiedź ministerstwa 

Warszawa, 09-03-2020 r.

KOM.164.6.2020

Pan
Mariusz Mielcarek

pielegniarki.info.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

w nawiązaniu do Pana pytań zawartych we wniosku o informację publiczną przesłanym 24 lutego br. informuję, że wnioskowane dokumenty, tj. "Główne kierunki zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" oraz protokół posiedzenia Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 19 września 2019 r. należą do kategorii dokumentów wewnętrznych, a w związku z tym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). W przeciwieństwie do dokumentu urzędowego, którym zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy, przez dokument wewnętrzny rozumie się taki dokument, który został wytworzony w zakresie działania danego podmiotu, ale nie przesądzające o kierunku jego działania. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgodnieniu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są jednak wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu (vide: wyroki NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. I OSK 2130/11; 31 lipca 2014 r., I OSK 2320/13). Również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęto, że dokumenty wewnętrzne podlegają wyłączeniu z szerokiego zakresu przedmiotowego informacji publicznej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego dokumenty wewnętrzne to informacje o charakterze roboczym (np. protokoły, zapiski, notatki), które zostały utrwalone w formie tradycyjnej lub elektronicznej i stanowią pewien proces myślowy, proces rozważań, etap wypracowywania finalnej koncepcji, przyjęcia ostatecznego stanowiska przez pojedynczego pracownika lub zespół. W ich przypadku można bowiem mówić o pewnym stadium na drodze do wytworzenia informacji publicznej. Służą one wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzają o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk (por. wyrok TK z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt P 25/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 122; a także wyrok NSA z dnia 7 października 2015 r., I OSK 1883/14). Zarówno dokument „Główne kierunki zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, jak i protokół posiedzenia Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych stanowią pewne stadium działania Organu, którego celem jest dokonanie zmian w obowiązującym prawie.

Zwrócić należy także uwagę, iż gdy Organ podejmie decyzję, co do kształtu planowanego projektu, gdyż forma planowanych zmian uzależniona jest od ustaleń merytorycznych i dopiero wtedy nadania będzie projektowi forma, to zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), Organ upubliczni taki projekt poprzez publikacje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Wnioskowane więc informacje udostępnione będą po ich opracowaniu właśnie poprzez umieszczenie ich na BIP, a to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wyłącza możliwość uzyskiwania tych danych w trybie wnioskowym.

Z poważaniem
DYREKTOR
Biura Komunikacji
Wojciech AndrusiewiczZobacz także:

Ministerstwo oficjalnie: innych pielęgniarek nie ubezpieczymy!

Zmarła kolejna pielęgniarka…

Pielęgniarki: rekompensata nie do 10 tys. PLN a tylko do 5775 PLN.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze