Pielęgniarki – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych

Propozycja strony rządowej odnośnie poziomu wzrostu wskaźników minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych, mających obowiązywać od 1 lipca 2021 r. to kolejny krok w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia kontynuującego problematykę regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Podczas posiedzenia zespołu w dniu 26 lutego br. wstępnie dyskutowano o założeniach przyszłych rozstrzygnięć nowelizacji płacowych. W pracach Trójstronnego Zespołu bierze osobiście udział Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Propozycje strony rządowej wyglądają następująco:

1) przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej,

2) gwarancja, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy,

3) dodatkowo od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację),

4) mechanizm gwarancyjny obejmie wszystkich pracowników, których wynagrodzenia regulowane były w oparciu o odrębne strumienie finansowania niezależnie od wysokości ich wynagrodzeń (a więc również tych, których wynagrodzenie przekracza znacząco najniższe poziomy wynagrodzeń określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r.),

5) podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., z uwzględnieniem postulatu redukcji nadmiernej dysproporcji pomiędzy współczynnikiem 1,05 a współczynnikami w niższej wysokości,

6) podwyższenie współczynników pracy skorelowane będzie z poziomami wynagrodzeń osiągniętymi w związku z regulacjami opartymi o odrębne strumienie środków finansowych (lekarze posiadający specjalizację, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)

7) podwyższone współczynniki będą obowiązywać już od lipca 2021 r.

We wstępnej dyskusji strona społeczna reprezentująca w szczególności grupy zawodowe lekarzy i pielęgniarek podkreślała znacznie większe oczekiwania płacowe, jak też konieczność gwarancji finansowych dla pracodawców. Jako OPZZ uważamy, że podjęcie rozmów i determinacja strony rządowej do uregulowania i uporządkowania obszaru płacowego w ochronie zdrowia – to krok w dobrym kierunku. Wskazaliśmy, że propozycję strony rządowej traktujemy jako wyjściową do dalszych negocjacji, mając nadzieję na zbliżenie stanowisk stron. Istotą nowych regulacji w ocenie OPZZ jest wskazanie mechanizmu włączającego poziomy wynagrodzeń oparte o dotychczasowe porozumienia, a więc odrębne strumienie finansowania – do propozycji nowych wskaźników. Dodatkowo, grupa ratowników medycznych zrzeszona w strukturach Federacji ZZPOZ i PS i OPZZ złożyła propozycję o wyodrębnienie ich grupy zawodowej w obowiązującym załączniku do ustawy określającym grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. OPZZ niemienie podtrzymuje postulat, by największe wzrosty wynagrodzeń objęły te grupy zawodowe między którymi występowały dotychczas największe dysproporcje płacowe. Nie możemy także zapominać o pracownikach administracyjnych, gospodarczych i obsługi.

Dalsze rozmowy zostały zaplanowane na 9 marca br.

W tym dniu ma się odbyć posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu z udziałem ministra Adama Niedzielskiego i kontynuacja dyskusji nad stanowiskiem organizacji związkowych i pracodawców w sprawie wynagrodzeń.

OPZZ konsultuje propozycje wzrostu wskaźników płac minimalnych w ochronie zdrowia do końca tygodnia, tj. 5 marca br.  

OPZZ w negocjacjach płacowych reprezentują członkowie zespołu: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz eksperci: Renata Górna, Piotr Dymon i Katarzyna Sarnicka.

[rg]

źródło: opzz.org.pl

Zobacz także: Ministerstwo zdrowia – pielęgniarka zarobi 8 347 PLN.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze