Pielęgniarki – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych

Propozycja strony rządowej odnośnie poziomu wzrostu wskaźników minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych, mających obowiązywać od 1 lipca 2021 r. to kolejny krok w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia kontynuującego problematykę regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Podczas posiedzenia zespołu w dniu 26 lutego br. wstępnie dyskutowano o założeniach przyszłych rozstrzygnięć nowelizacji płacowych. W pracach Trójstronnego Zespołu bierze osobiście udział Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Propozycje strony rządowej wyglądają następująco:

1) przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej,

2) gwarancja, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy,

3) dodatkowo od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację),

4) mechanizm gwarancyjny obejmie wszystkich pracowników, których wynagrodzenia regulowane były w oparciu o odrębne strumienie finansowania niezależnie od wysokości ich wynagrodzeń (a więc również tych, których wynagrodzenie przekracza znacząco najniższe poziomy wynagrodzeń określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r.),

5) podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., z uwzględnieniem postulatu redukcji nadmiernej dysproporcji pomiędzy współczynnikiem 1,05 a współczynnikami w niższej wysokości,

6) podwyższenie współczynników pracy skorelowane będzie z poziomami wynagrodzeń osiągniętymi w związku z regulacjami opartymi o odrębne strumienie środków finansowych (lekarze posiadający specjalizację, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)

7) podwyższone współczynniki będą obowiązywać już od lipca 2021 r.

We wstępnej dyskusji strona społeczna reprezentująca w szczególności grupy zawodowe lekarzy i pielęgniarek podkreślała znacznie większe oczekiwania płacowe, jak też konieczność gwarancji finansowych dla pracodawców. Jako OPZZ uważamy, że podjęcie rozmów i determinacja strony rządowej do uregulowania i uporządkowania obszaru płacowego w ochronie zdrowia – to krok w dobrym kierunku. Wskazaliśmy, że propozycję strony rządowej traktujemy jako wyjściową do dalszych negocjacji, mając nadzieję na zbliżenie stanowisk stron. Istotą nowych regulacji w ocenie OPZZ jest wskazanie mechanizmu włączającego poziomy wynagrodzeń oparte o dotychczasowe porozumienia, a więc odrębne strumienie finansowania – do propozycji nowych wskaźników. Dodatkowo, grupa ratowników medycznych zrzeszona w strukturach Federacji ZZPOZ i PS i OPZZ złożyła propozycję o wyodrębnienie ich grupy zawodowej w obowiązującym załączniku do ustawy określającym grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. OPZZ niemienie podtrzymuje postulat, by największe wzrosty wynagrodzeń objęły te grupy zawodowe między którymi występowały dotychczas największe dysproporcje płacowe. Nie możemy także zapominać o pracownikach administracyjnych, gospodarczych i obsługi.

Dalsze rozmowy zostały zaplanowane na 9 marca br.

W tym dniu ma się odbyć posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu z udziałem ministra Adama Niedzielskiego i kontynuacja dyskusji nad stanowiskiem organizacji związkowych i pracodawców w sprawie wynagrodzeń.

OPZZ konsultuje propozycje wzrostu wskaźników płac minimalnych w ochronie zdrowia do końca tygodnia, tj. 5 marca br.  

OPZZ w negocjacjach płacowych reprezentują członkowie zespołu: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz eksperci: Renata Górna, Piotr Dymon i Katarzyna Sarnicka.

[rg]

źródło: opzz.org.pl

Zobacz także: Ministerstwo zdrowia – pielęgniarka zarobi 8 347 PLN.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8322 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Dodatek dla pielęgniarki za licencjat – 580,24 PLN.

2 min czytania
Związek pielęgniarek za siatką płac opartej na wykształceniu W dniu 10 września 2021 roku OZZPiP ogłosił kolejny projekt dokumentu, który zawiera uregulowanie…
Aktualności

Pielęgniarki – 200 milionów PLN na bezpłatne szkolenia.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wsparciu dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych W odpowiedzi interpelację nr 24981 Pani Barbary Dolniak – Posła na Sejm…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Rekompensata dla pielęgniarek za różnicę w zarobkach.

1 min czytania
Poseł pisze w sprawie pielęgniarek do ministra zdrowia Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie stawek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od…
Komentarze