Pielęgniarski absurd. Pensja lekarza, mgr oraz LM i SM.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarski absurd. Pensja lekarza, mgr oraz LM i SM.

Siatka płac pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2022 – minister zdrowia zbiera uwagi

Minister zdrowia przekazał w dniu 1 kwietnia 2022 roku do konsultacji społecznych projekt siatki płac w podmiotach leczniczych. Nowa siatka płac ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Cały projekt ustawy wraz uzasadnieniem oraz wyliczenia skutków ustawy dla konkretnych grup zawodowych od 1 lipca 2022 roku, opublikowaliśmy na stronach 5-7 branżowego miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych. Warto zaznajomić się się z tym materiałem i wyrobić sobie własne zdanie na działania ministra zdrowia w zakresie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Dostęp do e-wydania miesięcznika branżowego jest bezpłatny. Wystarczy kliknąć w poniższą grafikę.

Ministerstwo zdrowia do dnia 18 kwietnia dało czas na przesyłanie uwag do przedmiotowego projektu ustawy. Natomiast Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych zbiera uwagi od pielęgniarek i położnych do dnia 11 kwietnia 2022 roku. Bardzo ciekawe jest, w jaki sposób do projektu nowej siatki płac podejdzie związek pielęgniarek. W okresie jesiennym związek zgłaszał kilka projektów siatki płac. Bardzo odmiennych. Trudno wobec powyższego przewidzieć jakie uwagi do projektu ustawy zgłosi związek. Może związek przedstawi swoja własną wersję siatki płac…

Projekt siatki płac pracowników podmiotów leczniczych z dnia 1 kwietnia 2022 roku – efektem radosnej twórczości związków i ministra

Pobieżna analiza zaproponowanych rozwiązań płacowych w siatce płac wzbudza totalne zdziwienie. Dlaczego? Poniżej podajemy kilka liczb, które obrazują skutki radosnej twórczości, w zakresie płac w ochronie zdrowia.

Po pierwsze…

8 210 PLN – to najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarza specjalisty. 7 304 PLN – to najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pielęgniarki z tytułem magistra, posiadającej jednocześnie tytuł specjalisty.

Różnica: 906 PLN.

Po drugie…

Lekarz bez specjalizacji 6 738 PLN. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pielęgniarki z tytułem magistra, posiadającej jednocześnie tytuł specjalisty – 7 304 PLN. Różnica 566 PLN.

Po trzecie…

Lekarz ze specjalizacją a lekarz bez specjalizacji – różnica 1 472 PLN.

Pielęgniarka z tytułem magistra – 5 775 PLN. Pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją – 7 304 PLN. Różnica – 1529 PLN.

Pielęgniarka z tytułem specjalisty – 5 775 PLN. Pielęgniarka bez specjalizacji – 5 322 PLN. Różnica – 453 PLN.

Wniosek: w przypadku uzyskania tytuły specjalisty przez lekarza oraz pielęgniarkę z tytułem magistra wzrost wynagrodzenia zasadniczego wynosi około 1 500 PLN. W przypadku uzyskania tytułu specjalisty przez pielęgniarkę wzrost wynagrodzenia zasadniczego to 453 PLN. Ta sama specjalizacja dla pielęgniarek a różnica w wzroście wynagrodzenia zasadniczego 1 076 PLN.

Po czwarte…

Różnica pomiędzy pielęgniarką z tytułem magistra, posiadającą jednocześnie tytuł specjalisty, a pielęgniarką to – 1 982 PLN. Pielęgniarki te wykonują w zdecydowanej większości te same zadania oraz posiadają te same kompetencje zawodowe. Czyli zakres uprawnień oraz obowiązków.

Po czwarte…

Różnica pomiędzy pielęgniarką – 5 322 PLN, a opiekunem medycznym – 4 869 PLN, wynosi – 453 PLN.

Po piąte…

Wszyscy zdrowi?

Poniżej prezentujemy wyciąg z projektu tabeli nowej siatki płac dotyczący stanowisk pracy, których dotyczy powyższa analiza. Analiza została przygotowana przez ministerstwo zdrowia i stanowi całość z projektem ustawy.

lp.Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowiskuobecne gwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadniczegwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r.
1246
1Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją (pierwsza kwota/ współczynnik pracy dotyczy lekarza, lekarza dentysty specjalisty, druga lekarza, lekarza dentysty z I stopniem specjalizacji)6769,39
6200,96
8 210,67
2Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w l.p. 1, 3, 4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia5 477,527 304,66
3Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji5 477,526 738,41
4Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta4 185,655 379,40
5Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją4 185,655 775,78
6Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (pierwsza kwota/współczynnik pracy dotyczy pracowników z wymaganym wykształceniem średnim, druga pracowników z wymaganym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia)3 772,25 5 322,78


źródło: rcl.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.2 / 5. Ilość głosów: 198

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7536 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Aktualności

60-lecie szkoły pielęgniarskiej.

2 min czytania
W 1995 r. zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2022 roku Poseł Beata Strzałka: Panie Marszałku!…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-line

Gazeta pielęgniarek. Zobacz tematy kwietniowego wydania.