Płace pielęgniarek – zobacz treść zaskakującego zarządzenia podwyżkowego.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Płace pielęgniarek – zobacz treść zaskakującego zarządzenia podwyżkowego.

Dyrektor reguluje wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w niniejszym artykule cytuje treść zarządzenia podwyżkowego, które wydał dyrektor jednego ze szpitali powiatowych.

Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych kierownik danego podmiotu leczniczego, powinien zawrzeć porozumienie w zakresie zasad wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników od 1 lipca 2022 roku.

W niniejszym szpitalu porozumienia nie podpisano. Dlatego dyrektor, zgodnie z delegacją ustawową, wydał zarządzenie w sprawie zasad wypłaty wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku.

Więcej informacji w sprawie różnorakich decyzji kierowników podmiotów leczniczych, w zakresie wprowadzania ustawy o wzroście wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, publikujemy w dziale pt. nowa siatka płac

ZARZĄDZENIE nr 60/2022
Dyrektora Szpitala Powiatowego
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie realizacji obowiązku podwyższenia wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1810 ze zm.)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352) – dalej Ustawa zmieniająca oraz § 16 ust. 4 Statutu Szpitala Powiatowego Stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/299/2018 Rady Powiatu z 26 kwietnia 2018 r. i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Niniejsze Zarządzenie określa zasady podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w kolejnym okresie, tj. na dzień 01 lipca 2022r. zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 z późn. zm.) – dalej Ustawa.

§2

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny, zdefiniowany w art. 2 pkt 3 Ustawy, oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, ulega podwyższeniu nie mniej niż do wysokości wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn odpowiedniego współczynnika pracy określonego w załączniku do Ustawy zmieniającej i kwoty brutto 5662,53 zł.

§3

 1. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników, innych niż wymienionych w § 2 powyżej, zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zostaną podwyższone przy uwzględnieniu przesłanek wskazanych w art. 5 Ustawy zmieniającej, tj. rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, ilości i jakości świadczonej pracy oraz wysokości wynagrodzenia odpowiadającej adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w okresie 01.07.2021-01.07.2022.
 2. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego przy uwzględnieniu przesłanek, wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w wysokości od 17% do 37%.
 3. Na poczet podwyżki, o której mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaka została dokonana na mocy Porozumienia zawartego dnia 07.02.2022 r. ze Związkami Zawodowymi, działającym na terenie Szpitala Powiatowego, w zakresie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Szpitala Powiatowego (w wysokości podstawowego poziomu 7%).
 4. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, decyzja o podwyżce wynagrodzenia zasadniczego zostanie podjęta indywidualnie.

§4

 1. Przypisanie pracowników, o których mowa w § 2 Zarządzenia, do grup zawodowych wskazanych w Załączniku do Ustawy zmieniającej, nastąpi z uwzględnieniem wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia, a także charakteru pracy na danym stanowisku.
 2. Przyjmuje się, że do grupy 2 w Załączniku do Ustawy zostaną przypisane wyłącznie osoby, które będą pracowały w podstawowym lub równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w porze dziennej.

Uwaga! Zapis punktu 2 §4 stał się przedmiotem artykułu redakcyjnego Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lipca 2022 roku pt. Pielęgniarki z grupy 2 – dyrektor stawia takie warunki. Szok. Sprawa wzbudziła spore zainteresowanie czytelników pielegniarki.info.pl – artykuł czytało prawie 50 tys. osób.

§ 5

Wzrost wynagrodzeń oraz zmiany warunków pracy, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu, zostaną dokonane z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r., poprzez złożenie do końca lipca 2022 r. pracownikom propozycji zawarcia stosownego porozumienia zmieniającego warunki płacy i pracy.

§ 6

 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Sekcji Kadr i Kierownikowi Sekcji Płac.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Szpitala Powiatowego z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji obowiązku podwyższenia wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (Dz. U. 2021 r. poz. 1810).
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma Ustawa.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

 1. Sekcja Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
 2. Kierownik Sekcji Płac,
 3. Kierownik Sekcji Kadr,
 4. Kierownic/koordynatorzy komórek organizacyjnych,
 5. Związku Zawodowe działające w Szpitalu Powiatowym.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 94

Bądź pierwszym, który oceni wpis

560 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Jestem pielęgniarką w wieku 67 lat. Do pracy chodzę na 80 godzin.

1 min czytania
Pielęgniarka o realiach wykonywania zawodu Przytaczamy jeden z komentarzy na pielegniarki.info.pl do artykułu pt. Ile pielęgniarek zmarło w 2022 roku? Zgadzam się,…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i położne o konsekwencjach nocnych dyżurów.

2 min czytania
Dyżury nocne pielęgniarek i położnych Zapytaliśmy na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych na Facebooku, jak czują się pielęgniarki i położne, gdy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Do 12 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prestiżowa Klinika Medycyny Estetycznej z siedzibą we Wrocławiu, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do pracy pielęgniarek. umowa…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki będą "chować w buty" swoje wykształcenie.