Poczytajcie! Historia z ministerstwa zdrowia. To się w głowie nie mieści! Zorganizowano warsztaty. W hotelu. "Służby administracyjne nie analizowały, kto jest właścicielem hotelu". Koszt 30 tys. zł. Na 24 osoby. Bo w ministerstwie był… remont!

3 min czytania
AktualnościInterpelacja do ministra zdrowia w sprawie wyjazdowego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w kontekście tworzenia listy leków refundowanych

Szanowny Panie Ministrze,

w dniach 14-15 grudnia bieżącego roku, niedługo po decyzji NFZ w sprawie refundacji leków wytwarzanych przez spółkę Adamed, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, wraz z Panem Ministrem, udało się na wyjazd do luksusowego ośrodka Narvil Conferences & Spa. Co się okazuje, należy on do właścicieli spółki, której kilkanaście produktów trafiło w ostatnim czasie na listę leków refundowanych.

Tego typu zdarzenie może budzić wątpliwości, czy osoby związane z Ministerstwem Zdrowia lub Narodowym Funduszem Zdrowia powinny brać udział w wydarzeniach organizowanych w opisanych okolicznościach. Mogą one bowiem podawać w wątpliwość bezstronność i profesjonalizm, którymi to cechami instytucje te powinny wykazywać się w procesie tworzenia listy leków refundowanych.

Poza powyższym kwestią zrozumiałą jest, że w poszczególnych resortach powinny odbywać się posiedzenia ich kierownictw mające za zadanie podsumowanie dotychczasowych prac resortów oraz jednostek podległych, jak również kompleksowych planów działania na kolejne miesiące. Wątpliwą jednak pozostaje konieczność organizowania ich zamiejscowo, ponadto w drogich, luksusowych ośrodkach.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy w trakcie wyjazdowego posiedzenia w Narvil Conferences & Spa przedstawiciele ministerstwa odbyli spotkania z przedstawicielami spółki Adamed lub innych podmiotów należących do jej właścicieli?
2. Jaka jest dokładna kwota, którą ministerstwo przeznaczyło na dwudniowe wyjazdowe posiedzenie kierownictwa resortu w dniach 14-15 grudnia bieżącego roku?
3. Czy ministerstwo skorzystało z jakiejś formy oferty rabatowej zaproponowanej przez ośrodek Narvil Conferences & Spa lub mogło na nią liczyć?
4. Jakie przesłanki skłoniły władze resortu do organizacji wydarzenia w luksusowym ośrodku zamiast skorzystania z infrastruktury ministerialnej lub rządowej?
Z poważaniem

Agnieszka Pomaska, Paweł Olszewski

Posłowie na sejm RP

24 grudnia 2018 roku 


Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na interpelację 28499 Pani Poseł Agnieszki Pomaskiej i Pana Posła Pawła Olszewskiego proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W zakresie warsztatów, które odbyły się w dniach 14-15 grudnia 2018 r., informuję iż ich celem było omówienie realizacji bieżących zadań Ministerstwa i jednostek podległych oraz planów na 2019 r. Warsztaty miały charakter wewnętrzny, uczestniczyły w nich 24 osoby – wyłącznie pracownicy ministerstwa oraz jednostek podległych. W czasie wspomnianych warsztatów nie odbyły się jakiekolwiek spotkania z przedstawicielami spółki Adamed ani z innymi podmiotami należącymi do właścicieli tej spółki, czy też innymi podmiotami zewnętrznymi.

Uprzejmie informuję, że w budynku ministerstwa trwał wówczas remont, co ograniczało możliwości zaplanowania w nim spotkań. Wybór miejsca spotkania został dokonany przez służby administracyjne Ministerstwa Zdrowia na podstawie regulacji w zakresie zamówień publicznych, po przeprowadzonym w listopadzie rozeznaniu rynku. Przy wyborze oferty zastosowanie miały wyłącznie kryteria dostępności, sali konferencyjnej, miejsc hotelowych oraz lokalizacja. Zamówienie i usługa obejmowały wyłącznie wykorzystanie sali konferencyjnej, posiłki i nocleg. Uczestnicy warsztatów nie korzystali z żadnych innych usług oferowanych przez hotel. Koszt organizacji warsztatów Ministerstwa Zdrowia wyniósł 29.830,96 zł i został pokryty ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dokonując wyboru oferty służby administracyjne nie analizowały, kto jest właścicielem hotelu. Proces wyboru miejsca, w którym odbyły się warsztaty nie miał jakiegokolwiek związku z decyzjami refundacyjnymi. 

W celu wyeliminowania możliwości powstania podobnego zbiegu okoliczności w przyszłości, podjęto działania mające na celu odpowiednią zmianę regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Zdrowia.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

29 stycznia 2019 roku


Gazeta Wyborcza 11 lutego 2019 roku: 

Agata Semik, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Świętokrzyskiem, ma nadzieję, że Fundusz sprawdzi, czy ze wszystkich pieniędzy korzystają pielęgniarki, czy może idą na inne cele.

– Dlatego cieszymy się z tych kontroli. Z naszych informacji wynika, że w większości placówek są dzielone rzetelnie, choć docierają do nas również niepokojące głosy – mówi Semik.

źródło: Gazeta Wyborcza

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze