Podwyżki dla pielęgniarek i położnych z mocą wsteczną.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Podwyżki dla pielęgniarek i położnych z mocą wsteczną.

Podwyżki dla pielęgniarek – projekt rozporządzenia ministra zdrowia

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, który opublikowano w dniu 2 maja 2022 roku, w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, napisano:

Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych określonych w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia, nie będzie samoistną przesłanką podwyższenia wynagrodzeń. Obowiązek podwyższenia od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, jak już wskazano powyżej, wynika z przepisów o powszechnej płacy minimalnej.

Co więcej, nawet w przypadku nie podjęcia prac legislacyjnych nad projektowanym rozporządzeniem, pracodawcy (podmioty lecznicze działające w formie jednostki budżetowej) są zobowiązani do ustalenia od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzeń zatrudnionych pracowników na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r., tj. 3010 zł.

mz.gov.pl

Wzrost płac dla pielęgniarek z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2022

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. Za koniecznością pilnego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przemawia dobro pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej oraz potrzeba zapewnienia zgodności projektowanego rozporządzenia z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Nadanie projektowanemu rozporządzeniu wstecznej mocy obowiązującej nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego i nie narusza praw osób, do których jest kierowane. Zastosowane rozwiązanie, mimo retroaktywnego charakteru, nie spowoduje negatywnych skutków dla adresatów aktu prawnego ze względu na korzystny charakter tej regulacji.

źródło: mz.gov.pl

Minister zdrowia dzieli pielęgniarki i położne w odmienny sposób

W kontekście powyższego zagadnienia warto zwrócić uwagę na sposób podziału pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Podział ten jest następujący:

– Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa podmiotu leczniczego,
– Naczelna pielęgniarka/położna
– Przełożona pielęgniarek
– Zastępczyni przełożonej pielęgniarek
– Pielęgniarka oddziałowa
– Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
– Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej
– Specjalista pielęgniarka
– Starsza: położna, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa
– Położna, pielęgniarka
– Pielęgniarka środowiskowa

Znamienne jest, że trudno w powyższym podziale doszukać się osób z tytułem magistra, z tytułem licencjata, ze średnim wykształceniem.

Wobec powyższego zasadne jest pytanie dlaczego ten sam minister zdrowia dzieli pielęgniarki i położne w bardzo odmienny sposób.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 63

Bądź pierwszym, który oceni wpis

562 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Aktualności

60-lecie szkoły pielęgniarskiej.

2 min czytania
W 1995 r. zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2022 roku Poseł Beata Strzałka: Panie Marszałku!…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie godzinowe + dodatek funkcyjny 2 tys. PLN.