Podwyżki pielęgniarek nie zostaną wypłacone w lipcu. Podano termin.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Podwyżki pielęgniarek nie zostaną wypłacone w lipcu. Podano termin.

Ministerstwo zapewne chciało dobrze, wyszło jak zawsze czyli jak ustawa podwyżkowa rodziła się w bólach

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych na bieżąco przekazuje czytelnikom informacje w zakresie ustawy podwyżkowej dla pielęgniarek i położnych. Analizujemy wzrost wynagrodzeń w poszczególnych grupach siatki płac.

W artykule pt. Pielęgniarka: właśnie tak, dowiedziałam się dzisiaj na odprawie dnia 28 czerwca 2022 roku, przyjrzeliśmy się sytuacji jaka panuje w poszczególnych podmiotach leczniczych. To kolejny przykład, że życie nie znosi próżni. Dlatego brak oficjalnych informacji ze strony ministerstwa zdrowia w zakresie sposobu realizacji ustawowego wzrostu płac sprzyja rozpowszechnianiu się opinii: „te podwyżki to pic na wodę. Nie dostaniemy tych podwyżek”.

Do powyższej sytuacji przyczyniło się same ministerstwo zdrowia, które mając 8 miesięcy, nie potrafiło przeprowadzić procesu legislacyjnego w takim czasie aby na spokojnie wprowadzić w życie regulacje płacowe w podmiotach leczniczych. Rzutem na taśmę w dniu 28 czerwca 2022 roku, prezydent podpisał ustawę podwyżkową. W tym samym dniu ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Realizacja ustawy podwyżkowej – ministerstwo odkrywa karty

Na dzień przed 1 lipca 2022 roku, czyli dniem obowiązywania nowych regulacji płacowych, ministerstwo zdrowia ustami wiceministra zdrowia pana Macieja Miłkowskiego informuje o sposobie realizacji ustawy podwyżkowej.

Gdyby ministerstwo zdrowia znacznie wcześniej przekazało informację w powyższym zakresie, to zdecydowanie emocje podczas procesu legislacyjnego byłyby na niższym poziomie. Punkty zapalne, które wpływały na temperaturę dyskusji, dotyczyły przede wszystkim, dwóch kwestii:

1. W jaki sposób zostaną sfinansowane podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji podmiotów leczniczych, których ustawa podwyżkowa nie obejmuje.

Brak informacji w tym zakresie był pożywką do wygłaszania w sejmie oraz senacie, alarmistycznych wystąpień. Poniżej pierwszy przykład z brzegu.

Ludzie przyjdą po te pieniądze…

Senator Wojciech Konieczny:

Panie Marszałku, ja zacytuję przepis ustawy, aby rozwiać pana wątpliwości. „W porozumieniu albo zarządzeniu określa się”… To znaczy robi to dyrektor, prezes, ktoś, kto zarządza szpitalem. …„Określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego – czyli jednak ustawa o tym mówi, narusza przepisy o pensji minimalnej – tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu”.

To oczywiście jest kompetencja dyrektora. Jeżeli uważa, że ktoś jest kompetentny, może dać mu więcej itd. To jest pkt 1. Pkt 2: „uwzględniało jakość i ilość świadczonej pracy”. Oczywiście to też powinno być w kompetencjach dyrektora. Ale mamy też pkt 3: „uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie”. To mówi ta ustawa.

Ta ustawa podnosi w określonym okresie wynagrodzenie pracowników personelu medycznego o 30% i jednocześnie mówi, że mamy adekwatnie podnieść wynagrodzenie personelowi niemedycznemu. Czyli ludziom, którzy zarabiają np. minimalną krajową, mamy podnieść wynagrodzenie o 30%, jeżeli mówimy o podniesieniu adekwatnym. Oczywiście nie jest to powiedziane wprost, ale, Panie Marszałku, ludzie przeczytają ten przepis, ludzie przyjdą po te pieniądze, a NFZ nam tych pieniędzy nie da. (…)

Koniec wypowiedzi pana senatora.

Podsumujmy: ustawa nakazuje podniesienie wynagrodzenia pracownikom niemedycznym w takiej wysokości aby „odpowiadało adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie”. Senator, będący również dyrektorem szpitala słusznie pytał: skąd będą na to pieniądze.

2. W jaki sposób zostaną sfinansowane podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy pracujących na umowach kontraktowych oraz umowach zlecenia, których ustawa podwyżkowa nie obejmuje.

Ten aspekt był także przyczynkiem do licznych wypowiedzi, które były okazją do wykazania się troską o pracowników ale także walką opozycji ze stroną rządową.

Senator Beata Małecka-Libera:

(…) Kolejna sprawa – no, rozkładamy tę ustawę, punkt po punkcie – dotyczy pracowników, którzy są na kontraktach. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dyrektor ma zabezpieczyć pieniądze dla tych pracowników, jeżeli pieniądze pójdą ścieżką Narodowego Funduszu Zdrowia. W jaki sposób? W jaki sposób ma zapewnić podwyższenie wynagrodzenia wszystkim pracownikom tak, aby lekarze i pracownicy chcieli pozostawać w oddziałach, nie odchodzili z nich, w wyniku czego oddziały są zamykane, a szpitale mają problemy z obsłużeniem pacjentów, którzy są tam leczeni? (…)

Koniec wypowiedzi pani senator.

Jest rzeczą zdumiewająca, że strona rządowa nie odpowiadała wprost na powyższej poruszane przez senatorów zagadnienia. To sprzyjało podniesieniu temperatury emocji wśród pracowników podmiotów leczniczych. Ministerstwo zdrowia jeszcze niedawno miało jedną odpowiedź w powyższej sprawie: trwają prace analityczne.

29 czerwca 2022 ministerstwo odkrywa karty

Zasadnicze pytanie, na które nie było dotychczas odpowiedzi, dotyczyło – według jakiego klucza ministerstwo zdrowia za pośrednictwem NFZ przekaże środki finansowe podmiotom leczniczym na wzrost wynagrodzeń.

Ministerstwo rozważało dwie opcje. Pierwsza to zasada, że środki finansowe zostaną przekazane na danego pracownika, przypisane do jego numeru PESEL. Ten sposób obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Jak informuje prawo.pl – o decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej tego, że podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia zostaną sfinansowane w wycenie świadczeń, poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas spotkania zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Wniosek: strona rządowa zrealizowała postulat dyrektorów podmiotów leczniczych. Pieniądze nie będą przekazywane na wzrost wynagrodzenia konkretnego pracownika lecz do jednego worka pt. wycena świadczeń. Zdecydowanie to rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia przejrzystości w zakresie wydatkowanych środków finansowych na wynagrodzenia.

Koniec ery dodatków brutto brutto dla pielęgniarek i położnych

Wobec powyższego wracamy zdecydowanie do ery przed wprowadzeniem znaczonych pieniędzy na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – dodatków brutto brutto. Jakie to będzie miało konsekwencje, o tym w kolejnym artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Nadmienić należy, że wzrost wynagrodzeń osób na umowach kontraktowych i umowach zlecenia od 1 lipca 2022 roku, może być w tej sytuacji sfinansowany, tylko ze wzrostu wyceny świadczeń medycznych. W tym obszarze dyrektor, od 1 lipca 2022 roku, ma pełną swobodę na kształtowanie poziomu wynagrodzeń.

Ważne: w nowej ustawie o wynagrodzeniach usunięto poniższy zapis.

Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kiedy wypłata wyższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

Jakże prorocze są słowa jednego z senatorów – dyrektora szpitala, wypowiedziane na posiedzeniu senatu w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Senator Wojciech Konieczny:

Teraz parę słów jakby od dyrektora. Otóż podwyżki nie zostaną w całości zrefundowane, ponieważ nigdy nie uwzględniacie odpraw, nagród jubileuszowych, nadgodzin i innych pochodnych wynagrodzeń, więc wzrost tych wynagrodzeń pogrąży szpitale, nawet jeżeli w miarę dobrze to będzie policzone od tej strony, która jest zawarta w ustawie.

Trzeba będzie kredytować te podwyżki, tzn. najpierw trzeba je dać, a dopiero potem fundusz podniesie wycenę czy kontrakt i te pieniądze szpitalom zwróci. Zapewne będzie tak, że w sierpniu trzeba będzie skądś wykombinować te pieniądze w szpitalu, żeby móc te podwyżki zrealizować. To też jest niewłaściwe rozwiązanie, pogrążające szpitale.

Koniec wypowiedzi pana senatora.

W sprawie terminu wypłat zwiększonych wynagrodzeń wypowiedział się wiceminister zdrowia pan Maciej Miłkowski.

Cytujemy za prawo.pl:

W lipcu ma być przeprowadzone aneksowanie umów z NFZ, aby do 10 sierpnia dyrektorzy placówek mieli dodatkowe pieniądze na wypłatę wyższych wynagrodzeń (za lipiec). – Plan jest taki, aby środki trafiły do świadczeniodawców przed 10 sierpnia, by nie było potrzeby późniejszych wyrównań. To, czy ten ambitny harmonogram zostanie zrealizowany zależy od Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

W dniu jutrzejszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych artykuł pt. Pielęgniarki – kolejny wzór pisma podwyżkowego.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.2 / 5. Ilość głosów: 160

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek.

1 min czytania
Literatura dla pielęgniarek i położnych W książce “Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne,…
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowa

„Bardziej wykorzystać potencjał pań pielęgniarek”.