Pojęcie redukcji po nowemu

3 min czytania
AktualnościGazeta nr 3/2015
Pojęcie redukcji po nowemu

 

 

Szpital wojewódzki w ramach sprostowania ogłasza na swojej stronie internetowej: „… redukcja prowadzi do poprawy jakości sprawowanej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki młodsze, lepiej zarabiające, chętnie biorące udział w kursach i szkoleniach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje”. Przedmiotowe sprostowanie zawiera jeszcze wiele innych, ciekawych wątków, dlatego publikujemy je w całości.

Na stronie internetowej wojewódzkiego szpitala czytamy: W odniesieniu do publikacji w ostatnim numerze tygodnika ITS
(artykuł pt. „Po jednej pielęgniarce nocą na dyżurze” z dn. 30.04.2015r) oraz w Dzienniku Łódzkim z dn. 4.05.2015r (pt. „Spór o płace pielęgniarek i położnych w Łowiczu”) pragniemy zamieścić kilka słów sprostowania dla nieprawdziwych informacji, które się tam znalazły.
Nieprawdą jest, że Dyrekcja WSZ Skierniewice zamierza dokonać redukcji zatrudnienia w obsadzie nocnych dyżurów kadrą pielęgniarską. Aktualnie w pięciu oddziałach skierniewickiego szpitala (laryngologia, okulistyka, położnictwo i ginekologia, blok operacyjny) funkcjonują pojedyncze dyżury nocne pielęgniarek, w pozostałych oddziałach w nocy nad pacjentami sprawują opiekę 2-3 pielęgniarki (w zależności od wielkości oddziału i specyfiki jego pracy). Ten system pracy personelu pielęgniarskiego funkcjonuje w skierniewickim szpitalu od ponad 20 lat i tak pozostanie nadal z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Obsada jest w pełni zgodna z wymogami przepisów nałożonych przez Ministra Zdrowia. Trudno więc nazwać to „nowością, ale i skandalem”, jak pisze red. A. Kubik w ww. artykule.
Prawdą jest natomiast, że szpital jest aktualnie w trakcie restrukturyzacji zatrudnienia w kadrze tzw. personelu białego. Osiągnięcie bilansu ekonomicznego, stopniowa spłata zadłużenia i ograniczanie kosztów stałych to główne zadania, jakie przed dyrektorem WSZ postawił Marszałek Województwa Łódzkiego – organ założycielski szpitala. Tzw. zerowy wynik finansowy (bilans kosztów w stosunku do zysków) został osiągnięty po pierwszym roku sprawowania funkcji Dyrektora Naczelnego szpitala przez dr n. med. Jacka Sawickiego. Dalsze działania restrukturyzacyjne mają na celu taką optymalizację kosztów stałych, z której oszczędności pozwolą na stopniową spłatę zadłużenia szpitala, inwestycje w rozwój zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz jakości opieki medycznej, a tak- że wzrost wysokości wynagrodzeń personelu podstawowego.
Obecnie niespełna 70 procent z ponad 40-milionowego budżetu rocznego szpitala to koszty stałe w postaci pensji i wynagrodzeń personelu. Z prowadzonej od roku wnikliwej analizy wielkości oddziałów i stopnia ich „obłożenia” wynika, że w WSZ Skierniewice występuje niewielki przerost zatrudnienia w kadrze pielęgniarskiej. Wiele z pielęgniarek jest również w wieku przed lub emerytalnym. Ta nadwyżka personelu przekłada się na niskie płace, a także często występujący w tym zawodzie syndrom tzw. wypalenia zawodowego. Pomimo prowadzonych szkoleń specjalistycznych dla personelu Dyrekcja nie zaobserwowała zaniku tego syndromu, który przecież przekłada się bezpośrednio na jakość opieki nad pacjentami.
Powyższy wniosek wynika nie tylko z przeprowadzonych obliczeń stosunku aktualnego zatrudnienia pielęgniarek do liczby hospitalizowanych pacjentów, ale również z konsultacji i decyzji podejmowanych w gronie: Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej, Naczelna Pielę- gniarka, Ordynatorzy oddziałów i Pielęgniarki oddziałowe. Na podstawie tego planowana jest likwidacja kilku stanowisk. Zmiany te będą dotyczyć głównie pielęgniarek w wieku emerytalnym. Warto zauważyć również, że poprzedni dyrektor szpitala, Eugeniusz Furman, podczas kilkumiesięcznego okresu sprawowania swojej funkcji planował zwolnienie 50 pielęgniarek.
Minister Zdrowia w kolejnych rozporządzeniach nakłada na szpitale konieczność zatrudnienia minimalnej liczby pielęgniarek do opieki nad pacjentami aktualnie w stosunku 1/15-20 (w zależności od specyfiki poszczególnych rodzajów oddziałów). Oznacza to, że jedna pielęgniarka powinna sprawować opiekę nad 15-20 pacjentami przebywającymi w szpitalu. W skierniewickim szpitalu, po planowanej restrukturyzacji stosunek ten wyniesie 1/8, a na niektórych oddziałach nawet 1/5 czy 1/3. Nie ma więc obaw o bezpieczeństwo pacjentów. Co więcej, redukcja prowadzi do poprawy jakości sprawowanej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki młodsze, lepiej zarabiające, chętnie biorące udział w kursach i szkoleniach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje. Nowoczesny, wydolny finansowo i sprawnie funkcjonujący szpital to cel wszystkich obecnych działań Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala im. St. Rybickiego w Skierniewicach. (mm)

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze