Położna wraca do składu zespołu "N".

2 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo ratunkowe

PROJEKT

Zarządzenie Nr ……. /2008/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia ………………………. 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zwanej dalej ,,ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W  zarządzeniu Nr 83/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr …………….

Prezesa NFZ

z dnia …………. 2008 r.

 

Wymagania dla zespołów sanitarnych typu „N”

1. Wymagania dotyczące składu zespołów sanitarnych typu „N” oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń.

1.1 lekarz

specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii mający przynajmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii lub specjalista pediatra mający przynajmniej roczny staż pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków (OITN)

1.2 pielęgniarka lub położna

posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka mająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka, położna mająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na OITN lub oddziale patologii noworodka

1.3 pozostali

kierowca

1.4 inne wymagania

zespół działa w składzie co najmniej 3-osobowym

2. Wymagania dotyczące środka transportu

2.1 wymagania techniczne środka transportu

spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane

3. Wymagania dotyczące wyposażenia środka transportu

3.1 wymagania dotyczące wyposażenia medycznego

minimalne wyposażenie w środkach transportu medycznego dostosowane do udzielania medycznych czynności ratunkowych podczas transportu noworodka, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane

4.1. rankingujące

posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych


 Uzasadnienie


W Zarządzeniu nr 83/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadzone zostały zmiany polegające na:

– usunięciu listy leków i wyrobów medycznych i wykazu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego;

– rozszerzeniu listy osób uprawnionych do udzielania świadczeń o położną posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na OITN lub oddziale patologii noworodka.

Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania zapisów powyższego zarządzenia do potrzeb prawidłowego zabezpieczenia świadczeń z zakresu świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny typu „N’.

 


 

 

Zobacz również:

INTERPELACJE POSŁÓW I SENATORÓW – Położna pielęgniarką systemu?

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Prezent idealny dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Gadżety dla pielęgniarek i położnych Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli masz w rodzinie pielęgniarkę lub położną i szukasz dla…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
Komentarze