Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przestawia swoje stanowisko w sprawie projektu zmian w wykazie specjalizacji i kursów.

4 min czytania
AktualnościProjekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przestawia swoje stanowisko w sprawie projektu zmian w wykazie specjalizacji i kursów.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Jaki jest

                                                            Warszawa, 2 lutego 2012r. 

 

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii pragnę ustosunkować się do przekazanego do konsultacji społecznych Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja oraz kursy kwalifikacyjne.
W projekcie rozporządzenia wymieniono 10 dziedzin, w których pielęgniarki mogą odbywać szkolenia specjalizacyjne i uzyskiwać tytuł specjalisty. W porównaniu z obecnie obowiązującą regulacją liczba ta została zmniejszona o 9 dziedzin. Wśród zlikwidowanych specjalizacji znalazło się również pielęgniarstwo diabetologiczne, a także m.in. kardiologiczne, neurologiczne, nefrologiczne, geriatryczne, operacyjne i promocji zdrowia.
Ograniczenie liczby dziedzin szkolenia specjalizacyjnego i kwalifikacyjnego pielęgniarek i położnych i racjonalizacja ich rodzajów była planowana od jakiegoś czasu i zgodna z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 r. Należy zgodzić się z ogólnym kierunkiem zmian zaprojektowanych w dokumencie, odzwierciedla on trendy częste w pielęgniarstwie światowym, gdzie dziedziny-specjalizacje pielęgniarskie zdefiniowane są szeroko (jako np. pielęgniarstwo zabiegowe, zachowawcze, pediatryczne, psychiatryczne). Jednak w różnych systemach występują wyjątki od tego podejścia, a odnoszą się one do dziedzin o szczególnym znaczeniu. Tak jest w przypadku diabetologii i pielęgniarstwa diabetologicznego.
W projekcie rozporządzenia (Uzasadnienie, p.2) pielęgniarstwo diabetologiczne jest ujęte w szkoleniu specjalizacyjnym z pielęgniarstwa zachowawczego, które zawiera moduł kardiologiczny, neurologiczny, nefrologiczny oraz diabetologiczny. Pielęgniarstwo diabetologiczne nie ma również żadnego odzwierciedlenia na liście kursów kwalifikacyjnych.
1. Jest to rozwiązanie odbiegające od dotychczasowych decyzji kierownictwa resortu zdrowia dotyczących pielęgniarstwa diabetologicznego, które intencjonalnie prowadziły do wzmocnienia specjalizacji. Na przykład przed czterema laty ruszyła pierwsza edycja szkolenia specjalistycznego z dziedziny diabetologii dla pielęgniarek. Obecnie jest w Polsce 75 dyplomowanych specjalistek, niebawem przybędą następne: w różnym stopniu zaawansowane są szkolenia m.in. w Szczecinie, Wrocławiu (zakończenie planowane na wiosnę br.), Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i in. (zaczęło się jesienią 2011). W każdym szkoleniu uczestniczy 25–30 słuchaczy. Daje to obraz zapotrzebowania na wiedzę z tej dziedziny i zainteresowania środowiska.
Inne działanie środowiska i kierownictwa resortu zdrowia w kierunku umocnienia pielęgniarstwa diabetologicznego to stworzenie w połowie ub. roku nowego zawodu medycznego nazwanego: edukator ds. diabetologii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 20 lipca 2011 r.). Te działania systemowe wskazywały, że władze resortu zdrowia dogłębnie rozumieją problem cukrzycy w Polsce jako problem zdrowotny wielkiej wagi (choruje na nią około 3 mln Polaków ). Wspomniane wyżej działania stanowiły nowoczesne podejście do problemu. Zgodnie z potrzebami pacjentów i aktualną wiedzą medyczną kładły nacisk na wzmożoną, ciągłą edukację diabetologiczną.
2. Rozwiązanie przedstawione w omawianym projekcie, czyli likwidacja diabetologii jako odrębnej specjalizacji pielęgniarskiej i włączenie jej do nowej specjalizacji „zachowawczej”, budzi zdziwienie i niepokój członków Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Rozumiejąc główny zamysł regulacji polegający na racjonalizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek, nie wiemy, dlaczego redukuje się specjalizację diabetologiczną, która jest tak odrębna, potrzebna i w którą wiele zainwestowano. Do tej specjalizacji nie może odnosić się uzasadnienie, które czytamy w komentarzu do rozporządzenia, że niezbędna wiedza z zakresu edukacji zdrowotnej – jako elementu zawodu pielęgniarki – jest uzyskiwana w trakcie kształcenia podstawowego. Edukacja w diabetologii jest elementem terapii, toteż znacznie wykracza poza podstawową edukację zdrowotną i wymaga wysokich kwalifikacji i uprawnień. Przekonują nas o tym dane ze świata, zaprezentowane chociażby na organizowanym pod auspicjami polskiej prezydencji wrześniowym Polskim Forum Zmieniajmy Cukrzycę.
3. Likwidacja diabetologii jako specjalizacji pielęgniarskiej spowoduje nie tylko pogorszenie opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę, ale prawdopodobnie znacznie zwiększy koszty leczenia powikłań choroby w związku ze sprawowaniem opieki przez gorzej wykwalifikowaną kadrę medyczną.
O dobrej opiece diabetologicznej w Polsce w dużej mierze decyduje właśnie wydzielenie samodzielnej pielęgniarskiej specjalizacji diabetologicznej. Naszym zdaniem likwidacja tej specjalizacji doprowadzi do obniżenia kwalifikacji pielęgniarek opiekujących się chorymi z cukrzycą.
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii jako stowarzyszenie specjalistyczno-naukowe jest zobowiązana do występowania z inicjatywami i formułowania opinii dotyczących zakresu swojej działalności statutowej. Mam nadzieję, że wyrażone powyżej uwagi zostaną rozpatrzone i uwzględnione przy dalszych pracach nad rozporządzeniem w sprawie specjalizacji pielęgniarskich.
Alicja Szewczyk
Przewodnicząca Zarządu
Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 10 42, fax. 22 815 12 32
KRS 0000249075 NIP 9521989403

e-mail: [email protected]

http://www.pfed.org.pl

.

Projektowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w wykazie specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych, które mogą odbywać pielęgniarki i położne wywołały na Portalu Pielęgniarek i Położnych duże zainteresowanie.

Projektowane zmiany przedstawiliśmy w podziale na zmiany dotyczące wykazu:

szkoleń specjalizacyjnych (ponad 112 komentarzy);

kursów kwalifikacyjnych (50 komentarzy).

Zobacz interpelację poselską w przedmiotowej sprawie.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze