Pomysł mz na brak pielęgniarek – wdrożenie "systemu wiązanego/lojalnościowego". Absolwent kierunku pielęgniarstwo za wsparcie finansowe podczas studiów, miałby "obowiązek przepracowania określonego czasu pracy w polskim systemie ochrony zdrowia".

2 min czytania
AktualnościBrak pielęgniarekDofinansowane studia pomostowe
Pomysł  mz na brak pielęgniarek – wdrożenie "systemu wiązanego/lojalnościowego". Absolwent kierunku pielęgniarstwo za wsparcie finansowe podczas studiów, miałby "obowiązek przepracowania określonego czasu pracy w polskim systemie ochrony zdrowia".

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo, znak: SPS-023-18394/13, z dnia 11 czerwca 2013 r. skierowane do ministra zdrowia, dotyczące interpelacji pana posła Piotra Zgorzelskiego i pana posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie malejącej liczby pielęgniarek, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.
 

-wyciąg-

 

Ministerstwo Zdrowia, dostrzegając problem dotyczący możliwości wystąpienia istotnych niedoborów personelu pielęgniarskiego w dłuższej perspektywie czasu ….,

(…)

 

Natomiast promocja zawodów pielęgniarki i położnej obejmowałaby w pierwszej kolejności przeprowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjnej dotyczącej wykonywania zawodów pielęgniarki/położnej, a następnie zachęcanie do podejmowania kształcenia w tych zawodach oraz powrotu do wykonywania zawodów pielęgniarki/położnej przez osoby, które w chwili obecnej ich nie wykonują (np. z powodu emigracji lub zatrudnieniem się poza sektorem ochrony zdrowia). Promocja polegałaby m.in. na wspieraniu działalności szkół wyższych prowadzących kształcenie w tych zawodach, tak by była ona bardziej powiązana z lokalnymi potrzebami rynku pracy i by mogła zaspokajać regionalne zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków, na współpracy z przyszłymi potencjalnymi pracodawcami (np. podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą) w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z zatrudnieniem pielęgniarek/położnych.

Dlatego też przewiduje się dodatkowo realizację pilotażowego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Projekt ten miałby na celu zwiększenie zainteresowania zawodem pielęgniarki poprzez wdrożenie systemu wiązanego/lojalnościowego zakładającego kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w formie kształcenia zamawianego i aktywizację podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia pielęgniarskich miejsc pracy. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe student po ukończeniu nauki miałby obowiązek przepracowania określonego czasu pracy w polskim systemie ochrony zdrowia. Istotnym elementem tego projektu byłby obowiązek zagwarantowania pielęgniarce miejsca pracy w podmiocie leczniczym, który realizowany byłby w drodze porozumienia pomiędzy szkołą wyższą, podmiotem leczniczym i urzędem pracy. Projekt ten miałby za zadanie aktywizację podmiotów leczniczych do tworzenia pielęgniarskich miejsc pracy.

Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

lipiec 2013 rok

 

ZAMIAST KOMENTARZA REDAKCYJNEGO PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

-cytat z odpowiedzi na interpelację poselską-

 

Razem w latach 2008-2012 uczelnie wykształciły 28 429 osób na kierunku pielęgniarstwo oraz 4554 osoby na kierunku położnictwo, dając im podstawy merytoryczne do ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu poprzez zarejestrowanie się w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Niepokojącym zjawiskiem wśród pielęgniarek i położnych w porównaniu z ogólną liczbą absolwentów uczelni jest obserwowane wśród nich nikłe zainteresowanie podejmowaniem aktywności zawodowej, którego przyczyn można byłoby upatrywać m.in. w niedostatecznej chłonności rynku pracy. Dla porównania do okręgowych izb pielęgniarek i położnych w 2011 r., przy łącznej liczbie absolwentów (tylko licencjat) wynoszącej 9134 osoby, po uzyskanie prawa wykonywania zawodu zgłosiło się 2995 pielęgniarek i 493 położne, dając łącznie 3448 osób, tj. ok. 38% ogólnej liczby absolwentów roku akademickiego 2010/2011. Podczas próby ww. kalkulacji nie brano do porównań liczb absolwentów studiów II stopnia, przyjmując założenie, że liczby absolwentów studiów magisterskich są wynikiem podjęcia kształcenia na tym poziomie przez osoby legitymujące się tytułem licencjata.

Podsekretarz stanu
Aleksander Sopliński
Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki o upuście na stacjach paliw.

5 min czytania
Upust cenowy dla pielęgniarek na stacjach paliw Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych w sobotę 31 lipca 2021 roku, poinformował czytelników portalu o…
Komentarze