Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego artykułu w latach 2016 – 2022 ukończyło prawie 17 tys. pielęgniarek.

Ta grupa pielęgniarek przez ostatnie 7 lat ukończyła kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – leczenie ran. Celem kształcenia na tym kursie zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra zdrowia jest: przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Natomiast czas trwania kształcenia wynosi 140 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 60 godzin, zajęcia praktyczne – 80 godzin.

Poniżej publikujemy wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego – leczenie ran dla pielęgniarek.

1. Dobór sposobów leczenia ran w zależności od fazy gojenia się ran.

2. Pobranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego i innych np. grzybów i wirusów.

3. Wykonanie i interpretacja wskaźnika kostka/ramię oraz paluch/ramię.

4. Usuwanie szwów z rany i zakładanie sterii-stripów.

5. Badanie tętna na tętnicach kończyn górnych i dolnych.

6. Zastosowanie kompresjoterapii.

7. Wykonanie i interpretacja badań zaburzeń czucia przy użyciu monofilamentu, tip-termu i kamertonu.

8. Wykonanie i interpretacja pomiaru głębokości i planimetrii rany.

9. Stosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powierzchownych.

10. Edukacja chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych

Całość programu kursu specjalistycznego leczenie ran dla pielęgniarek publikujemy poniżej.

Kurs leczenie ran dla pielęgniarek – wykaz literatury 

W programie kursu zatwierdzonym w dniu 7 grudnia 2018 roku wskazano literaturę podstawową i uzupełniającą. Jako obowiązującą literaturę wskazano:

Szewczyk MT, Jawień A. Leczenie ran przewlekłych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2019 r.

To drugie uaktualnione wydanie publikacji poświęconej teoretycznym i praktycznym zagadnieniom leczenia ran przewlekłych. Książka jest zgodna z wymaganiami kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego ujęcia problematyki gojenia ran przewlekłych wg Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran, a także Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Natomiast z nowszej literatury proponujemy:

1. Odleżyny w praktyce klinicznej, Wyd. Lekarskie PZWL, D. Bazaliński, M. Kózka, Warszawa 2021 r.

Książka została wzbogacona różnymi narzędziami do oceny odleżyn, schematami ułatwiającymi dobór opatrunków do leczenia miejscowego i opisami przypadków klinicznych wraz z metodami ich leczenia.

2. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych, Wyd. Lekarskie PZWL, G. Krasowski, M. Kruk, Warszawa 2018 r. (dodruk 2022 r.)

W poradniku autorzy prezentują aktualny stan wiedzy na temat profilaktyki i leczenia odleżyn i ran przewlekłych, w tym owrzodzeń żylnych, niedokrwiennych i innych ran powstałych w przebiegu chorób przewlekłych. Wśród poruszanych w książce zagadnień znajdują się przyczyny powstawania tego typu ran, czynniki ryzyka oraz omówienie procesu gojenia ran.

Wprowadzamy nowomowę w pielęgniarstwie, „tylko co tak naprawdę pacjent będzie miał z tego”

Cytujemy fragment posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w dniu 8 czerwca 2022 r.

Poseł Elżbieta Gelert (KO)

(…) I taka, chyba ostatnia sprawa. Państwo tutaj też poruszali jako coś niebywałego, że pielęgniarka będzie zarządzała raną, co kolega mówił… To jest jakby wymyślanie rzeczy, które już dawno były, bo pielęgniarka środowiskowa jak świat światem jest i była, wykonywała swoje zadania i w tej chwili chcemy odtwarzać tylko to, co właściwie zostało gdzieś zaprzepaszczone. I dobrze, że chcemy to odtwarzać, bo na pewno zadania pielęgniarki środowiskowej są niezmiernie potrzebne dla pacjenta. Tak samo jak położne – badanie cytologii. To przecież też jest badanie stare, od lat, więc jak najbardziej należy wykorzystywać ten personel. Oczywiście, czy on będzie opłacany z budżetu NFZ-u, czy z budżetu lekarza rodzinnego, to już inna sprawa i następna kwestia do dyskusji. Natomiast w tych materiałach, które dostaliśmy, to tak naprawdę nie widzę, panie ministrze, co jest dobrego dla pacjenta, co tak naprawdę pacjent będzie miał z tego. Dziękuję bardzo.

Więcej wypowiedzi posłów, które dotyczą leczenia ran przez pielęgniarki zamieściliśmy w artykule pt.: Pielęgniarka nie będzie radzić sobie z raną. Będzie nią zarządzać. Link do artykułu poniżej.

Pielęgniarka: kurs specjalistyczny równy tytułowi magistra

Warto także w odniesieniu do kursu specjalistycznego dla pielęgniarek zajrzeć do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Zapisano w nim, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, świadczeń leczniczych obejmujących:

Dobór sposobów leczenia ran, jeżeli pielęgniarka ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa.

Wniosek: posiadanie przez pielęgniarkę powyższych uprawnień nie jest uwarunkowany tylko przez posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa.

Uprawnioną pielęgniarką do wykonywania powyższych świadczeń jest także pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu.

Uwaga! Uprawnioną pielęgniarką do wykonywania powyższych świadczeń jest także pielęgniarka, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.

To potwierdza tezę głoszoną od lat, przez redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych – pielegniarki.info.pl, że siatka płac nie uwzględnia realiów wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki.

Zasadne jest pytanie: na jakich przesłankach opierał się związek zawodowy pielęgniarek, tworząc grupę pielęgniarek – pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją?

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć kurs specjalistyczny leczenia ran dla pielęgniarek

W samym roku 2022 kurs dla pielęgniarek – leczenie ran, ukończyło prawie 2 tys. osób. Z danych (na dzień 1 czerwca 2023 roku) zamieszczonych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu specjalistycznego – leczenie ran dla pielęgniarek, przekroczyła 3 tys. osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie155
kujawsko-pomorskie250
lubelskie220
lubuskie40
łódzkie285
małopolskie120
mazowieckie375
opolskie80
podkarpackie245
podlaskie214
pomorskie185
śląskie380
świętokrzyskie160
warmińsko-mazurskie175
wielkopolskie185
zachodniopomorskie105
Razem:3 174

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.6 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.