Portier i magazynier w NFZ zarabia przeciętnie 2.479 zł.Kasjer 2.958 zł.

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja
do ministra zdrowia
w sprawie wysokości wynagrodzeń pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze! Powszechnie wiadomo, że polskie pielęgniarki dostają głodowe pensje. Tymczasem w Narodowym Funduszu Zdrowia portier albo magazynier zarabia dwa razy więcej od pielęgniarek. Pielęgniarki zarabiają ok. 1 tys. zł na rękę, tymczasem magazynier ze średnim wykształceniem w NFZ może wyciągnąć nawet dwa razy więcej niż ona, czyli 3 tys. brutto. W nie lepszej sytuacji są lekarze. Ordynator, który szefuje oddziałowej, dostaje 2300 zł brutto. W NFZ tyle dostaje zwykły kasjer, który kończy pracę o godzinie 16 i niczym nie musi się przejmować.
   Wobec powyższego pytam Pan Ministra:
   1. Czy prawdą jest, że w Narodowym Funduszu Zdrowia portier albo magazynier zarabia dwa razy więcej od pielęgniarek?
   2. Czy prawdą jest, że kasjer w NFZ dostaje tyle pensji co ordynator, który szefuje oddziałowi?
   3. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby zmienić ten stan rzeczy?
   Poseł Anna Sobecka


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –
na interpelację w sprawie wysokości wynagrodzeń pielęgniarek

  

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani Anny Sobeckiej, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 25 marca 2006 r., w sprawie wysokości wynagrodzeń pielęgniarek, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 19 kwietnia 2006 r., znak: SPS-023-2253/06, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
   Ze ˝Sprawozdania półrocznego o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Narodowym Funduszu Zdrowia na ostatni dzień II półrocza 2005 r.˝ wynika, że poziom wynagrodzeń w Narodowym Funduszu Zdrowia jest zróżnicowany zarówno w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników (kadra kierownicza, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi technicznej), jak i w odniesieniu do poszczególnych oddziałów wojewódzkich i Centrali Funduszu.
   Odnosząc się do poziomu wynagrodzeń niektórych grup pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuję, że stanowiska portierów i magazynierów zostały zaliczone do grupy stanowisk obsługi technicznej, dla której przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na etat w II półroczu 2005 r. – wg ww. sprawozdania – wyniosło 2.479 zł. Stanowisko kasjera zostało zaliczone do grupy stanowisk administracyjnych, dla której przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na etat w II półroczu 2005 r. – wg ww. sprawozdania – wyniosło 2.958 zł.
   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż z danych Głównego Urzędu Statystycznego (tablica 8 – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji gospodarki narodowej w kwartałach 2005 r.) wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników ochrony zdrowia (wraz z pracownikami pomocy społecznej, posiadającymi niższe wynagrodzenia od pracowników ochrony zdrowia, co zaniża przedstawione przeciętne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia) w IV kwartale 2005 r. wyniosło 2.058,69 zł.
   Z ww. sprawozdania Funduszu wynika, że do poszczególnych grup stanowisk zostały zaliczone również inne stanowiska, np.: kierowca (w grupie stanowisk obsługi technicznej) czy główny specjalista, starszy: inspektor kontroli/specjalista, informatyk, księgowy, inspektor kontroli, specjalista, informatyk, księgowy itp. (w grupie stanowisk administracyjnych), co oznacza, że rzeczywiste wynagrodzenie osób zatrudnionych w NFZ na stanowiskach portierów, magazynierów i kasjerów może odbiegać od ww. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto dla poszczególnych grup pracowników.
   Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem następuje poprzez zawarcie umowy o pracę, która zgodnie z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) określa między innymi warunki pracy i płacy, w szczególności między innymi: rodzaj pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, oraz wymiar czasu pracy (określane indywidualnie dla każdego pracownika), można przypuszczać, że wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku poszczególnych osób zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach zarówno w Funduszu, jak i w jednostkach ochrony zdrowia może znacznie się różnić, co z kolei uniemożliwia jednoznaczne odniesienie względem siebie poziomu wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk bądź ich grup.
   Odnosząc się do przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia poziomu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektami rozwiązań zmierzających do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych, które w połączeniu z przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia w ramach prac Zespołu branżowego przy Komisji Trójstronnej nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zawierającą zapisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników publicznego sektora ochrony zdrowia, powinny stworzyć warunki umożliwiające znaczne podwyższenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.
   Z wyrazami szacunku
   Sekretarz stanu
   Bolesław Piecha

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze