Poseł do ministra zdrowia: 6 tys. pielęgniarek i położnych wystapiło do Izb PiP o zaświadczenia potwierdzają ich prawo wykonywania zawodu w krajach UE. Co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie?

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie raportu o wyjazdach lekarzy z Polski

   Ministerstwo Zdrowia pracuje nad raportem o wyjazdach lekarzy, pielęgniarek i położnych od momentu przystąpienia Polski do UE. Jest to pierwsza próba zebrania danych na ten temat oraz oceny przyczyn i skutków tego zjawiska.

   Z danych zawartych w raporcie wynika, że do połowy 2006 r. ponad 5 tys. lekarzy pobrało zaświadczenia z okręgowych izb lekarskich, które potwierdzają ich prawo wykonywania zawodu. O podobne dokumenty wystąpiło również prawie 6 tys. pielęgniarek i położnych. Jednak zdaniem przedstawicieli samorządów tych grup zawodowych ta liczba nie odzwierciedla prawdziwej skali emigracji zarobkowej i w praktyce jest ona jeszcze większa.

   Z informacji uzyskanych od Naczelnej Izby Lekarskiej i Związku Zawodowego Anestezjologów wynika, że znaczna część lekarzy podejmuje pracę w zagranicznych szpitalach na czas określony, np. 3 miesiące. W praktyce są również stosowane takie umowy z zagranicznymi pracodawcami, że np. kilku lekarzy podpisuje jeden kontrakt. Wówczas, kiedy dany lekarz po trzech miesiącach pracy za granicą wraca do kraju, to na jego miejsce jedzie kolejny, który również podpisał umowę. Decyzję o opuszczeniu kraju i podjęciu pracy w innym państwie najczęściej podejmują wysoko wykwalifikowani specjaliści ze szpitali klinicznych. Za granicę najczęściej wyjeżdżają anestezjolodzy, chirurdzy plastyczni oraz specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej.

   Jak powiedział Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia, odpływ specjalistów z doświadczeniem zawodowym najbardziej odczuwany jest w dużych szpitalach.

   W związku z tym uprzejmie zapytuję Pana Ministra: Co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie?

   Z poważaniem

   Poseł Waldemar Szadny


  

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie raportu o wyjazdach lekarzy z Polski

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Waldemara Szadnego, przekazaną przy piśmie pana marszałka z dnia 28 lutego 2007 r., znak: SPS-023-6815/07, w sprawie ˝raportu o wyjazdach lekarzy z Polski˝ proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

   Swobodny przepływ pracowników stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania tzw. rynku wewnętrznego istniejącego w Unii Europejskiej. Oznacza to, iż decyzja o wyborze kraju, w którym obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wykonywać zawód, zależy tylko i wyłącznie od jego woli, a wprowadzanie ograniczeń migracji personelu medycznego byłoby niezgodne z obowiązującym prawem.

   Zdaniem ministra zdrowia migracja personelu medycznego jest zjawiskiem niepokojącym i może spowodować negatywne skutki dla systemu ochrony zdrowia w kraju. Przeciwdziałanie migracji lekarzy i pielęgniarek wymaga poprawy warunków pracy i zwiększenia wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia.

   Realizacją takich działań jest rządowy program naprawy systemu organizacji ochrony zdrowia, uwzględniający zwiększenie środków finansowych w resorcie zdrowia, który był przedmiotem obrad Sejmu. Zgodnie z założeniami programu opracowana została ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076) umożliwiająca Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie świadczeniodawcom środków na podwyższenie wynagrodzeń zatrudnianych przez nich osób.

   W wyniku zastosowania ustawy wynagrodzenia w roku 2008 i latach kolejnych będą mogły być podwyższane na zasadach ogólnych w ramach wzrostu wartości kontraktów zawieranych przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia.

   Minister zdrowia podejmuje również decyzje o zwiększeniu limitów kształcenia na kierunkach medycznych oraz liczby miejsc specjalizacji w ramach rezydentury.

   Ministerstwo Zdrowia prowadzi ˝Program monitorowania migracji personelu medycznego˝ we współpracy z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, samorządów zawodowych i związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Ocena zjawiska migracji personelu medycznego wymaga realizacji dalszych planowych działań badawczych, które powinny przynieść efekty w postaci:

   – zgromadzenia wiarygodnych danych pozwalających ocenić rzeczywistą skalę i strukturę odpływu kadr medycznej za granicę,

   – określenia kierunków zmian w systemie zarządzania kadrami medycznymi na poziomie zakładu pracy i województwa.

   Wysoko wykwalifikowany personel medyczny jest najważniejszym elementem systemu ochrony zdrowia, dlatego zjawisko migracji stanowi problem ekonomiczny i społeczny.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

  


Zobacz także:

Raport MZ w sprawie migracji polskich pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 
 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
Komentarze