Poseł do ministra zdrowia: Z opublikowanego przez resort zdrowia raportu wynika, że w polskich szpitalach i przychodniach brakuje ponad 3,5 tys. pielęgniarek. Jak ministerstwo zapewni w tej sytuacji odpowiednią jakość świadczeń medycznych?

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie braków personalnych w służbie zdrowia

   Szanowny Panie Ministrze! Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się rynki pracy w wielu krajach wspólnoty. Ze względu na znaczne różnice wynagrodzeń wielu Polaków wyjechało za pracą za granicę, skutkiem czego w wielu branżach zaczęło brakować pracowników.

   Problem ten dotknął również służbę zdrowia. Z opublikowanego przez resort zdrowia raportu wynika, że w polskich szpitalach i przychodniach brakuje ponad 4 tys. lekarzy i ponad 3,5 tys. pielęgniarek. Dodatkowo oprócz migracji zarobkowej odrębny problem stanowią trudności w uzyskaniu specjalizacji. Niepokojący jest także fakt, że wśród nowo przyjętych dominują osoby w wieku około 40 lat. Nierzadko są to pielęgniarki odnawiające teraz uzyskane przed laty prawo wykonywania zawodu.

   Jakie działania podejmowane są, aby zapewnić odpowiednią jakość świadczeń medycznych?

   Poseł Andrzej Gut-Mostowy

   Warszawa, dnia 1 marca 2007 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie braków personalnych w służbie zdrowia

   W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Gut-Mostowego przekazaną przy piśmie z dnia 7 marca 2007 r. (znak: SPS-023-7009/07) w sprawie braków personalnych w służbie zdrowia medycznego w szpitalach uprzejmie przekazuję następujące stanowisko w sprawie.

   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn zm.) określa zakres działań Narodowego Fundusz Zdrowia w celu zabezpieczenia jakości, dostępności oraz analizy kosztów świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 148 ustawy, kryteria oceny ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę, na podstawie wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją.

   Ustawa stanowi również, iż fundusz przeprowadza kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń, a w szczególności kontrolę sposobu korzystania ze świadczeń przez ubezpieczonych, dostępności i jakości świadczeń oraz zasad organizacji ich udzielania, stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości i zgodności z przyjętymi standardami.

   Ponadto Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, która została powołana do realizacji zadań w zakresie:

   – inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,

   – oceny czynników mających wpływ na poziom jakości świadczeń zdrowotnych,

   – oceny wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

   W dniu 9 lutego 2007 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja ˝Jakość opieki – szpital, pacjent w Unii Europejskiej˝ zorganizowana przez Centrum Monitorowania Jakości pod patronatem ministra zdrowia. Celem konferencji było zaprezentowanie projektów poprawy jakości usług w polskim systemie ochrony zdrowia.

   W obecnej dobie jakość usług zdrowotnych jest najważniejszym czynnikiem konkurencji między poszczególnymi instytucjami. Wraz ze wzrostem świadomości pacjentów rosną ich oczekiwania w stosunku do placówek medycznych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Coraz większe grono pacjentów traci zaufanie do takiej instytucji medycznej, w której brak jest podmiotowości pacjenta i zachwiane jest poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym wielu menadżerów wprowadza w swoich jednostkach skuteczne mechanizmy podnoszące jakość świadczeń i dbałość o dobro pacjenta. Znaną i sprawdzoną metodą zapewnienia jakości jest akredytacja.

   Standardy akredytacyjne określają kryteria oceny placówek ochrony zdrowia w obszarach, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta. Jednym wśród tych wymagań jest standard zarządzania zasobami ludzkimi, które nakładają obowiązek na kierownictwo szpitala określenia liczby i kwalifikacji personelu niezbędnego dla zapewnienia odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami na poszczególnych działach.

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Pinkas

   Warszawa, dnia 26 marca 2007 r.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze