Poseł do MZ: Następuje odpływ kadry z DPS.

2 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie poprawy złej sytuacji płacowej pracowników domów pomocy społecznej

   Szanowna Pani Minister! Bardzo zła sytuacja płacowa pracowników domów pomocy społecznej (ok. 60% średniej krajowej płacy) powoduje odpływ kadry pracowniczej, a co się z tym wiąże, obniżenie się zakresu i jakości usług świadczonych przez DPS-y.

   Pracownicy odchodzą do pracy w zakładach opieki zdrowotnej (na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Dz. U. Nr 149, poz. 1076, pracownicy opieki służby zdrowia otrzymali 30% podwyżki) za granicą i do innych jednostek, gdzie otrzymują zdecydowanie wyższe zarobki i lepszy komfort pracy. Sytuacja kadrowa w domach opieki społecznej jest bardzo trudna. Występują braki pracowników, a pozyskanie nowych jest praktycznie niemożliwe.

   Na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zgodnie z art. 19 pkt 10, prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym należy do zadań własnych powiatu. Jest oczywiste, że DPS-y są jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych finansowanymi poprzez ich budżet, a budżet ten to w ogromnej mierze środki otrzymane z budżetu państwa, m.in. dotacja celowa na jednego mieszkańca przyjętego przed 2004 r. (wg starych zasad) oraz ulga w podatku dochodowym odprowadzanym do budżetu państwa dla gmin z przeznaczeniem na finansowanie mieszkańca przyjętego na nowych zasadach.

   Przyjęte w ustawie o finansach publicznych zasady konstruowania budżetów jednostek samorządu powiatowego nie pozwalają na dostosowanie wielkości budżetów tych jednostek do zmieniających się realiów na rynku pracy. Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych j.s.t. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) uniemożliwia formalne podwyższenie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w domach opieki społecznej.

   W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniem: Jakie działania zamierza Pani podjąć, aby rozwiązać problem złej sytuacji płacowej pracowników domów pomocy społecznej, a tym samym zlikwidować problem odpływu wykwalifikowanej kadry pracowniczej i idące za tym obniżenie się zakresu i jakości usług świadczonych przez DPS-y?

   Z poważaniem

   Poseł Marek Cebula

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze