Poseł do Premiera w sprawie kolegiów medycznych, kształcących pielęgniarki na poziomie szkolnictwa średniego. "Należałoby podjąć działania zmierzające do rozszerzenia dostępu do nauki zawodów pielęgniarskich."

3 min czytania
Aktualności

                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 9 marca 2009 r.

                                                            

                                                             Szanowny Pan 
                                                             Bronisław Komorowski
                                                             Marszałek Sejmu RP

 

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tworzenia kolegiów medycznych dla pielęgniarek.
 
Szanowny Panie Premierze,
Braki kadrowe w zawodach pielęgniarki i położnej od dłuższego czasu stanowią poważny problem dla systemu opieki zdrowotnej. Przepisy regulujące wymogi kwalifikacyjne stawiane pielęgniarkom spowodowały, że uzyskanie uprawnień zawodowych związane jest z koniecznością odbycia kilkuletniej nauki na uczelniach wyższych. Działający w przeszłości system kształcenia pielęgniarek w oparciu o licea medyczne i medyczne studia zawodowe sprawiał, że dostępność do kształcenia w tych zawodach była zdecydowanie wyższa. Nowe regulacje prawne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej spowodowały, że dotychczasowe szkoły straciły swoje uprawnienia. Jak jednak wynika z opinii specjalistów w zakresie kształcenia medycznego należałoby podjąć działania zmierzające do rozszerzenia dostępu do nauki zawodów pielęgniarskich. Rozwiązaniem byłoby utworzenie kolegiów medycznych, które podobnie jak kolegia nauczycielskie, językowe i służb społecznych funkcjonowałyby w mniejszych ośrodkach miejskich dając szeroki dostęp do zawodu. Ukończenie kolegium daje jego absolwentowi  prawo wykonywania zawodu, a po spełnieniu określonych wymagań również możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata z uczelni wyższej, sprawującej opiekę naukowo – dydaktyczną. Możliwe jest również kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich zarówno na tej uczelni, jak i nnych wyższych szkołach medycznych. Ten system kształcenia gwarantuje jego drożność.   
Rozwiązanie takie wpłynęłoby zarówno na poprawę sytuacji kadrowej w systemie ochrony zdrowia poprzez zwiększenie liczby pielęgniarek, ale jednocześnie pozwoliłoby na zatrzymanie w zawodzie nauczycieli, którzy przez lata, jako wspaniali fachowcy pracowali w szkołach medycznych. Ich umiejętności praktyczne i dydaktyczne mogłyby zostać spożytkowane jedynie w systemie kształcenia opartym na kolegiach medycznych tworzonych przez samorządy. Należy jednocześnie zauważyć, że w chwili obecnej część samorządów wojewódzkich dysponuje jeszcze stosownymi obiektami oraz pomocami dydaktycznymi.
 Bardzo proszę Pana Premiera o informację czy znany jest panu opisany powyżej problem i czy istnieje ze strony Rządu wola stworzenia mechanizmów zachęcających i dających możliwość samorządom wojewódzkim, by tworzyły na swoim terenie kolegia medyczne zgodnie z przedstawionymi założeniami? 

 Poseł na Sejm RP
 Krystyna Łybacka

Odpowiedź na interpelację opublikujemy po jej ogłoszeniu.


 

Zobacz również:

Interpelacje posłów i senatorów według działów – Zapowiedź zmian w kształceniu pielęgniarek

 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7787 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

3 min czytania
Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie za wyższe wykształcenie 400 PLN większe.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Zakres obowiązków: Opieka nad pacjentami zakładu. Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poseł walczy o ich płace. Zapomniał o jednym.

4 min czytania
W sejmie o wynagrodzeniach pielęgniarek Posiedzenie sejmu w dniu 25 maja 2023 roku. Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Dariusz…
Komentarze