Poseł pyta: Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt założeń dotyczących opracowania systemowych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Co dalej dzieje się w tej sprawie?

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja nr 8172 do ministra zdrowia w sprawie projektu założeń dotyczących opracowania systemowych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia

   Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt założeń dotyczących opracowania systemowych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Został on przygotowany i przedstawiony stronie społecznej przez Bolesława Piechę, wiceministra zdrowia.

   Zaproponował on określenie punktowej wyceny wartości pracy osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Minister zdrowia miałby określić tzw. siatkę płac, która opierałaby się na punktowym wartościowaniu poszczególnych stanowisk pracy. Oznacza to, że każdemu punktowi byłaby przypisana konkretna wartość (np. 100 zł).

   Wpływ na wycenę danego stanowiska miałoby posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność za przebieg i skutki pracy oraz uciążliwość wykonywanych czynności (wysiłek umysłowy, fizyczny, warunki pracy itp.).

   Chociaż strona społeczna ma czas do końca maja na opiniowanie propozycji resortu zdrowia, to może się okazać, że praca ta pójdzie na marne. Minister zdrowia powiedział bowiem, że 29 czerwca przedstawi systemowe rozwiązania dotyczące m.in. wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ale nie będzie to siatka płac.

   To, co mówi minister zdrowia, przeczy temu, co było ustalane z wiceministrem Bolesławem Piechą po zakończeniu prac międzyresortowego zespołu ds. zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników służby zdrowia oceniła Urszula Michalska, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

   W związku z tym uprzejmie zapytuję Pana Ministra: Co ministerstwo zamierza zrobić w najbliższym czasie w sprawie gorzowskiego szpitala wojewódzkiego?

   Z poważaniem

   Poseł Waldemar Szadny

  


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie projektu założeń dotyczących opracowania systemowych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Waldemara Szadnego w sprawie projektu założeń dotyczących opracowania systemowych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, uprzejmie przedkładam następujące wyjaśnienia:

   Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, powołany zarządzeniem nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia (MP nr 35, poz. 387), zakończył prace dnia 31 stycznia 2007 r.

   Do zadań zespołu należało przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia oraz opracowanie na jej podstawie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia. Zespół zajmował się w szczególności opracowaniem założeń do aktu prawnego określającego minimalne wynagrodzenie dla pracowników ochrony zdrowia.

   Zgodnie z opiniami ekspertów w dziedzinie prawa pracy oraz prawa konstytucyjnego opracowanymi na potrzeby zespołu wprowadzenie minimalnego zasadniczego wynagrodzenia w ochronie zdrowia budzi znaczące wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP. W celu uniknięcia narażenia się na zarzut niezgodności z konstytucją przewodniczący zespołu zaproponował podjęcie prac nad przygotowaniem ustawowej regulacji przewidującej wartościowanie pracy dla poszczególnych zawodów medycznych. Zgodnie ze wstępną propozycja ujętą w sprawozdaniu z prac zespołu regulacja taka powinna zostać oparta o następujące założenia:

   – określenie w ustawie punktowej wartości pracy osób wykonujących poszczególne zawody medyczne,

   – przyznanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia uprawnienia do określenia wartości punktu w drodze rozporządzenia,

   – wartość punktu uzależniona byłaby od ilości środków finansowych, które dostępne byłyby w systemie ochrony zdrowia.

   Przedmiotowe wątpliwości dotyczące konstytucyjności rozwiązań polegających na wprowadzeniu minimalnego wynagrodzenia oraz wstępna propozycja wprowadzenia ustawowej regulacji przewidującej wartościowanie pracy dla poszczególnych zawodów medycznych zostały zawarte w przedłożonym Prezesowi Rady Ministrów sprawozdaniu z prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.

   Ponadto uprzejmie informuję, iż dalsze prace zmierzające do opracowania zasad wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, oparte m.in. o metody wartościowania pracy, prowadzone są w ramach przygotowań do zawarcia Umowy Społecznej ˝Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog˝.

   Odnosząc się poruszonej kwestii gorzowskiego szpitala wojewódzkiego, uprzejmie informuje, iż prace które toczyły się na forum zespołu międzyresortowego, miały na celu wypracowanie propozycji założeń do ewentualnych zmian zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia, nie odnosiły się sytuacji poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

Zobacz również:

Najbardziej komentowane informacje w dziale Podwyżki wynagrodzeń 2006/2007/2008

 

 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8165 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: nie mam sumienia zwracać uwagi seniorom.

2 min czytania
Pielęgniarki o zwrotach „siostrzyczko” i „siostro” Wiele tematów wzbudza żywą wymianę opinii wśród pielęgniarek i położnych. Tak też właśnie było z postem…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w szpitalu. Wynagrodzenie zgodne z ustawą.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek na różnych oddziałach Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudni pielęgniarki na cały etat na pulmonologię, endoskopię i blok…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – ministerstwo podało ile zarabiają.

3 min czytania
Resort zdrowia o obecnych zarobkach pielęgniarek… Artykuł redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2024 roku pt. Pielęgniarki –…
Komentarze