Poziom merytoryczny podejmowanych uchwał przez władze izby pip wzbudza poważne obawy!

3 min czytania
Aktualności

………………………………

Uchwała Nr 116/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie limitu miejsc szkoleniowych na szkolenia specjalizacyjne
dofinansowane ze środków publicznych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala limit miejsc szkoleniowych na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych z podziałem na województwa w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limit miejsc szkoleniowych został opracowany na podstawie liczby zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych na dzień 31 lipca 2013 r. Wykaz pielęgniarek i położnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

KOMENTARZ REDAKCYJNY PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kilka dni temu pisałem o uchwale władz izby w sprawie pieczątki pielegniarki i położnej. Wykazałem, że władze izby nie mają kompetencji do podejmowania uchwały w przedmiotowym zakresie. Szczegóły znajdziesz w artykule – Władze izby pip wydały uchwałę w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej". Czytano ponad 4 000 razy. 15 KOMENTARZY!

Dziś zajmę się kolejną uchwałą władz izby pip, którą można zaliczyć do tzw. radosnej twórczości urzędniczej. Natomiast tak na poważnie to należy być pełnym obaw o poziom merytoryczny podejmowanych przez władze izby pip uchwał, a przecież stanowią one jeden z ważniejszych wykładników działalności władz izby pip.

W uchwale zapisano: "Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala limit miejsc szkoleniowych na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych z podziałem na województwa". Zapis ten jest niezgodny z prawem, gdyż zgodnie z ustawą o zawodach pielegniarki i położnej to minister zdrowia ustala wyżej wymienione limity, cytuję ustawę: "Limity miejsc szkoleniowych oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w danym roku określa minister właściwy do spraw zdrowia". Wobec powyższego władze izby podjęły uchwałę w sprawie do której nie miały kompetencji.

Kurozum całej sytuacji ukazuje fakt, że jako podstawę prawną uchwały podano art. 22 ust. 1 pkt 9 z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, który brzmi:

"Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności: (…)  podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów".

Tak, to już jest kuriozum!

Ale to nie wszystko. Skoro już władze izby określiły limity miejsc szkoleniowych to jeszcze nie uczyniły tego zgodnie z metodologią określona w ustawie o zawodach pielegniarki i położnej. Bowiem limity władze izby pip określiły względem zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w danym województwie. Natomiast wyżej wymieniona ustawa określa jasno, że przedmiotowe limity minister zdrowia określa: "uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją".

Może władze izby nie znały powyższych uregulowań prawnych? Znały, bowiem wskazano je jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały.

Tak, i to też jest kuriozum!

Jakie kompetencje przyznaje władzom izby pip w powyższej sprawie ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej? Cytuję: "Limity miejsc szkoleniowych (…) w danym roku określa minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych"

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

727 620,63 zł – prawie 3/4 milona złotych. Tyle rocznie wynosi wynagrodzenie brutto 6 osób z prezydium władz naczelnej izby pip. Czytano ponad 2000 razy. 20 KOMENTARZY!

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7906 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Aktualności

Dla kogo jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

2 min czytania
W dzisiejszych czasach zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów, którymi dysponujemy. W związku z tym, prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 65–70 PLN netto/godz.

1 min czytania
Oferta odmienna od innych… W dniu dzisiejszym publikujemy kolejna ofertę pracy skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki. Ta oferta jest odmienna od innych…
Komentarze