Praca dla pielęgniarki i pielęgniarza. Wymóg konieczny: wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.

2 min czytania
AktualnościOferty pracy
Praca dla pielęgniarki i pielęgniarza. Wymóg konieczny: wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.

Oferta pracy dla pielęgniarki lub położnej

Zespół Żłobków zatrudni pielęgniarkę/położną na cały lub 1/2 etatu. Praca od poniedziałku do piątku.

  • Wynagrodzenie: 4 300 – 4 450 zł / mies. brutto Wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru etatu.
  • Lokalizacja: Szczecin
  • Typ umowy: Umowa o pracę

Wymagania wobec kandydata:

– posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

– jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

– wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

– daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

– cieszy się nieposzlakowaną opinią

Wymagania dodatkowe:

  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność i zaangażowanie,
  • odporność na stres,
  • cierpliwość,
  • komunikatywność,
  • mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

– Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.

– Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.

– Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.

– Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.

– Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.

– Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

– Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

– Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

– Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

– Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

– Współudział w planowaniu jadłospisu.

– Udział w kontrolach Sanepidu.

– Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

– Prowadzenie apteczki.

– Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

– Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

– Prowadzenie dokumentacji HACCP.

– Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.

– Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

źródło: olx.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.3 / 5. Ilość głosów: 71

Bądź pierwszym, który oceni wpis

976 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarka – pracodawca nie ma prawa przekazywać do izby pielęgniarek informacji o wysokości składki pobranej od konkretnej pielęgniarki.