Praca dla pielęgniarki. Stanowisko: pielęgniarka koordynująca.

3 min czytania
AktualnościOferty pracy
Praca dla pielęgniarki. Stanowisko: pielęgniarka koordynująca.

Oferta pracy dla pielęgniarki

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Pionie Lecznictwa na stanowisko: Pielęgniarka Koordynująca

Wynagrodzenie: 8 500 zł miesięcznie

Wymagania:

– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz minimum 5 lat pracy w podmiocie leczniczym;
– doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
– znajomość pakietu MS Office w stopniu dobrym;
– zdolności analityczne;
– umiejętność działania pod presją czasu;
– znajomość przepisów prawa związanych ze świadczeniem oraz kontraktowaniem usług medycznych;
– znajomość aktów prawnych, a w szczególności regulujących merytoryczny zakres działania komórek organizacyjnych, w tym znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;
– odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność, terminowość;
– samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
– umiejętność pracy zespołowej.

Zobacz także:

Do głównych zadań będzie należeć między innymi:

 • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie i organizację poradni oraz gabinetów oraz optymalne wykorzystanie posiadanych sił i środków;
 • nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu (pielęgniarek, rejestracji, sekcji obsługi i lekarzy – w zakresie organizacyjno – administracyjnym), zapewniającą realizację zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi, w tym:
 • racjonalne planowanie zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej, z uwzględnieniem kosztów pracy,
 • określanie wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu,
 • opracowywanie bieżącego harmonogramu pracy (plan i realizacja),
 • rozliczanie czasu pracy podległego personelu – prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • planowanie urlopów i nadzór nad realizacją planu,
 • sporządzanie kart opisów stanowiska i zakresów obowiązków dla podległego personelu
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy podległych pracowników oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Kadr oraz Sekcji Płac w celu naliczenia i wypłaty wynagrodzenia;
 • rozliczanie wykonanego kontraktu przez lekarzy;
 • udział w opracowywaniu planu finansowego, zgłaszanie wniosków w sprawie realizacji planu, nadzór nad bieżącą realizacją planu, a także składanie wniosków dotyczących korekty planu finansowego;
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów i kancelaryjną;
 • realizacja zadań systemu kontroli zarządczej wynikających z obowiązującego regulaminu systemu kontroli zarządczej w Przychodni;
 • podejmowanie przedsięwzięć mających na celu racjonalne gospodarowanie mieniem, zapobiegających powstawaniu szkód, a także zapewnienie ich terminowej likwidacji;
 • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, użytkowanym sprzętem i środkami materiałowych;
 • sporządzanie sprawozdań według właściwości;
 • sporządzanie dokumentacji wewnętrznej, zestawień, wniosków, podpisywanie faktur w zakresie zgodności merytorycznej;
 • nadzór nad przebiegiem realizacji zawartych kontraktów i wnioskowanie o wprowadzenie korekt w tych kontraktach;
 • nadzór nad sporządzaniem planu potrzeb Przychodni z zakresu zatrudnienia, zakupu sprzętu medycznego, leków i materiałów medycznych;
 • nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałami i nad optymalnym wykorzystaniem sprzętu Przychodni;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących Przychodni, analizy stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy oraz zgłaszanie Dyrektorowi Przychodni wniosków wynikające z tych analiz;
 • zapewnienie sprawnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Przychodni;
 • odpowiedzialność, za jakość udzielanych świadczeń;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi przy opracowaniu i aktualizowaniu strategii SPL dla PW SPZOZ w Warszawie oraz Regulaminu Organizacyjnego;
 • współpraca w zakresie aktualizowania księgi rejestrowej Przychodni w Krajowym Rejestrze Sądowym i księgi rejestrowej Przychodni w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • współudział w wycenie procedur medycznych oraz ich aktualizacji;
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki magazynowej;
 • wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur obowiązujących w Przychodni (w tym rozpatrywanie reklamacji pacjentów).

Oferowane:

– Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
– Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,
– Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,
– Możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia,
-Praca od poniedziałku do piątku – wolne weekendy i święta,
– Łatwy dojazd wieloma środkami komunikacji zarówno do głównej siedziby jak i Filii,
– Przyjazne środowisko pracy.

Świadczenia:

 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Służbowe urządzenia mobilne
 • Telefon służbowy
 • Ubezpieczenie na życie

źródło: pl.indeed.com

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.6 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

976 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek o stanie prac nad związkową ustawą o nowej siatce płac.