Praca pielęgniarki w strefie brudnej i czystej, a obliczanie dodatku.

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Praca pielęgniarki w strefie brudnej i czystej, a obliczanie dodatku.

Dodatki pielęgniarek

Warszawa, 29 grudnia 2021 r.

DSW.054.974.2021.PJ

Pani
Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza
Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie

Szanowna Pani Rzecznik.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: OKW-7558/2021, w sprawie polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ regulującego kwestię dodatkowego świadczenia pieniężnego uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

1) Czy przebywanie w strefie covidowej, gdzie lekarz narażony jest bezpośrednio na infekcję wywołaną przez SARS-CoV-2 jest tożsame z pojęciem „przy pacjencie covidowym”? Powyższe pytanie dotyczy lekarzy, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w tej strefie.

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w brzmieniu nadanym decyzją Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom które w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Przy udzielaniu zajścia okoliczności bezpośredniego kontaktu pomocne będą kryteria epidemiologiczne zawarte w „Definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”, która zamieszczona jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid-19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-

2) W jaki sposób należy obliczyć czas pracy z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub u którego takie zakażenie stwierdzono? Proszę o wskazanie metody obliczania oraz ewidencjonowania czasu pracy „przy pacjencie covidowym”. Nadto proszę o konkretne zdefiniowanie kryteriów oceny pacjenta, u którego jest podejrzenie występowania zarażenia SARS-Cov-2.

3) Czy lekarz będący na dyżurze w oddziale, w którym wydzielone są strefy dla pacjentów covidowych, z podejrzeniem SARS-CoV-2, oraz u których nie stwierdzono zakażenia SARS-CoV-2, powinien uwzględniać do wyliczenia wysokości „dodatku covidowego” czas przebywania tylko w strefach covidowych oraz z podejrzeniem SARS-CoV-2?

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2021 r. od dnia 1 listopada 2021 r. wysokość dodatku dla osób wykonujących zawód medyczny w szpitalach II poziomu zabezpieczenia COVID-19, powinna być równa 100% wynagrodzenia, należnego za każdą godzinę pracy osoby wykonującej zawód medyczny wykonywanej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, oraz nie wyższa niż 15 000 zł.

Oznacza to, że finansowaniu podlegać będzie każda rozpoczęta godzina, w której osoba wykonująca zawód medyczny uczestniczyła w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w warunkach określonych w poleceniu w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2. Należy przy tym zastrzec, że dana godzina podlegająca finansowaniu może być rozliczona tylko raz.

W związku z powyższym, aby dana godzina mogła być wykazana do OW NFZ jako podstawa do wyliczenia świadczenia dodatkowego nie ma potrzeby, aby osoba uprawniona do świadczenia dodatkowego w trakcie trwania tej godziny w sposób ciągły lub przez pełną godzinę udzielała świadczeń na warunkach określonych w poleceniu.

Ponadto do wymaganego w Poleceniu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 r. wykazu godzin pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, będącego podstawą ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia należy uwzględnić zarówno godziny pracy w strefie brudnej jak i pracę bezpośrednio związaną z pracą w strefie brudnej tj. np. wyjścia ze strefy brudnej celem:

– skorzystania z przepisanych prawem przerw w pracy,

– prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem przez daną osobę pracę w strefie brudnej,

– przygotowania do pracy w strefie brudnej (pobieranie leków itp.).

Do wykazu godzin pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, będącego podstawą ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego, nie będzie się natomiast bez wątpienia wliczać czas wykonywania ww. czynności przez osoby przebywające wyłącznie w strefie czystej lub gdy ww. czynności nie pozostają w związku z pracą danej osoby w strefie brudnej. (…)

źródło: facebook.com/OILWarszawa

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.4 / 5. Ilość głosów: 32

Bądź pierwszym, który oceni wpis

425 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze
×
Aktualności

Sprzęt medyczny dla szpitali - gdzie znaleźć najlepsze ceny?