Prace Komitetu Sterujacego: Notatka ze spotkania Zespołu do spraw zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej.

6 min czytania
Aktualności

Notatka ze spotkania Zespołu do spraw zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej z dnia 04-02-2008r.

Zgodnie z postanowieniem uczestników „Białego Szczytu”, Komitet Sterujący ustalił obszary tematyczne stałych zespołów roboczych, oraz ich harmonogram prac. Jako pierwszy został określony Zespół do spraw zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej, dotyczący tematów obejmujących zmiany, jakie powinny się dokonać w obszarze funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie organizacyjno-prawnym ZOZ jak też nadzoru i odpowiedzialności właścicielskiej.

Spotkaniu przewodniczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Pan Konrad Łęcki.

W posiedzeniu Zespołu Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali:

Jarosław Panek, Stanisław Łukasik.

Przedstawiciel Federacji Pracodawców ZOZ wystąpił z propozycją wcześniejszego przekazywania członkom zespołu tematyki spotkań. W związku z faktem przekazania do opiniowania kilku wersji Projektu Ustawy o ZOZ Pan Masłowski wystąpił z prośbą, aby przedkładane dokumenty posiadały przynamniej datę w celu identyfikacji czy omawiany projekt, nad którym pracuje zespół jest projektem właściwym.

Przedstawiciel MZ Pan Dyrektor Piotr Warczyński przedstawił założenia ustawy, z najważniejszych można zauważyć:

Ustawa przewiduje możliwość zatrudniania w żłobku i DPS pielęgniarek i położnych.
Tryb kierowania pacjenta do ZLO i ZPO tak jak do lecznictwa uzdrowiskowego (lekarz POZ)
Jednostka samorządu terytorialnego tworząca Spółkę Zakładu Opieki Zdrowotnej ma sprawować nadzór właścicielski w kwestii zadłużenia do 60% dochodu spółki ZOZ na rok obrotowy. Dług ma stanowić integralną część zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, a przez to wzmocni nadzór organu założycielskiego nad sytuacją finansową Spółki ZOZ.
 

Następnie Wicemarszałek województwa dolnośląskiego zaproponował pozostawienie możliwości przekształcania na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a nie jak zaproponowano w Projekcie Ustawy. Wynikało to między innymi z tego, że kreatorem polityki zdrowotnej na danym terenie jest płatnik, czyli NFZ a nie Sejmik województwa.

Prezes Stowarzyszenia Szpitali Samorządowych Pan Tuczapski wyraził krytyczny głos w kwestii wpływu jednostek samorządu terytorialnego na Prezesa nowopowstałej spółki w sprawach kadrowych.

Wicemarszałek województwa pomorskiego poprosił o określenie definicji Publicznej Opieki Zdrowia. Jego zdaniem o określeniu publiczna nie decyduje forma ZOZ, lecz kto jest płatnikiem za usługi medyczne, czy partner prywatny czy jak dziś NFZ.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych proponują zwiększyć kwotę wyceny punktu kontraktowego, oraz wyjaśnić, co przedkładający projekt rozumie pod pojęciem „uprawniony pracownik” w kwestii przejęcia nieodpłatnie udziałów lub akcji spółki.

Przedstawiciel NSZZ Solidarność w imieniu związku przedstawił propozycję pozostawienia ochrony zdrowia w publicznym sektorze.

Przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel wyraził swoje niepokoje, co za sens ma przekazanie do obrotu 49% akcji spółki w aspekcie wolnego rynku w związku z tym, że placówki ochrony zdrowia działają na zasadzie NON PROFIT. Idea powstania spółki rodzi za sobą nastawienia się spółki na zysk. A kto będzie chciał inwestować w spółkę, która z założenia ma być niedochodowa. Kolejną sprawą jest fakt, czy prezes spółki będzie zobligowany do podpisania kontraktu z płatnikiem, wiedząc, że w jego ocenie kontrakt jest niekorzystny i może przynieść spółce stratę.

Ponownie przedstawiciel Federacji Pracodawców Pan Masłowski proponuje zniesienie limitów na usługi medyczne, a także wprowadzenie równości finansowania podmiotów i określić kryteria dla używania nazwy szpital, powołując się na art. 32 Konstytucji RP mówiący o równości wobec prawa.

Przywołując temat równości głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Szpitali Samorządowych Pan Tuczapski. Ponieważ już przekształcone szpitale w spółki prawa handlowego płacą podatek od prowadzonej działalności proponuje regulacje ujednolicające ten stan, jak również wprowadzenie regulacji w zakresie podatku VAT, oraz uruchomienie subwencji i dotacji dla takich jednostek.

Przedstawione w notatce słowa to w mojej opinii najważniejsze słowa w dyskusji. Cały zapis wg relacji prowadzącego spotkanie zostanie nam przekazany na kolejnym spotkaniu w dniu 11-02-08r. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło stronę internetową dotyczącą prac nad ustawą w celu przekazywania uwag dotyczących kształtu ustawy: [email protected]

 

                                                                                           Notatkę sporządził

                                                                                             Jarosław Panek

                                                                                             Członek NRPiP

                                                                 Przewodniczący Komisji Zmian Systemowych

                                                              w ochronie zdrowia oraz domów pomocy społecznej

 

źródło informacji: strona internetowa NIPiP

——————————————————————————————- 

Ale to już wszystko było …..

 

Informacja z Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2006 roku:

 

Dyrektor do spraw pielęgniarstwa ponad 10 tys. zł, oddziałowa ponad 6 tys, starsza pielęgniarka 4,5 tys, odcinkowa ponad 3 tys. Strona rządowa "nie widzi możliwości wypracowania kompromisowego stanowiska".

Uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia – Podzespołu ds. wynagrodzeń

Komentarz redakcji portalu Pielęgniarek i Położnych

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu. Sprawy minimalnego pozimu wynagradzania pielęgniarek i położnych powinny być załatwione na pierwszym miejscu. Gdy nie będą załatwione to nie ma sensu przechodzić do dalszych etapów prac zespołu. Strona rządowa sprytnie rozszerza katalog spraw, którymi  ma zająć się zespół. Skutkuje to wnioskiem o przedłużenie prac zespołu bo jest wiele spraw. Taka sama taktyka została przyjęta przez rząd w ramach "Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia". Powoływano stoły problemowe, podstoliki podstolików i dziś nikt nie pamięta jakie były wnioski z tamtych prac, bo zakończyły sie niczym!  Władza dała sie ludziom nagadać a konkretów żadnych.

Zespół powołał podzespoły – ds. wynagradzania, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia. Historia " Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia" się powtarza. Następnie powoła się np. podzespół wynagradzania… pracowników DPS. I znowu parę miesięcy minie na rozmowach o niczym w podzespołach.

Tak pisałem na Portalu w dniu 24  października 2006 roku. Tekst nadal aktualny. Szkoda, że się nie pomyliłem.

Mariusz Mielcarek

11 grudnia 2006 roku

Zobacz także:

Zobacz założenia do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

Zobacz kto będzie reprezentował samorząd pielęgniarek i położnych w pracach Komitetu Sterującego „Białego Szczytu”. Komentarz redakcyjny – Ale to już wszystko było ….

Komunikat po spotkaniu Komitetu Sterującego „Białego szczytu” w dniu 29 stycznia 2008 r.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze