Prawie 5 tysięcy pielęgniarek chce uzyskać tytuł specjalisty w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

4 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Prawie 5 tysięcy pielęgniarek chce uzyskać tytuł specjalisty w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek przygotowuje pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Zobacz także:

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym, który przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Poniżej prezentujemy wykaz świadczeń, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek:

 1. Kierowanie na badania diagnostyczne i pobieranie materiału do badań diagnostycznych.
 2. Kierowanie na badania lub pobieranie materiałów bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny).
 3. Wykonywanie u dzieci badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy.
 4. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
 5. Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych.
 6. Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych.
 7. Wykonywanie czynności ratunkowych, do których uprawnia ukończony kurs specjalistyczny RKO.
 8. Ocenianie świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji).
 9. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 10. Sprawowanie kompleksowej opieki i pielęgnacji nad pacjentem w środowisku domowym.
 11. Kierowanie zespołem sprawującym opiekę nad pacjentem w środowisku domowym.
 12. Uczestniczenie w zespołach interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

Całość programu szkolenia specjalizacyjnego publikujemy poniżej.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuje, że powyższe szkolenie specjalizacyjne, w latach 2004 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 4 032 pielęgniarek.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – wykaz literatury 

Poniżej przedstawiamy pozycje, które zostały uwzględnione w programie szkolenia jako literatura obowiązkowa. Książki można zakupić w Sklepie Pielęgniarek i Położnych:

Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021

Publikacja Zarządzanie w pielęgniarstwie to podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, który został zamieszczony w wykazie literatury podstawowej specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych oraz w wykazie literatury uzupełniającej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.

Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Zwięzłe kompendium wiedzy na temat komunikowania się z chorym psychicznie. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego rodzaje. Uwzględniono również jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, a także komunikowanie się z rodziną chorego psychicznie. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych.

Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Praca w zespole terapeutycznym i kompleksowe leczenie stanowią dzisiaj standard w diagnostyce i opiece nad pacjentem psychiatrycznym, przy czym trudno przecenić rolę, jaką w obu przedstawionych obszarach pełni kompetentna pielęgniarka. Autorzy stopniowo przechodzą od problemów ogólnych – takich jak etyczne i prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich i opieka nad osobami chorymi – do problemów bardziej szczegółowych i praktycznych z uwzględnieniem różnych metod leczenia – od biologicznych, poprzez psychoterapię kreatywną, do postępowania rehabilitacyjnego.

Liczba pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej, pielęgniarka POZ to – to pielęgniarka , która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Natomiast z danych publikowanych przez NFZ wynika, że w 2022 roku liczba czynnych zawodowo pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego wynosiła 3,3 tys. Liczba ta była wyższa o 600 w porównaniu z rokiem 2018. Średnia wieku pielęgniarski specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego wynosi 54,5 lata. 

źródło: NFZ

Specjalizacja i kurs kwalifikacyjny w siatce płac pielęgniarek 

Warto zaznaczyć, że ukończenie przez pielęgniarkę kursu kwalifikacyjnego nie ma żadnego przełożenia na jej wynagrodzenie. Zgodnie z zapisami siatki płac tylko tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa jest warunkiem wyższego wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma to niestety nic wspólnego z realiami wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarek.

Z powyżej cytowanych standardów w zakresie kwalifikacji wymaganych od pielęgniarki rodzinnej wynika jasno, że nie tylko posiadania specjalizacji jest wypełnieniem warunków w zakresie kwalifikacji. Także posiadanie ukończonego kursu kwalifikacyjnego jest spełnieniem przedmiotowych wymogów. Powyższe ukazuje, że siatka płac ministra zdrowia jest oderwana od realiów wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki. Także projekt ustawy OZZPiP w sprawie wynagradzania personelu pielęgniarskiego jest dyskryminujący dla pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym. 

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć szkolenie specjalizacyjne pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie310
kujawsko-pomorskie280
lubelskie154
lubuskie155
łódzkie175
małopolskie240
mazowieckie890
opolskie100
podkarpackie213
podlaskie145
pomorskie305
śląskie515
świętokrzyskie470
warmińsko-mazurskie25
wielkopolskie365
zachodniopomorskie140
Razem:4 482
(dane na dzień na dzień 10 czerwca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1056 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze
×
Aktualności

Pełnowartościowe gotowe dania MRP – jak mogą Ci pomóc w codziennym odżywianiu?