Prawo – nie wszyscy będą mogli szkolić pielęgniarki.

2 min czytania
AktualnościSystem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Prawo – nie wszyscy będą mogli szkolić pielęgniarki.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – ograniczenie praw do szkolenia zawodowego 

Stanowisko nr 34
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku wprowadzenia następujących zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wnosi o:

1. zmianę Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołana Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. MZ 2020 r., poz. 10), występując o powołanie dodatkowych podzespołów ds. wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych poprzez pozostawienie liczby i zakresu działania tych podzespołów analogicznie do liczby i dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek, dla położnych, oraz dla pielęgniarek i położnych dotychczas występujących w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowane w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

2. pozostawienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie zadań określonych w obowiązującym Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 mara 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. MZ 2012 r., poz. 10 ze zm.).

Pielęgniarki i położne stanową najliczniejszą grupę pracowników ochrony zdrowia oraz posiadają odrębny system kształcenia podyplomowego niż inne zawody medyczne. Są zawodami samodzielnymi, a nauczanie pielęgniarstwa i położnictwa, zarówno w ramach kształcenia przeddyplomowego, jak i podyplomowego uznaje się za wykonywanie zawodu, odpowiednio pielęgniarki lub położnej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz dotychczasową działalność Centrum w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pozostawienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki podległej Ministrowi Zdrowia.

Propozycja włączenia lub połączenia CKPPiP z inną instytucją nie przyniesie wymiernych korzyści organizacyjnych ani merytorycznych.

3. ograniczenie katalogu organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

a. w zakresie specjalizacji: okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz uczelnie wyższe kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo (zgodnie z przyjętymi założeniami Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce),

b. w zakresie pozostałych rodzajów kształcenia podyplomowego: okręgowe izby pielęgniarek i położnych, uczelnie wyższe kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo oraz instytuty naukowo badawcze i szpitale kliniczne;

4. posiadanie akredytacji przez organizatorów kształcenia podyplomowego, przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek powołanej w tym celu rady, która dokona oceny spełniania obowiązujących standardów kształcenia podyplomowego określonych w przepisach – powyższe będzie gwarancją odpowiedniego poziomu jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Sekretarz
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia MałasZobacz także:

Ministerstwo oficjalnie: innych pielęgniarek nie ubezpieczymy!

Zmarła kolejna pielęgniarka…

Pielęgniarki: rekompensata nie do 10 tys. PLN a tylko do 5775 PLN.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka magister ze specjalizacją to fanaberia związków.

2 min czytania
Pielęgniarka ze specjalizacją na oddziale IOM Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w poprzednich artykułach zajęła się problematyką dotyczącą wymagań kwalifikacyjnych stawianych…
AktualnościNowa siatka płac

Tysiąc pielęgniarek podpisało petycję.

4 min czytania
Petycja do władz krajowych związku pielęgniarek W dniu 30 sierpnia 2021 roku redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, rozpoczęła zbieranie podpisów pod…
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
Komentarze