Prawo – pielęgniarka kontraktowa doznała urazu w pracy.

5 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Prawo – pielęgniarka kontraktowa doznała urazu w pracy.

Pielęgniarka doznała urazu w pracy czy w drodze do pracy?

Poniżej redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje fragmenty orzeczenia Sądu Rejonowego z dnia 6 września 2021 roku. Sprawa dotyczy pielęgniarki wykonującej praktykę zawodową na podstawie umowy kontraktowej. Pielęgniarka w dniu 8 października 2020 roku, doznała urazu na klatce schodowej, idąc na swój oddział. Decyzją z dnia 14 stycznia 2021 roku, ZUS odmówił pielęgniarce prawo do jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem w drodze do pracy. Pielęgniarka odwołała się do sądu.

Sąd Rejonowy postanowił:

Zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 14 stycznia 2021 r. w ten sposób ,że zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. na rzecz ubezpieczonej E. S. kwotę 4920 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) tytułem jednorazowego odszkodowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 14.01.2021 r., działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205), (…) Oddział w T. odmówił ubezpieczonej E. S. prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem w drodze do pracy w dniu 08.10.2020 r. Zdaniem organu rentowego wypadek ubezpieczonej tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Ubezpieczona E. S. złożyła odwołanie od decyzji. Wskazała, że zgodnie z umową kontraktową nr (…) jako usługodawca jest zobowiązana do świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz (…) Szpitala (…) im. dr W. B., a miejscem świadczenia usług jest obszar funkcjonowania usługobiorcy.

Wypadek miał miejsce na terenie (…) Szpitala (…) w G. w zamkniętym budynku „O” na III piętrze klatki schodowej w odległości około 5 metrów od drzwi przejściowych łączących klatkę schodową z oddziałem, na którym ubezpieczona pracuje w charakterze pielęgniarki. W dniu 08.10.2020 r. ubezpieczona miała wyznaczony dyżur od godz. 7.00 do godz. 19.00 z tym, że pielęgniarka nie może opuścić oddziału i pacjentów przed zdaniem pisemnego raportu oraz przekazaniem ustnych informacji o poszczególnych pacjentach, dlatego pielęgniarka przychodząca do pracy musi zgłosić się około 15 do 30 minut przed zmianą dyżuru w zależności od ilości pacjentów znajdujących się na oddziale. Prawidłowe przekazanie dyżuru przez pielęgniarki zapobiega popełnianiu błędów i jest bardzo ważnym elementem pracy decydującym o bezpieczeństwie i zdrowiu pacjentów.

źródło: uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania. Wskazano, że zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 8 ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. (…)

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy Oddział uznał zdarzenia z dnia 08.10.2020 r. jako wypadek w drodze do pracy w związku z wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pielęgniarka uległa wypadkowi na terenie usługobiorcy

Sąd ustalił co następuje:

(…) Ubezpieczona E. S. z dnia 08.10.2020 r. ok. 6.30-6.45 podczas wchodzenia po schodach na Oddział Endokrynologii Szpitala (…) w G. pośliznęła się na zabrudzonym stopniu schodów i utraciła równowagę. Ratując się przed upadkiem złapała się prawą ręką za poręcz schodów, co uchroniło wnioskodawczynię przed upadkiem na twarz z tym, że po złapaniu się poręczy poczuła, że z każdą chwilą ból w ręce się zwiększa, a możliwość poruszania ręką znacznie się ograniczyła. Lekarz oddziału endokrynologicznego poleciła udanie się do lekarza POZ, następnie wnioskodawczyni została skierowana na RTG Ręki i do poradni ortopedycznej, gdzie lekarz poinformował wnioskodawczynię, że ma złamaną kość ręki i w związku z powyższym założył opatrunek unieruchamiający rękę na okres sześciu tygodni. Po założeniu opatrunku wnioskodawczyni została odwieziona do domu (k. 9). W wypadku doznała złamania guzka większego kości ramiennej prawej.

(…) E. S. na dzień wypadku tj. 08.10.2020 r. nie zalegała z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy .

Uraz będący następstwem wypadku z dnia 08.10.2020 spowodował długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5% – zgodnie z punktem 104 tabeli orzeczniczej (załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.2002 poz.1974). Ponieważ ograniczenie funkcji barku jest niewielkie biegły przyjął dolną granicę widełek przewidzianych w w/w punkcie.

W sprawie zarysował się między stronami spór co do oceny czy zdarzenie było wypadkiem podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej. Jako, że ubezpieczona szła klatką schodową szpitala na dyżur w tym czasie się przewróciła i doznała złamania organ rentowy zakwalifikowała zdarzenie jako wypadek w drodze do pracy.

źródło: uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego

Pielęgniarka kontraktowa, która uległa wypadkowi, nie może podlegać zawężającej definicji wypadku w pracy, wobec pielęgniarki z umową o pracę

(….) Zdaniem sądu prowadzący działalność gospodarczą sam ją organizuje i podejmuje czynności z nią związane, stąd ich początek i koniec może być trudno uchwytny, choćby dlatego że różne są rodzaje działalności gospodarczej i co za tym idzie pojęcie zwykłych czynności powinno uwzględniać oprócz rodzaju także specyfikę indywidualnej działalności gospodarczej. Innymi słowy sama definicja wypadku przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą nie pozwala na zawężającą wykładnię, gdyż z jednej strony granice te adekwatnie określił prawodawca w ustawowej definicji wypadku, a z drugiej strony wykładnia i stosowanie tej definicji nie można pomijać rodzaju i przedmiotu indywidualnej działalności prowadzonej przez ubezpieczonego.

(…) O braku podstaw tak wąskiej interpretacji zwykłych czynności przy prowadzeniu działalności gospodarczej jak uczynił to organ rentowy świadczy także orzecznictwo.

(…) W przedmiotowej sprawie ubezpieczona nie tylko dojechała do miejsca świadczenia usługi ale była już w budynku Szpitala. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednolity pogląd, że droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy, natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika. (…) W ocenie sądu odmienna ocena znaczenia drogi do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie ma uzasadnienia z tym zastrzeżeniem, że nawet wypadek w drodze do prowadzenia działalności może stanowić zwykłą czynność przy prowadzeniu działalności gospodarczej co zostało już omówione powyżej.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 11

Bądź pierwszym, który oceni wpis

534 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka: studia nie zwiększają uprawnień.