Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

3 min czytania
Aktualności

Zobacz tekst ustawy ….


Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ustawa zmieniła definicję pojęcia pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej.

pkt 25 otrzymał brzmienie:

pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;”,

pkt 28 otrzymał brzmienie:

położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;”.

Muszę przyznać, że obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie wymogów kwalifikacyjnych (pielęgniarki ratunkowej) oraz  (pielegniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej i projekty definicji pielęgniarki uprawnionej do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych – wzbudzają poważne wątpliwości i należy je zakwalifikować jako przejaw urzędniczej 'radosnej twórczości’.

Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego urzednicy przyznają takie same uprawnienia zawodowe pielęgniarce posiadającej specjalizację oraz specjalizującej się? Należy mieć świadomość, że pielęgniarka specjalistka, aby uzyskać tytuł zawodowy 'specjalistka’ musiała zdać egzamin państwowy

Mało tego, w definicji pielęgniarki i położnej poz zapisano, że wymogi kwalifikacyjne w tym zakresie spełnia osoba: odbywająca kurs kwalifikacyjny!

Moim zdaniem jest to celowa polityka. Specjalistkę można będzie szybko zasąpić osobą specjalizującą się lub odbywającą kurs kwalifikacyjny.

Czy takie rozwiązania budują pozycję i prestiż zawodowy czy wręcz go osłabiają? Jest zastanawiające, że powstają one przy aprobacie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zadziwiająca jest także urzednicza niekonsekwencja w przedmiotowej sprawie

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

W zakresie regulacji prawnych określających wymagania kwalifikacjne od pielęgniarki ratunkowej, pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadczamy 'radosnej twórczości’ urzędniczej. Kiedyś była pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, pielęgniarka z tytułem licencjata i magistra. Dziś kariera przed osobą 'specjalizującą się’. Ba, nawet 'odbywającą kurs kwalifikacyjny’.

Kto ma większe uprawnienia magister pielęgniarstwa czy … ? Zobacz do jakich paradoksów doprowadzają obecnie obowiązujące regulacje prawne – rozporządzenia MZ oraz zarządzenia prezesa NFZ. Poseł sejmowej komisji zdrowia: 'Wygląda to tak, jakby ściągano pieniądze z pielęgniarek, które przecież dużo nie zarabiają’. Okres dostosowawczy na spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określono na 10 miesięcy! Zobacz szczegóły.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze