Robi się ciekawie – notatka ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej w dniu 9 marca 2016 roku.

3 min czytania
Aktualności

 

 

Zobacz także: więcej informacji o Parlamentarnym Zespole ds. pielęgniarek i położnych:

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 – Wyszło jak zawsze

oraz o jego przewodniczącej:

W sejmie głosowana jest poprawka, przyznająca podwyżki dla grupy pielęgniarek. Jak głosuje posłanka – pielęgniarka, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. pielęgniarek i położnych? CZYTANO PRAWIE 5 000 RAZY, 6 KOMENTARZY.

 

 

 

Notatka
ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych
pracowników opieki zdrowotnej 
z dn. 09.03.2016r.

Przedmiotem spotkania było określenie problematyki, celów i zadań Zespołu.
W spotkaniu udział wzięli:
1. Bernadeta Krynicka –Przewodnicząca
2. Jacek Kurzępa –Wiceprzewodniczący
3. Józefa Szczurek – Żelazko – Wiceprzewodnicząca
4. Krystyna Wróblewska – członek zespołu
5. Barbara Dziuk – członek zespołu
6. Dariusz Kubiak – członek zespołu

oraz inne osoby zaproszone do pracy w Zespole.

Przewodnicząca Zespołu przywitała zebranych gości.

Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły się oraz zaprezentowały stanowiska dotyczące problemów występujących w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz i Prezes NRPiP Zofia Małas określiły priorytetowe problemy zawodu pielęgniarki i położnej. Stwierdzono, że główne problemy dotyczą:

1. Kwestii wynagrodzeń w kontekście obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2015 poz. 1400) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczono, że istotnym celem jest wypracowanie propozycji płacy minimalnej w  ochronie zdrowia. W tej kwestii rozmowy się już rozpoczęły i liczymy, że będą nadal kontynuowane.

2. Braku zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia pracy przez pielęgniarki i położne w zakresie nakładanych obowiązków w powiązaniu z normami czasu pracy i niską liczbą personelu.

3. Przymuszania pielęgniarek i położnych do zmiany formy zatrudnienia z umów o pracę na umowy cywilnoprawne i kontrakty.

4. Konieczności wpisania pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku lekarzy.

Za działania przeciw samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych panie Zofia Piasecka, Joanna Nowak, Izabela Metelska, Alicja Stanikowska, Izabela Ćwiertnia uznały założenia do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Wcielenie projektu w życie skutkować będzie brakiem możliwości samodzielnego kontraktowania usług medycznych przez pielęgniarki i położne.

Grażyna Gaj zaalarmowała o problemie pominięcia przy podwyżkach pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców objętych pilotażowym projekcie MZ dotyczącym zintegrowanego programu ratownictwa medycznego. Projekt obecnie realizowany jest przez trzy województwa. tj Małopolskie, Śląskie i Mazowieckie. 

Anna Borowik, Joanna Chylińska i Ewa Adamczyk poruszyły następujące tematy:

– systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które powinno być realizowane poprzez system szkolnictwa wyższego (uczelnie medyczne)

– ujednolicenie dokumentacji medycznej (pielęgniarskiej) w całym kraju

Magdalena Łamasz i Agnieszka Łabajda zgłosiły pomysł wprowadzenia uprawnień umożliwiających wykonywanie pielęgniarkom i położnym zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Grażyna Bączek zwróciła uwagę na rolę położnych w obecnym systemie ochrony zdrowia, ograniczeniu ich samodzielności w wykonywaniu zawodu oraz niedobory kordowe, Zaproponowała powiększenie składu zespołu o dodatkowe osoby z tej grupy zawodowej. 

Małgorzata Karpińska – Karwowska zwróciła uwagę, że obecnie opracowywane są mapy potrzeb zdrowotnych, które stanowić będą wytyczne na podstawie których kontraktowane będą usługi medyczne, co wiąże się z zabezpieczeniem usług świadczonych przez pielęgniarki i położne, W zespołach opracowujących mapy potrzeb zdrowotnych nie ma jednakże przedstawicieli pielęgniarek i położnych.

Po zapoznaniu się z głównymi problemami grupy zawodowej pielęgniarek i położnych Zespół:

1. Podjął decyzję o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie udzielenia informacji o zespołach i radach powołanych przez Ministra.

2. Podjął stanowisko w sprawie Podstawowej Opieki Zdrowotnej skierowane do Ministerstwa Zdrowia.

3. OZZPiP i NRPiP zadeklarowały pomoc w udostępnieniu niezbędnych danych merytorycznych dotyczących warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. 

Źródło informacji: strona internetowa sejmu 

 

                                 *Kliknij po więcej informacji

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8228 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka na kolonii przeżyła horror.

7 min czytania
Pielęgniarka została zatrudniona na koloniach… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty wyroku sądowego, który zapadł w Sądzie Okręgowym. Kolejny fragment…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - 99% głosujących uważa, że jest to naruszenie zasad współżycia społecznego.

1 min czytania
Pielęgniarki o wynagrodzeniach w izbie pielęgniarek… Głośnym echem w środowisku personelu pielęgniarskiego odbiła się informacja przekazana przez Redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarkom napluto w twarz a OZZPiP siada do rozmów...

1 min czytania
Krytycznym okiem W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, w artykule na stronie 2 piszemy o obietnicach wyborczych Koalicji 15 października….
Komentarze