Różnice płacowe pielęgniarek autorstwa związków zawodowych.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Różnice płacowe pielęgniarek autorstwa związków zawodowych.

Obecna siatka płac pielęgniarek – różnice w wynagrodzeniach zasadniczych sięgają 1700 PLN

Obecny stan wrzenia na tle płacowym w podmiotach leczniczych wynika z zasad wynagrodzenia wprowadzonych siatką płac uchwaloną przez sejm w 2017 roku. Siatka ta przeszła kilka nowelizacji. Jej najważniejszym mankamentem jest założenie, że wykształcenie powinno być zasadniczym determinantem, od którego zależy wysokość wynagrodzenia.

Sejm w dniu 28 maja 2021 znowelizował siatkę płac pielęgniarek i położnych. Skutkiem tej nowelizacji jest dyskryminacja zawodu pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych oraz zawodów niemedycznych – opiekun medyczny, sekretarka medyczna.

W dniu dzisiejszym skupmy się jednak na różnicach w wynagrodzeniach zasadniczych, które zafunkcjonowały po 1 lipca 2021 roku. Minister zdrowia wraz z związkiem Solidarność i OPZZ w 2021 roku przyklepał siatkę płac. Miała ona uporządkować wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Tak je uporządkowano, że obecnie różnice tylko w zakresie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych, wykonujących ramię w ramię te same zadania, wynoszą 1 700 PLN.

Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że sytuacja w poszczególnych podmiotach leczniczych wymknęła się spod kontroli. To już nie jest niezadowolenie ale bunt na tle płacowym. Bunt przeciwko jawnej dyskryminacji oraz odarciu całych grup pracowników z godności zawodowej. Paradoksalnie sami dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia są zaskoczeni skalą różnic w wynagrodzeniach osób wykonujących tę samą pracę, narzuconych przez siatkę płac.

Jak mają się w tej sytuacji zachować dyrektorzy? Z jednej strony mają dostosować płace do wymogów siatki płac. Z drugiej strony podporządkować się zasadom wynikającym z Kodeksu pracy. Jednakowa płaca za jednakową pracę. Wobec powyższego pytają autora siatki płac – ministra zdrowia, o stanowisko. Minister odpowiada: ustawa nie wprowadza siatki płac, to dyrektor odpowiada za kształtowanie polityki płacowej w podmiocie leczniczym. I musi ta polityka oczywiście być zgodna z zasadami Kodeksu pracy.

Związki zawodowe piszą siatkę płac pielęgniarek – różnice w wynagrodzeniach zasadniczych sięgające 2066 PLN

Na kilkadziesiąt godzin przed manifestacją protestujące związki zawodowe ochrony zdrowia ujawniają opinii publicznej, a także samym pracownikom ochrony zdrowia, projekt nowej siatki płac.

Zasadniczym jej atrybutem jest podział pracowników na grupy przyporządkowany według stażu pracy w zawodzie. Natomiast za wykształcenie oraz posiadanie tytułu specjalisty są dodatki.

Zobacz: Siatka płac pielęgniarek – projekt z dnia 9 września.

Zobacz: Dodatki pielęgniarek za specjalizację oraz magistra.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych nie zajęła jeszcze stanowiska w sprawie powyższej siatki płac. Nie wyrażała pozytywnego ani negatywnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dlatego głoszenie opinii, że przedtem nie pasowała siatka płac oparta na wykształceniu, a teraz znowu też nie pasuje, mimo że opiera się na doświadczeniu zawodowym jest nadużyciem. Diabeł tkwi w szczegółach. A to wymaga szczegółowej analizy.

Dzisiaj publikujemy pierwsze wnioski dotyczące siatki płac pielęgniarek i położnych autorstwa związków zawodowych.

Można pod różnym kątem oceniać siatki płac: obowiązującą i związków zawodowych.

Dzisiaj oceńmy ją pod kątem różnic w wynagrodzeniach zasadniczych pomiędzy pielęgniarkami i położnymi wykonującymi tą samą pracę.

Porównajmy płace zasadniczą pielęgniarki posiadającej tytuł magistra oraz specjalizację z pielęgniarką, która posiada średnie wykształcenie zawodowe.

Poniższe wartości obliczono zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r., które wyniosło – 5167,47 zł.

W obecnej siatce płac przedmiotowa różnica wynosi – 1700 PLN.

W projekcie siatki płac związków zawodowych wynosi – 2066,99 PLN.

Związek pielęgniarek kolejny raz zaskakuje środowisko pielęgniarskie…
Niestety to nie koniec niespodzianek…

W następnych dniach opublikujemy artykuły dotyczące innych aspektów siatki płac autorstwa związków zawodowych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 120

Bądź pierwszym, który oceni wpis

236 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek: osoba z kwalifikacjami grupy 2, nie musi być zaszeregowana w grupie 2.

2 min czytania
Zaszeregowanie pielęgniarek w siatce płac z kwalifikacjami z grupy 2   Poniżej redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza komunikat zamieszczony na stronie…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarkom nie dałam 7300 PLN. Nie mogę dawać jednym, kosztem drugich.

1 min czytania
Dyrektor szpitala o wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek z grupy 2 W dniu 11 sierpnia 2022 roku na starachowicka.pl ukazał się wywiad z dyrektorem…
AktualnościNowa siatka płacSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka: Moralnie nie mogę się z tym pogodzić.

1 min czytania
Jak siatka płac pielęgniarek nie przystoi do realiów wykonywania praktyki pielęgniarskiej  Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych publikuje kolejną korespondencję otrzymaną na redakcyjną…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Dodatki pielęgniarek za specjalizację oraz magistra.