Rządzie RP, ministrze zdrowia oraz Unio Europejska nie jestem idiotą – absolwent Liceum Medycznego 1983. Dosyć tych głupot …

5 min czytania
AktualnościStudia pomostowe
Rządzie RP, ministrze zdrowia oraz Unio Europejska nie jestem idiotą – absolwent Liceum Medycznego 1983. Dosyć tych głupot …

.

Komisja Europejska na przełomie 2003/2004 roku zgłosiła zastrzeżenia odnośnie zaproponowanej w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia  formy studiów pomostowych dla pielęgniarek.  Po uzgodnieniach z Komisją Europejską strona polska zaproponowała zmiany polegające na prowadzeniu studiów pomostowych nieograniczonych wymiarem 4 semestrów oraz uwzględnieniu trybu indywidualnego w stosunku do każdej pielęgniarki, który miał brać pod uwagę zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz czas, w którym pielęgniarka ukończyła szkołę zawodową.

Efektem powyższych uzgodnień było poniżej cytowane rozporządzenie:
 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 maja 2004 r.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI LICEÓW MEDYCZNYCH ORAZ MEDYCZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

"§ 2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:
1) w stosunku do pielęgniarek:
a) trzy semestry lub 1.633 godziny – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,
b) pięć semestrów lub 3.000 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81"

Wniosek: Wprowadzone w 2004 roku studia pomostowe dla absolwentów Liceum Medycznego trwają trzy lub pięć semestrów. Forma i czas trwania tych studiów został wprowadzony w uzgodnieniu z Komisją Europejską!

.

Następnie w dniu 12 kwietnia 2010 r. minister zdrowia znowelizował  rozporządzenie w sprawie studiów pomostowych, któremu nadał nowe brzmienie §2, cytuję:

"1)  w § 2 w pkt 1: 
a)  lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dwa semestry lub 1.150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,”, 
b)  uchyla się lit. b"

Wniosek: Od 2010 roku studia pomostowe dla absolwentów Liceum Medycznego trwają dwa semestry! Wobec powyższego studia pomostowe zostały skrócone dla jednej grupy pielęgniarek z trzech semestrów do dwóch czyli o jeden semestr. Natomiast dla drugiej grupy pielęgniarek z pięciu semestrów do dwóch czyli o trzy semestry! Należy podkreślić, że i tym razem forma i czas trwania tych studiów został wprowadzony w uzgodnieniu z Komisją Europejską! Jakież to było poważne przedsięwzięcie dla Unii Europejskiej (skrócenie studiów pomostowych) obrazuje komunikat z dnia 1 kwietnia 2009 roku opublikowany na stonie internetowej ministerstwa zdrowia:

"W dniu 26 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, w którym uczestniczył stały przedstawiciel strony polskiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu przedstawiono wniosek o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych wraz z uzasadnieniem. W trakcie spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej zwrócili się do państw członkowskich o przekazanie stanowiska w sprawie zmian zaproponowanych przez Polskę. Wnioskowano, by sprawę skierować do rozpatrzenia przez grupę koordynatorów, którzy przy pomocy ekspertów wypracują wspólne stanowisko, będące przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu komitetu."

Natomiast wyciąg fragmentów opisu negocjacji z UE w sprawie skrócenia studiów pomostowych ukazuje, że Traktat Jałtański w kontekście przedmiotowych negocjacji był tylko zabawą trzech chłopców w piaskownicy, cytuję:

"Po posiedzeniu Grupy Koordynatorów pewne wątpliwości, ale i uwagi do polskiego wniosku, zgłosiły cztery państwa – Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Włochy. Komisja zdecydowała o potrzebie rozmów bilateralnych. Rozpoczęliśmy cykl uzgodnień dwustronnych, kolejno przekonując wymienione kraje do naszego rozwiązania. Do rozmów z nami wymienione państwa skierowały oprócz przedstawicieli danego ministerstwa zdrowia licznie reprezentowane organizacje zawodowe, rejestrowe, związki zawodowe szczególnie zaniepokojone wpływem tego rozwiązania na rodzimy rynek pracy, organizacje i instytucje odpowiedzialne za sprawy kształcenia. (…) Jednak „druga strona” do końca, a więc do kolejnego posiedzenia Komitetu nie dawała jednoznacznego poparcia dla naszej propozycji zmiany w programie studiów pomostowych. Nie wiedzieliśmy dalej, jaki będzie efekt naszych starań. Jedynie Austria w trakcie rozmów, poprzez system krótkiego głosowania po 6 godzinach rozmów jako jedyna wyraziła ustne poparcie dla tej propozycji. Żadnej innej pewności nikt nie dostarczył. Dopiero w dniach 21-22 października 2009r. na kolejnym posiedzeniu sprawę poddano ponownemu rozpatrzeniu zarówno przez Grupę Koordynatorów i kolejnego dnia posiedzenia przez Komitet. Strona Polska przedstawiła efekty rozmów dwustronnych. Obrady wyglądały następująco: kolejno wszyscy przedstawiciele państw członkowskich, zarówno tych, które miały wątpliwości jak i tych, które stanowisko Polski popierały prezentowały swoje stanowiska w trakcie posiedzenia. Następnie Niemcy potwierdziły, iż akceptują polski wniosek, jednakże pod warunkiem przyjęcia w programie kształcenia 800 godzin kształcenia praktycznego. Wniosek zgłoszony do negocjacji na tym etapie przez Niemcy właściwie przekreślał dotychczasowe ustalenia. (…) Był to klasyczny impas. Zarządzono chwilę przerwy w posiedzeniu na naszą prośbę. Rewizja naszego stanowiska, stanowiska Niemców, przewidywania możliwych rozwiązań i zachowań innych państw. Zgłosiliśmy nowa propozycję otwierającą dalsze możliwości negocjacji, (…). Niemcy potrzebują czasu na rozważenie tej nowej propozycji. Nie pozwalamy na długie zastanawianie się, Na to rozwiązanie czeka wiele tysięcy pielęgniarek, dalsze rozmowy i czas to kolejne niepotrzebne pieniądze angażowane na tak długie kształcenie uzupełniającego i czas, który jest potrzebny każdemu, a szczególnie nam. Udało się uzyskać jednak pozytywne spojrzenie na naszą prośbę o nadanie dla sprawy tzw. dead line. Udało się, Komisja Europejska przychyla się do naszej prośby i proponuje procedurę pisemną do określonej daty. Brak sprzeciwu oznacza zgodę. W między czasie kierujemy pismo do Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia z nasza argumentacją i uzasadnieniem dla nowej liczby godzin. My nie mamy czasu na kolejne rozmowy. Udało się, jest zrozumienie i pewne ustępstwo na rzecz naszej propozycji. Jest zgoda, o czym informuje nas Komisja Europejska. (…)"

 

Po sześciu latach odbywania przez pielęgniarki studiów pomostowych ich czas trwania zostaje skrócony o 30%, natomiast dla drugiej grupy pielęgniarek aż o 60%!

 

Czy wobec powyższszych okoliczności, wprowadzone przez ministra zdrowia i Unię Europejską "studia pomostowe"  można traktować poważnie? 

Należy także spodziewać  się zażartych negocjacji z Unią Europejską w zakresie następującego zagadnienia: ile będą trwały studia pomostowe po przyjęciu przez Unię Europejską dyrektywy o uznaniu kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek – absolwentek Liceum Medycznego? Może tydzień, kwartał, półrocze?

.

Mariusz Mielcarek

absolwent Liceum Medycznego 1983

.

Zobacz komentarze na Facebooku 

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze