Sąd: braki kadrowe nie mogą obarczać personelu pielęgniarskiego.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Sąd: braki kadrowe nie mogą obarczać personelu pielęgniarskiego.

Sąd – pielęgniarka kierowała się dobrem pacjentów

W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przytaczamy fragment z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w sprawie braków kadrowych. Przeczytaj rozwiązanie sądu w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki.

Zobacz także inne orzeczenia sądów:

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego (fragment):

Należy jednocześnie podkreślić, że Sąd I instancji całkowicie pominął zeznania świadka B.S., która zeznała, że w przypadku różnych sytuacji istnieje możliwość pracy pielęgniarek w godzinach nadliczbowych i bywa także, że pielęgniarki są ściągane z urlopów. A zatem niewątpliwie już wcześniej zdarzały się takie sytuacje.

Nadto Sąd I instancji, wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu, wskazał, że zbyt mała obsada pielęgniarska była jedynie „problemem powódki”, zaś wystarczyło dokonać zamiany z koleżanką, żeby uniknąć całej sytuacji.

W pierwszej kolejności należy zważyć, że zbyt mała obsada pielęgniarska jest przede wszystkim problemem pracodawcy, który powinien tak zorganizować pracę swojego personelu, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których do opieki nad salą z czterema pacjentami jest wyznaczona tylko jedna pielęgniarka, zwłaszcza jeżeli według wielu procedur do wykonania określonych czynności niezbędne są dwie osoby. Sąd rozumie problemy kadrowe szpitali, jednak nie mogą one w żaden sposób obciążać w takiej sytuacji jak niniejsza – pielęgniarki, która chce zapewnić pacjentom właściwą opiekę. Oczywiście zachowania takie jak powódki nie powinny mieć miejsca, ale niewątpliwie nie mogą być one również uznane za rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. To pracodawca winien zapewnić właściwą obsadę pielęgniarską i nie wydaje się dziwne zdenerwowanie powódki w sytuacji, gdy na zmianie nocnej tą konkretną salą opiekowały się dwie pielęgniarki przy trzech pacjentach, zaś na zmianie dziennej, po dojściu czwartego pacjenta, miała się salą zajmować tylko powódka. Trudno też nie zauważyć, że powódka kierowała się dobrem pacjentów. Bo wbrew twierdzeniu zawartym w uzasadnieniu Sądu Rejonowego zgoda powódki na zamianę sal nie rozwiązałaby problemu opieki tylko jednej pielęgniarki na całą 4-osobową salę. (…)

Tematy bieżącego wydania Gazety

Poniżej prezentujemy pozostałe tematy majowego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki założyły mężczyźnie cewnik Foleya

Pacjent, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży (…), gdyż może to spowodować uszkodzenie cewki moczowej.

Chory wstał z łóżka, zażądał 100 tys. PLN

Niewiarygodne natomiast były dla Sądu zeznania pacjenta w części, w których twierdził, że musiał się doczołgać do dzwonka, długo czekał na pomoc i wstać pomogła mu pielęgniarka. Pacjent ma skłonność do przeinaczania i ubarwiania faktów, (…) w kilku miejscach jego zeznania różniły się od zeznań świadków.

Zaniechanie zmiany miejsca wkłucia wenflonu

Skutkiem nienależytego obserwowania miejsca wkłucia było powstanie zakażenia 4. stopnia; zaniechanie zmiany miejsca wkłucia przez okres 11 dni było z 95-procentowym prawdopodobieństwem przyczyną zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym. Margines niepewności wynika z braku badania (…) końcówki wenflonu.

„Nie monitorowano pacjentki należycie”

Dostrzegając potrzebę szczególnego nadzoru nad pacjentką, umieszczono ją w sali intensywnego nadzoru, ale nie monitorowano jej należycie, gdyż zdołała się wyswobodzić z zapiętych pasów obezwładniających i wyskoczyć przez okno. Sala ta sąsiaduje z pokojem pielęgniarek.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru

Nie budzi wątpliwości Sądu Okręgowego, że pielęgniarka zareagowała zbyt impulsywnie, telefonując do przełożonej i stosując swoisty szantaż twierdzeniem, że nie przystąpi do pracy, gdy nie otrzyma wsparcia kolejnej pielęgniarki. Jednakże nie można tu doszukać się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1100 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze
×
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.