Sąd o pielęgniarce, która odmówiła przyjęcia dyżuru.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Sąd o pielęgniarce, która odmówiła przyjęcia dyżuru.

Praktyka zawodowa pielęgniarek

Orzecznictwo sądowe w zakresie zawodu pielęgniarki i położnej to kwestia, którą bardzo często poruszamy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Bieżące wydanie Gazety zostało poświęcone przedmiotowym tematem. Warto wiedzieć w jaki sposób sądy podchodzą do odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Zachęcamy do zapoznania się z działem pt. Orzecznictwo sądowe na Portalu.

Sąd uniewinnił pielęgniarkę

W ocenie Sądu zeznania powódki co do przebiegu dyżuru w dniu 10 lutego są wiarygodne w przeważającym zakresie, gdyż korespondują z relacjami pozostałych świadków. Powódka otwarcie przyznała, że jej działanie stanowiło szantaż w stosunku do p. Oddziałowej. Sąd Rejonowy nie dał jednak wiary relacji powódki w części, w jakiej podała, że od początku miała zamiar wyjść na salę nr 4 i zająć się pacjentami, nawet bez uzyskania zapewnienia przełożonej, że otrzyma wsparcie. Z zeznań M. K. wynika, że podwładna postawiła jej ultimatum i do momentu przyjazdu do szpitala nie wiedziała, czy powódka zrealizowała swoje ostrzeżenia i nadal przebywa w jadalni. Powódka nie uzewnętrzniła swojego zamiaru podjęcia dyżuru wobec pozostałych koleżanek, które jako pierwsze wyszły na wylosowane sale. Twierdzeniom powódki w ocenie Sądu I instancji przeczy również jej zachowanie polegające na odrzuceniu propozycji D. W. na zamianę sal. Sama powódka przyznała, że weszła na salę nr 4 dopiero po drugiej rozmowie telefonicznej z M. K., gdy ta powiedziała, że przyjedzie do szpitala. Do chwili uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi powódka nie przejawiała żadnego zamiaru podjęcia opieki nad pacjentami na sali nr 4, co wynika z samego faktu, że powódka na ową salę weszła tylko raz przed godziną 7, aby zorientować się w liczbie zajętych łóżek. (…)

W ocenie Sądu powódka świadomie zignorowała najprostsze i bezkonfliktowe rozwiązanie kłopotliwej dla wszystkich sytuacji, tj. zamianę sal z D. W., która z własnej inicjatywy zaproponowała, że rozpocznie dyżur na sali nr 4. Powódka miałaby natomiast pracować na sali pięcioosobowej, ale razem z E. J., z którą łączyły ją bardzo dobre relacje. Tłumaczenia powódki, że wynik losowania jest niepodważalny, są całkowicie gołosłowne. Z zeznań świadków wynika bowiem, że często dochodziło do zamian wylosowanych sal i to z całkiem błahych powodów, np. gdy dwie koleżanki chciały pracować na jednej sali. Zamiana sal w sytuacji, gdy jedna z pielęgniarek oświadcza, iż nie czuje się na siłach pełnić dyżuru i zamiast na sali przebywać będzie w jadalni, byłaby decyzją uzasadnioną okolicznościami i nie wzbudziłaby żadnych konfliktów, a wręcz przeciwnie – uspokoiłaby napiętą atmosferę. (…)

Więcej w tej sprawie przeczytasz w majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Tematy bieżącego wydania Gazety

Poniżej prezentujemy tematy bieżącego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego.

Pielęgniarki założyły mężczyźnie cewnik Foleya

Pacjent, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży (…), gdyż może to spowodować uszkodzenie cewki moczowej.

Chory wstał z łóżka, zażądał 100 tys. PLN

Niewiarygodne natomiast były dla Sądu zeznania pacjenta w części, w których twierdził, że musiał się doczołgać do dzwonka, długo czekał na pomoc i wstać pomogła mu pielęgniarka. Pacjent ma skłonność do przeinaczania i ubarwiania faktów, (…) w kilku miejscach jego zeznania różniły się od zeznań świadków.

Sąd o zadośćuczynieniu za wlew kroplowy poza żyłą

Sąd uznał, że nieostrożne zachowanie pielęgniarki podczas dożylnego podania pacjentowi leku było zawinione. Na pojęcie winy składają się dwa elementy: obiektywny – bezprawność oraz subiektywny, czyli taki, który daje możliwość postawienia sprawcy zarzutu niewłaściwego zachowania się, w tym np. niedbalstwa.

Zaniechanie zmiany miejsca wkłucia wenflonu

Skutkiem nienależytego obserwowania miejsca wkłucia było powstanie zakażenia 4. stopnia; zaniechanie zmiany miejsca wkłucia przez okres 11 dni było z 95-procentowym prawdopodobieństwem przyczyną zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym. Margines niepewności wynika z braku badania (…) końcówki wenflonu.

„Nie monitorowano pacjentki należycie”

Dostrzegając potrzebę szczególnego nadzoru nad pacjentką, umieszczono ją w sali intensywnego nadzoru, ale nie monitorowano jej należycie, gdyż zdołała się wyswobodzić z zapiętych pasów obezwładniających i wyskoczyć przez okno. Sala ta sąsiaduje z pokojem pielęgniarek.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Klęska związku pielęgniarek. 2015 rok 13 tys. manifestantów. W 2023 dwa tysiące.