Sąd Pielęgniarek ukarał pielęgniarkę. Odwołała się skutecznie do Sądu Najwyższego.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Sąd Pielęgniarek ukarał pielęgniarkę. Odwołała się skutecznie do Sądu Najwyższego.

Praktyka zawodowa pielęgniarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Świecki (przewodniczący)
SSN Andrzej Stępka
SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)
Protokolant Anna Kuras przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Grażyny Rogali-Pawelczyk

w sprawie pielęgniarki L. B., obwinionej z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016 poz. 1251) w zw. z art. 1 i 3 Części Ogólnej Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP w zw. z art. 3 działu III Części Szczegółowej Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP w zw. z art. 4 Działu IV Części Szczegółowej Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie kasacji wniesionej przez obrońcę obwinionej od orzeczenia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych sygn. akt […], zmieniającego orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w […]. r., sygn. akt […]

1/ uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę Naczelnemu Sądowi Pielęgniarek i Położnych do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym;

2/ nakazuje zwrot L. B. uiszczonej opłaty kasacyjnej.

UZASADNIENIE

(…) Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja okazała się zasadna.

Na wstępie należy zaznaczyć, że sposób sformułowania orzeczenia przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych mógł utrudniać obrońcy obwinionej wywiedzenie kasacji. Orzeczenie to bowiem bezpośrednio wskazuje jedynie na zmiany, jakich w treści orzeczenia Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych dokonał sąd odwoławczy, które to zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii kary. Należy przyjąć, że w pozostałym zakresie orzeczenie organu odpowiedzialności zawodowej I instancji zostało utrzymane w mocy – choć bezpośrednio brak jest takiego rozstrzygnięcia w treści zaskarżonego orzeczenia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Prowadzi to do wniosku, że w zakresie treści przypisanego obwinionej czynu oraz jego kwalifikacji prawnej Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych nie dokonał żadnej modyfikacji.

Odnosząc się do zarzutu postawionego w środku odwoławczym w pkt II ppkt 1) i 2), Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych uznał, że przypisane obwinionej zachowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd powołał się przy tym na art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takiej kwalifikacji nie było jednak w utrzymanym w tym zakresie w mocy orzeczeniu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych (tj. że obwiniona dzięki swojej znajomości doprowadziła do zawarcia porozumienia z dyrektorem […] Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w N.). Należy podkreślić, że element wykorzystania znajomości wśród osób uprawnionych do wydawania decyzji ws. funkcjonowania gabinetu pielęgniarskiego był zawarty w zarzucie postawionym obwinionej we wniosku o ukaranie, lecz następnie został usunięty z opisu czynu zawartego w orzeczeniu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w […]. Jak wspomniano, opis ten został utrzymany w mocy przez sąd odwoławczy, a mimo to w uzasadnieniu orzeczenia tego sądu dokonano ustaleń faktycznych, świadczących o uznaniu za prawidłowy opis czynu zawartego we wniosku o ukaranie. (…)

Czytaj całość wyroku Sądu w sierpniowym wydaniu Gazety na stronie 8.

Sierpniowy numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

Zapoznaj się także z pozostałymi tematami sierpniowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki składają pozwy sądowe – Pani rzecznik prasowa OZZPiP pyta w sejmie: „To są pieniądze, które trzeba będzie oddać pielęgniarkom, a jeszcze będą odsetki. Kto pokryje te koszty?” W takim razie zasadne jest pytanie: czy projekt ustawy autorstwa związku rozwiązuje kwestię odszkodowań dla pielęgniarek z grupy 6? Odpowiedź jest oczywista: NIE!

Zmiany w grafiku przedmiotem pozwu – „Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na sposób postępowania pozwanego, który zwalniając pielęgniarkę, uczynił to z pominięciem próby uzyskania wyjaśnień, a nawet zwykłej rozmowy poprzedzającej zwolnienie. Należy to ocenić krytycznie jako brak szacunku i lojalności pracodawcy do pracownika”.

Posłowie przychylają nieba pielęgniarkom – Szczyt obłudy oraz hipokryzji. Sejmowa mównica to takie miejsce, gdzie można mówić, co ślina na język przyniesie. Nikt przecież nie ponosi odpowiedzialności za swoje słowa. Nikt nie będzie pisał sprostowań. Wszyscy są zadowoleni. Związkowcy, bo powiedzieli swoje, a posłowie, że „lukrowali pielęgniarkom”.

Średnie wynagrodzenia w siatce płac – Z danych liczbowych podanych przez wiceministra zdrowia wynika, że różnica pomiędzy pielęgniarką zaszeregowaną do grupy 2 a tą z grupy 6 wynosi… średnio 3,4 tys. PLN. Czyli pielęgniarka z grupy 6 wykonująca ten sam zakres obowiązków zarabia 30% mniej niż osoba z grupy 2. Sam się pan zaorał, Panie ministrze…

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 8

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1056 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze
×
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - Krystyna Ptok promuje niesprawiedliwość u Rzecznika Praw Obywatelskich.