Senat: podstawa dla pielęgniarki od 6 738 do 8 720 PLN.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Senat: podstawa dla pielęgniarki od 6 738 do 8 720 PLN.

Poprawki senatu do ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

Sejm w dniu 26 maja uchwalił nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Następnie ustawa została przekazana do senatu, który w dniu 10 czerwca 2022 roku, po dyskusji nad ustawą, wprowadził poprawki. Teraz ustawa ponownie trafi pod obrady sejmu, który zdecyduje o przyjęciu poprawek senatu lub ich odrzuceniu.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje kolejne fragmenty ze stenogramu posiedzenia senatu, który dyskutował nad przedmiotową ustawą. Poniżej przedstawiamy także tabelę płac, która zawiera wynagrodzenia zasadnicze przypisane poszczególnym grupom zawodowym w tabeli zaszeregowania. Kwoty podstawy wynagrodzenia wynikają ze złożonych przez senat poprawek do siatki płac. Według senatu najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pielęgniarki i położnej, od 1 lipca 2022 roku, powinno kształtować się pomiędzy 6 738 a 8 720 PLN.

Wiceminister zdrowia o podwyżkach dla pielęgniarek

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber:

Bardzo dziękuję pani senator za podkreślenie, że to jest ustawa ważna, ustawa dobra. Ta ustawa sprawi, że 1 lipca tego roku wzrosną gwarantowane najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych w ramach działalności podstawowej, czyli tych pracowników, którzy uczestniczą w procesie udzielania świadczeń. W zależności od grupy będzie to podwyżka gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17% do 41%. Średnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30%.

Pani senator wspomniała o kwestii odczuć. Pytała pani, czy pracownicy to odczują. Przytoczę przykładowe wzrosty wynagrodzeń najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Lekarz specjalista II stopnia – wzrost o 1 tysiąc 441 zł; lekarz specjalista I stopnia – wzrost o przeszło 2 tysiące zł; magister pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją – wzrost o 1 tysiąc 827 zł; magister farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji – wzrost o 1 tysiąc 590 zł; ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem – wzrost o 1 tysiąc 550 zł; opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem – wzrost o przeszło 1 tysiąc zł; sanitariusz, salowa – wzrost o przeszło 600 zł. To jest ta realna odpowiedź na pytanie, czy pracownicy to odczują.

Ustawa została przyjęta jednogłośnie – 1 głos wstrzymujący się

Tak jak już tutaj pani senator podkreśliła, ta dyskusja o wzroście wynagrodzenia minimalnego toczy się od kilku miesięcy. Przedstawiony projekt jest kwintesencją tych działań, tych rozmów, przede wszystkim na forum zespołu trójstronnego, gdzie, tak jak pani senator wspomniała, 5 listopada przyjęto wspólne stanowisko strony związkowej, pracodawców i strony rządowej. Ustawa wychodzi naprzeciw postulatom, które pojawiły się w trakcie rozmów z OKP. Kwestie związane z podwyżkami były tematem rozmów z poszczególnymi samorządami zawodowymi.

Istotą ustawy jest także to, że osiągnięto porozumienie w wyniku bardzo szerokiego dialogu. To jest wartość sama w sobie. Przypomnę, że ustawa została uchwalona przez Sejm przy tylko 1 głosie przeciw, a na posiedzeniu komisji sejmowej 1 poseł wstrzymał się od głosu. Co ważne, w trakcie posiedzenia komisji sejmowej głos zabrali przedstawiciele samorządów zawodowych, przedstawiciele związków zawodowych i przedstawiciele pracodawców. Odbyła się szeroka debata, szeroka dyskusja nad tym istotnym elementem, jakim jest właśnie wzrost wynagrodzenia minimalnego. Oczywiście w ten sposób doceniamy doświadczenie, doceniamy wykształcenie i doceniamy umiejętności. Pokazujemy, że praca ludzi jest dla nas ważna.

Wiceminister zdrowia żartuje: doceniamy doświadczenie

Padło tutaj pytanie, czy ten wzrost wynagrodzeń wpłynie na sytuację na rynku pracy, na sytuację dotyczącą poszczególnych zawodów medycznych. To jest jeden z elementów. Tak, poprzez wzrost wynagrodzeń my niejako mówimy, że doceniamy doświadczenie, ale też pokazujemy ludziom młodym, że warto kształcić się na kierunkach medycznych, że warto podejmować pracę w sektorze ochrony zdrowia. To jest istotny element, ale, tak jak powiedziałem, tylko jeden z elementów, bo oprócz tego wzmacniamy kompetencje, wzmacniamy umiejętności osób pracujących w zawodach medycznych. Zaprezentowaliśmy pakiet rozwiązań, Pakiet dla Młodych, jeżeli chodzi o start ludzi młodych do zawodu. Na pewno w ten sposób uatrakcyjniamy zawody medyczne. (…)

Senator: Ustawa ma za mało pozytywów

Senator Wojciech Konieczny:

Najpierw coś pozytywnego, tak na początek. Te regulacje minimalnych wynagrodzeń to jest taki erzac ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, przynajmniej w jakimś zakresie, w zakresie wynagrodzeń, i to częściowo. No ale coś jest i to jest ruch w dobrym kierunku, dlatego że… To działa w wielu krajach.

Oczywiście zapewnia się również prawa pracy itd., są tam też takie wskaźniki. No i lekarze, pielęgniarki itd., ogółem personel, są świadomi tego, ile będą zarabiać. To jest dość dobry krok, chociaż bardzo mały. Jest tu również podwyżka wynagrodzeń i trzeba to odnotować, to dobrze, że ta podwyżka będzie. I jeszcze jeden sukces ministerstwa: nie ma dużych protestów społecznych. To też jest jakiś sukces. I to są wszystkie pozytywy, dalej trudno się ich już doszukać. (…)

źródło: senat.gov.pl

Tabela wynagrodzeń zasadniczych zgodna z poprawkami wprowadzonymi przez senat w dniu 10 czerwca 2022 roku

Lp.Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na
zajmowanym stanowisku
Wynagrodzenie zasadnicze
1Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją9 626,30 zł
2Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog
kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż
określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem
na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem
zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister
położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
8 720,30 zł
3Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji8 154,04 zł
4Stażysta6 795,04 zł
5Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka,
położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik
wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 14
z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim;
pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia
I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim
wykształceniem i specjalizacją
7191,41 zł
6Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik
elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż
określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem
na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny,
technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem
albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim
wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia
6 738,41 zł
7Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód
medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim
wykształceniem oraz opiekun medyczny
6 285,41 zł
8Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący
zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym
7 078,16 zł
9Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący
zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim
5 832,40 zł
10Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący
zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego
5 096,28 zł
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 98

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7408 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest osoba bez kwalifikacji.

2 min czytania
Kompetencje zawodowe pielęgniarek a kariera pozioma w pielęgniarstwie 2 lipca na Facebook’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy post dotyczący artykułu pt….
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - oferta pracy z wynagrodzeniem z nowej siatki płac.

1 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek Poniżej publikujemy pierwszą ofertę pracy, która spełnia wymogi nowej siatki płac pielęgniarek i położnych. Oferta zawiera widełki zarobków,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki - Senat poprawił siatkę płac.