Siatka płac pielęgniarek, a skutki przypisania pielęgniarki do stanowiska.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Siatka płac pielęgniarek, a skutki przypisania pielęgniarki do stanowiska.

Pielęgniarki a przypisanie do danego stanowiska pracy

Wielokrotnie na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszaliśmy jedną z kwestii, która ma zostać uregulowana od 1 lipca 2022 roku, w siatce płac, stanowiącej załącznik do ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych.

W komunikacie związku Solidarność w sprawie zapisów porozumienia z dnia 5 listopada 2021 roku napisano:

Aby wyeliminować nieuczciwe zachowania niektórych pracodawców w ustawie ma się pojawić zapis dotyczący zobowiązania podmiotu leczniczego do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy.

Natomiast minister zdrowia przychylając się do powyższego postulatu w projekcie nowelizacji w/w ustawy zapisał:

Art. 5a Od dnia 1 lipca 2022 r. podmiot leczniczy zatrudniający pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny określa w umowie o pracę tych pracowników, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

W uzasadnieniu do wprowadzenia powyższej regulacji napisano:

W ustawie dodano przepis art. 5a zobowiązującego podmiot leczniczy zatrudniający pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny do określenia w ich umowach o pracę, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

W projekcie przewidziano również, że podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 5a ustawy, dostosuje umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.

Jeżeli wskazanie w umowie o pracę pracownika wykonującego zawód medyczny lub pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy, będzie powodowało istotną zmianę wynikających z umowy warunków pracy i płacy, pracodawca będzie zobowiązany do dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.).

Uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

OZZPiP zgłosił swoje uwagi w zakresie wyżej poruszanych kwestii. Cytujemy fragment pisma związku do ministra zdrowia z dnia 19 kwietnia 2022 roku.

Kolejny raz zwracamy uwagę, że nie możemy zaakceptować zapisu w Tabeli, iż zaliczenie danego pracownika do danej grupy zawodowej uzależnione jest od kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Ten zapis niweczy prowadzenie ścieżki awansu zawodowego pracowników, a przecież był to element w/w „Polityki”. Brak możliwości automatycznego przenoszenia do wyższej grupy zawodowej zniweczy sens kształcenia, a przecież określenie ścieżki kariery zawodowej pielęgniarek i położnych miało być powiązane z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi – przed- i podyplomowymi oraz doświadczeniem zawodowym.

Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o pracę mają określone zatrudnienie i stanowisko pracy opisane ogólnie jako pielęgniarka, położna danego podmiotu leczniczego. Nie są w umowach o pracę ich stanowiska pracy przypisane do danego oddziału czy do danej jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego.

OZZPiP

Był to zabieg, który pracodawcy przeprowadzili już wiele lat temu w celu uzyskania elastycznych możliwości przenoszenia pracowników – bez konieczności prowadzenia wypowiedzeń zmieniających – pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od bieżących potrzeb. Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki sposób ma pracodawca ustalić kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy? Problem ten będzie tym większy, gdy dojdzie do konieczności wykonania obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a nowelizowanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze postulujemy zmianę zapisu w załączniku do ustawy i przynajmniej dla pracowników medycznych dokonanie zapisu, że zaliczenie pracownika medycznego do danej grupy zawodowej jest uzależnione od posiadanych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. W zakresie pracowników działalności podstawowej rozumiemy argumenty MZ, zatem akceptujemy pozostawienie zapisu o wymaganych kwalifikacjach.

źródło: ozzpip.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 66

Bądź pierwszym, który oceni wpis

306 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki wspominają pochody majowe. Zobacz zdjęcia.

2 min czytania
Wspomnienia pielęgniarek z Liceum Medycznego Jak w piosence Varius Manx “I wtedy przyszedł maj…”, a wraz z nim dla wielu pielęgniarek i…
Aktualności

"Przyszłe Położne" proszą o pomoc położne i pielęgniarki.

1 min czytania
Wpływ pandemii na pracowników ochrony zdrowia Szanowni Państwo, Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wraz Zakładem Badań…
AktualnościNowa siatka płac

Minister docenił pielęgniarki. Zarobią mniej niż panie w administracji.

2 min czytania
Pielęgniarki i położne w nowej siatce płac Minister zdrowia w szczególny sposób podziękował Radzie Ministrów za przyjęcie projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Jak szybko można wdrożyć ukraińskie pielęgniarki.