Siatka płac pielęgniarek a wymagane kwalifikacje na stanowiskach pracy.

4 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Siatka płac pielęgniarek a wymagane kwalifikacje na stanowiskach pracy.

Kwalifikacje wymagane na stanowiskach pielęgniarskich 

Wymagane kwalifikacje pielęgniarskie dla określonych stanowisk pracy, uregulowano w rozporządzeniu ministra zdrowia. Nijak się one mają do obowiązującej siatki płac pielęgniarek i położnych. 

Ministerstwo zdrowia już kilkukrotnie informowało, że zostaną na nowo określone kwalifikacje dla pielęgniarek i położnych, na poszczególnych stanowiskach pracy. Mają one zostać dostosowane do zapisów ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. W pracach nad nowymi wymogami uczestniczą także izba i związek pip. 

Głównym tematem ostatniego Prezydium NRPiP były prace nad taryfikatorem kwalifikacyjnym, który ma być pomocą przy realizacji niedawno znowelizowanej ustawy o wynagrodzeniach. Mamy zaplanowane spotkanie w tej sprawie z wiceministrem zdrowia Piotr Bromberem oraz prezesem NFZ Filipem Nowakiem.

Mariola łodzińska – wiceprezes naczelnej rady pielęgniarek i położnych

Zdecydowanie należy uznać, że ministerstwo zdrowia rozpoczęło pracę na kolejnym rozdziałem bajki pt. z mchu i paproci. Ale o tym w późniejszym czasie… 

Dla pełnego zrozumienia obecnego stanu w zakresie wymogów kwalifikacyjnych na pielęgniarskich stanowiskach pracy, przedstawiamy jakie uwagi do przedmiotowego rozporządzenia w roku 2011 zgłosiła izba i związek pip. Prezentowane poniżej uwagi dotyczą stanowiska pielęgniarki i położnej oddziałowej. Uwagi te nie zostały przyjęte przez ministerstwo, ale pokazują  jakich zmian możemy się spodziewać w przedmiotowej materii. 

Wobec powyższego poniżej cytujemy poprawki zgłoszone przez izbę i związek pip oraz zapisy z obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dalsza analiza w przedmiotowym zagadnieniu wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych o postulowanych zmianach w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki i położnej oddziałowej 

Proponuje się wprowadzenie na stanowisku „Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej” oraz „Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej” wymogu posiadania kwalifikacji z zakresu zarządzania 

– proponuje się zmianę stażu pracy dla tiret 1, 2 i 3 na 5 lat, dla tiret 4 na 6 lat, dla tiret 5 na 7 lat, dla tiret 6 na 9 lat

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych o postulowanych zmianach w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki oddziałowej

Proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej” wskazać:

– magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i co najmniej 3 lata pracy w szpitalu 

– inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

– licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu, 

– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

– średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu 

– średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych o postulowanych zmianach w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku położnej oddziałowej 

Proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej” wskazać:

– magisterskie wykształcenie położnicze i co najmniej 3 lata pracy w szpitalu – inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie  położnicze oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,

– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu, – licencjat położnictwa i kurs Kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu’

– średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i

zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu, 

– średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Obowiązujące wymogi kwalifikacyjne na stanowisku pielęgniarki oddziałowej

Uwaga – w nawiasie podajemy wymaganą liczbę lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje. 

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

— tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu) 

— tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu) 

— licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (1 lata w szpitalu) (1 rok w szpitalu) 

— licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu) 

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny * (7 lat w szpitalu)

Obowiązujące wymogi kwalifikacyjne na stanowisku położnej oddziałowej

Uwaga – w nawiasie podajemy wymaganą liczbę lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje. 

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

— tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu)

— tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna (1 rok w szpitalu) 

— licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (3 lat w szpitalu)

— licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lat w szpitalu)

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)

— średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny * (7 lat w szpitalu)

*W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.

źródło: mz.gov.pl 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 41

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze