Składki członkowskie a rozliczenie PIT.

4 min czytania
AktualnościListy i pytania do redakcji

Płacąc 1 procent na Izby Pielęgniarskie można na koniec roku odliczyć to od podatku. Ponieważ nigdy tego nie odliczałam, a słyszałam od rożnych osób różne wersje proszę o odpowiedz, w którym miejscu odliczam 180 zł które płace rocznie: od PIT O w miejscu darowizny, od dochodu czy też od podatku. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia.
Minęło 6 dni i nie dostałam odpowiedzi. Proszę o odpowiedz.

Imie i Nazwisko autorki listu do wiadomości redakcji Portalu

Odpowiedz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

Po pierwsze czekała Pani sześć dni, bo podała błędny adres e-mail. Zwracam na to uwagę, gdyż czasem osoby zadające pytanie za pomocą formularza 'ZADAJ PYTANIE’ na stronie głównej Portalu wpisują pomyłkowo błędny adres e-mail. Skutkuje to brakiem możliwości kontaktu z zadającym pytanie w celu dopytania o szczegóły sprawy. Brak takiego kontaktu jest często niezbędny do prawidłowego udzielenia odpowiedzi. Ponad to redakcja w formularzu zapewnia, że udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Niestety w związku z ilością pytań oraz ich złożonością, a także faktem prowadzenia Portalu przez jedną osobę czas ten może być dłuższy. Za opóźnienia przepraszam. I jeszcze jedno, osoba zadająca pytanie powinna sprawdzić w dziale Listy i pytania do redakcji na stronie głównej czy interesujący temat nie został już poruszony.

Wracając do Pani pytania informuje, że ostatnim rokiem podatkowym za który można było odliczyć od dochodu obowiązkowe składki na rzecz samorządu zawodowego był rok….2003. Obecnie nie ma podstaw prawnych do takiego odliczenia. Ale dotyczy to osoby, która ma status pracownika. Pielęgniarka i położna, która wykonuje zawód w ramach indywidualnej praktyki (działalności gospodarczej) może składki członkowskie odliczyć od kosztów prowadzenia swojej firmy. Sprawiedliwe? Dla pełniejszego obrazu interesującego Panią zagadnienia przedstawiam poniżej  interpelacje poselska w tej sprawie oraz odpowiedz ministerstwa finansów.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek


Interpelacja do ministra finansów

w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa

Szanowna Pani Minister! Delegaci XIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zwrócili się do śląskich posłów i senatorów z wnioskiem o przeprowadzenie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przywrócenia możliwości dokonywania odliczeń od dochodu kwot składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa.

Przy stale pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia likwidacja możliwości dokonywania odliczeń od dochodu składek na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w całości przeznaczanych na działalność samopomocową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków tego samorządu, jest całkowicie nieuzasadniona.

Likwidacja odliczeń godzi zarówno we wszystkie pielęgniarki i położne, jak i w samo funkcjonowanie samorządu zawodowego, realizującego zadania ustawowe.

Dlatego kieruję do Pani Minister pytania:

   1. Jakie były przyczyny likwidacji odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa?

   2. Czy istnieje możliwość przywrócenia powyższych odliczeń, a jeżeli tak, to w jakim czasie będzie to możliwe?

Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra 

na interpelację w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 27 kwietnia 2006 r. interpelację złożoną przez Pana Posła Henryka Siedlaczka w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym możliwości dokonywania odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, uprzejmie informuję.

   Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r., odliczeniu od dochodu podlegały składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r., w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, ze zm.), uchylono pkt 3 w ust. 1 w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podstawę prawną przedmiotowej ulgi.

   Jednym z głównych celów zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawą z 12 listopada 2003 r. było poszerzenie bazy podatkowej, poprzez ograniczenie istniejących preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych czy ulg podatkowych. Warto przy tym zauważyć, iż równocześnie z likwidacją omawianej ulgi uchylono przepisy dotyczące tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej (z zachowaniem praw nabytych do końca 2005 r.), oraz tzw. ulg edukacyjnych, m.in. z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika czy zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

   Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawiera między innymi propozycje zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Proponowane regulacje dotyczą przede wszystkim wprowadzenia skal podatkowych na lata 2007-2008 uwzględniających waloryzację progów i kwoty zmniejszającej podatek. Należy przy tym zauważyć, iż obecnie obowiązuje skala podatkowa z progami z 2001 r. i kwotą zmniejszającą podatek z 2003 r. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie od 2009 r. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%, która wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla ogółu podatników. Przewiduje się również zwaloryzowanie na lata 2007-2008 zryczałtowanych (kwotowych) kosztów uzyskania przychodów dla osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

   Proponowane w projekcie zmiany nie przewidują przywrócenia przedmiotowego odliczenia.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jarosław Neneman


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - wyniki egzaminu specjalizacyjnego, w którym brało udział ponad 2 tys. osób.

2 min czytania
„Królowa specjalizacji” pielęgniarek Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki odbył się 20 listopada 2023 r. Tym samym, „królowa specjalizacji” zakończyła…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
Komentarze