Specjalizacje pielęgniarek – duże zainteresowanie tym szkoleniem.

4 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Specjalizacje pielęgniarek – duże zainteresowanie tym szkoleniem.

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek przygotowuje pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Zobacz także:

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym, który przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Poniżej prezentujemy fragment wykazu świadczeń, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej:

 1. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej oraz planowanie, realizacja i koordynacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej, zorientowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów.
 2. Realizacja czynności: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia wobec pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami somatycznymi, umysłowymi i psychicznymi oraz zespołami dysfunkcji i zaburzeń w stanie apalicznym.
 3. Ocena jakości życia przewlekle i nieuleczalnie chorego oraz pacjenta w stanie apalicznym.
 4. Doradzanie choremu przewlekle i jego rodzinie oraz opiekunom w zakresie postępowania pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz przygotowania do samoopieki i samopielęgnacji.
 5. Ocena ryzyka odleżyn i odparzeń, klasyfikacji odleżyn u osób objętych opieką długoterminową.
 6. Pielęgnowanie chorego z trudno gojącymi się owrzodzeniami, ranami i odleżynami oraz przetokami; dobór środków i materiałów medycznych.
 7. Monitorowanie cukrzycy u przewlekle chorych.
 8. Pielęgnowanie chorego ze stopą cukrzycową.
 9. Pielęgnacja kikuta kończyny amputowanej, hartowanie i kształtowanie kikuta w zależności od proponowanego zaopatrzenia ortopedycznego.
 10. Doradzanie w zakresie stylu życia, planowania aktywności fizycznej i rozwoju interakcji społecznych chorego przewlekle i niepełnosprawnego.
 11. Przeprowadzenie oceny sprawności funkcjonalnej wśród osób w starszym wieku, z wykorzystaniem narzędzi Całościowej Oceny Geriatrycznej.
 12. Wykonywanie badania przezskórnego oznaczania wysycenia krwi włośniczkowej tlenem za pomocą pulsoksymetru u pacjentów przewlekle mechanicznie wentylowanych i interpretacja wyników.

Całość wykazu świadczeń dostępna po kliknięcia w poniższy link:

Do 2004 roku szkolenie to nosiło nazwę Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuje, że powyższe szkolenie specjalizacyjne, w latach 2002 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 3 689 pielęgniarek.

Liczba pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa długoterminowego

NFZ podaje, że w 2022 roku zatrudnionych było około 2,2 tys. pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa długoterminowego. Natomiast w roku 2018 – około 1700. Średnia wieku pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w tej dziedzinie pielęgniarstwa wynosi 51,5 lat. Natomiast 1,4 tys. jest w wieku powyżej 50 lat. W wieku do 40 lat jest tylko 200 osób.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek – wykaz literatury 

W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępne są pozycje, które sprawdzą się w przygotowaniach do odbycia przedmiotowej specjalizacji.

Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Jest to nowoczesny podręcznik, zgodny ze standardami kształcenia obowiązującymi na kierunku pielęgniarstwo, przygotowujący do opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Książka została napisana przez zespół specjalistów – lekarzy, pielęgniarek i psychologów – zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.

Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej.  W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych.

M. Paszkowska: Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

W książce przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację i funkcjonowanie opieki długoterminowej w Polsce. Omówiono w niej uwarunkowania społeczne, w tym problematykę niepełnosprawności i starości, a przede wszystkim formy opieki długoterminowej formalnej, funkcjonujące obecnie zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w systemie pomocy społecznej.

B. E. Kopcych, J. Lewko: Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020

W publikacji „ Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej” omówiono specjalistyczne procedury stosowane w ramach całościowej i zintegrowanej opieki pielęgniarskiej zorientowanej na rozwiązywanie złożonych problemów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w warunkach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi. Redaktorzy naukowi dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko i dr n. o zdr. Bożena Ewa Kopcych do współpracy zaprosiły autorów mających ogromne doświadczenie zarówno praktyczne, jak i dydaktyczne.

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Z danych zamieszczonych w SMK wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek odbyciem specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej to ponad 2 964 osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie220
kujawsko-pomorskie360
lubelskie269
lubuskie105
łódzkie190
małopolskie45
mazowieckie600
opolskie70
podkarpackie105
podlaskie235
pomorskie35
śląskie155
świętokrzyskie100
warmińsko-mazurskie65
wielkopolskie305
zachodniopomorskie105
Razem:2 964

(dane na dzień na dzień 20 lipca 2023 roku)źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1103 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze