"Spełnienie przez szpitale powiatowe nowych norm zatrudnienia pielęgniarek oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu pielęgniarskiego lub redukcję liczby łóżek".

3 min czytania
AktualnościNowe normy zatrudnienia pielęgniarek.
"Spełnienie przez szpitale powiatowe nowych norm zatrudnienia pielęgniarek oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu pielęgniarskiego lub redukcję liczby łóżek".

"Spełnienie przez szpitale powiatowe nowych norm zatrudnienia pielęgniarek oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu pielęgniarskiego lub redukcję liczby łóżek".

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych składamy protest przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych, wynikającej ze wzrostu kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami gwarantowanymi przez nowe regulacje prawne, które nakładają obciążenia finansowe na szpitale powiatowe, a nie znajdują pokrycia w przychodach”.

“W ostatnim czasie wprowadzono trzy regulacje prawne, które nakładają na szpitale powiatowe obowiązek poniesienia istotnych wydatków, a jednocześnie nie skutkują przekazaniem podmiotom leczniczym dodatkowych – ponad planowane – środków finansowych z budżetu państwa, jak również z NFZ. 

Pierwsza ze wspomnianych regulacji to ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia oraz jej zmiana dokonana we wrześniu br., która – podobnie jak ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – nie wskazuje źródeł finansowania podwyżek wynagrodzeń koniecznych.

Kolejną regulacją, mającą istotny wpływ na funkcjonowanie szpitali powiatowych, jest ustawa z lipca br., gwarantująca wzrost pensji lekarzy specjalistów do poziomu 6750 zł brutto, w zamian za rezygnację z wykonywania pracy poza głównym miejscem zatrudnienia. W tym przypadku NFZ zwraca jedynie część kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, nie uwzględniając pochodnych od zwiększonego wynagrodzenia, które pracodawca – w tym przypadku szpital powiatowy – pokrywa we własnym zakresie. Trudno nie przypomnieć także ustawy o wzroście najniższej płacy krajowej w roku poprzednim i w roku 2019. Zapowiadane są także zmiany w podatku VAT, które dodatkowo mogą pogorszyć sytuację finansową szpitali.  

W trudnej sytuacji stawiają nas również regulacje określające nowe minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wprowadzone w drodze zmiany rozporządzenia dotyczącego lecznictwa szpitalnego. Nowe normy zależeć będą nie od liczby przyjętych pacjentów, ale od liczby łóżek – np. 0,6 na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 dla oddziałów zabiegowych. Spełnienie przez szpitale powiatowe powyższych norm oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu pielęgniarskiego lub redukcję liczby łóżek. Na zatrudnienie większej liczby pielęgniarek szpitale potrzebują dodatkowych pieniędzy, z kolei zmniejszenie liczby łóżek rodzi niebezpieczeństwo zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Polski powiatowej.

Na trudną sytuację finansową szpitali powiatowych wpływa również wzrost cen prądu i postępująca inflacja – oba te czynniki nie były dotychczas uwzględniane we wzroście nakładów na ochronę zdrowia w formie podwyższenia wyceny świadczeń zdrowotnych. Zwracamy uwagę, że NFZ nie tylko nie podniósł wyceny świadczeń zdrowotnych, ale w sposób istotny obniżył wycenę świadczeń zdrowotnych w zakresie np. chorób wewnętrznych

Wspomniane regulacje prawne, wprowadzone bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację, mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia dostępności mieszkańców Polski powiatowej do świadczeń udzielanych w szpitalach powiatowych.

Niniejszy apel ma na celu wyrażenie sprzeciwu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wobec nakładania na nasze szpitale nowych obowiązków bez jednoczesnego zapewnienia środków finansowych na ich realizację.

Oczekujemy podjęcia stosownych działań prawnych zmierzających do zniwelowania negatywnych skutków ww. regulacji. 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że działania te podejmowane są w sposób celowy, a celem ich jest doprowadzenie do likwidacji łóżek a nawet części szpitali powiatowych bez oglądania się na skutki społeczne takich decyzji, ponieważ nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że Ministerstwo Zdrowia nie zdaje sobie sprawy z oczywistych skutków prowadzonej wobec naszych Szpitali polityki.

źródło: szpitalepowiatowe.pl – 17 grudnia 2018 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze