Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

4 min czytania
(NIE)porozumienie Zawodów Medycznycha wynagrodzenia pielęgniarek i położnychAktualności
Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia"  w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.


                                                                                                                  11.06.2017 r.

                            
                            
                                                           Naczelna Izba

                                                                                       Pielęgniarek i Położnych

 

W związku ze „społecznym niezadowoleniem” z podjętych działań w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zwracamy się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego o zmianach w projekcie ustawy obywatelskiej dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej dowiadujemy się od osób trzecich (media, internet, prasa), a nie bezpośrednio ze strony internetowej NIPiP , która powinna rzetelnie i na bieżąco informować swoich członków?

2. „Dużym osiągnięciem była dla nas marcowa debata, którą współorganizowaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia. Doprowadziła do dyskusji wszystkich zaangażowanych stron oraz do uzyskania oficjalnego zapewnienia od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, iż słowa zostaną przekute w czyny” – powiedziała Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek    i Położnych. Dnia 07.06.2017 Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy         o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.     
Pytanie: Czy powinnyśmy się czuć oszukane, iż nie czytano Naszego projektu, przecież formalnie te projekty powinny być rozpatrywane jednocześnie. Prosimy o jasne stanowisko       w tej sprawie.

3. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem MAGISTRA BEZ SPECJALIZACJI?
Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji? 

4. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem LICENCJAT BEZ SPECJALIZACJI?
Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata, która nie posiada specjalizacji? 

5. Dlaczego dopuszczono (zezwolono) się dyskryminacji finansowej zawodu pielęgniarki i położnej na tle innych zawodów ? Przykład. Pielęgniarka magister pielęgniarstwa. Posiada 20 letni staż pracy. Ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 5 850 zł; Ratownik medyczny z wykształceniem wyższym. Posiada 6 letni staż pracy. Ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 7 800 zł.

6. Dlaczego zezwolono na zrównanie pielęgniarek i położnych po liceach medycznych do tych, które ukończyły studia licencjata, magisterskie czy nawet doktoranckie? Tym posunięciem pielęgniarki i położne zrezygnują z wysiłku podnoszenia poziomu wykształcenia.

7. Prosimy o podanie podstawy prawnej wyrażenia zgody przez Naczelną Izbę Pielęgniarską na umieszczenie niższego, dyskryminującego wskaźnika wartości pracy pielęgniarki  z wykształceniem wyższym medycznym (bez specjalizacji) na poziomie 0,64 w stosunku do innych pracowników medyczdych z wyższym wykształceniem medycznym bez specjalizacji, nie wymienionych w pkt. 1-5, gdzie w/w czynnik jest wyższy i wynosi 0,74. 
Dlaczego samorząd zawodowy wyraził zgodę na tak dyskryminujący zapis w projekcie ustawy i tym samym zdeprecjonował wartość wyższego wykształcenia medycznego pielęgniarek?   Jest to tym bardziej kuriozalne, że to właśnie pielęgniarki ze względu na specyfikę swojej      pracy są dużo bardziej narażone chociażby na zagrożenia biologiczne, urazy fizyczne czy      agresję, niż wyżej wspomniane inne zawody medyczne (np: dietetyk, fizjoterapeuta itp).   A może jest to ze strony Izb Pielęgniarskich kompletna negacja i lekceważenie wyższych      studiów pielęgniarskich.  Dlaczego dopuszczono do wyżej opisanej sytuacji? 

8. Dlaczego propaguje się postawę, iż należy kształcić personel pomocniczy czy asystentów medycznych, a nie dba się o należyty prestiż naszego zawodu ? (składki członkowskie, dzięki którym funkcjonują Izby Pielęgniarskie płacą tylko pielęgniarki i położne). Uważamy, że są to działania wbrew Naszym interesom.

9. Dlaczego ujmuje się prestiżu pielęgniarkom i położnym zabierając tytuł „starsza”, a zezwala na tytułowanie  grupę zawodową np. ratowników medycznych?
Jako członkowie Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oczekujemy bezzwłocznej i merytorycznej odpowiedzi ze strony NIPiP na Nasze pismo.

Polskie Pielęgniarki i Położne

Treść pisma w pdf

UWAGA!!!

Informacje ze strony internetowej izby pip:

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ul. Pory 78, lok 10
02-757 Warszawa
tel. (22) 327 61 61
faks. (22) 327 61 60
[email protected]
W przypadku kierowania zapytań, pisma i innej korespondencji do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych prosimy o podanie następujących danych.
Wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi.
Adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość ulica i nr domu).
Przedmiot sprawy, której dotyczy (Podstawa prawna art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze