Spotkania pielęgniarek i położnych z ministrem zdrowia oraz z prezydentem.

6 min czytania
Aktualności

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 31 lipca 2008 roku w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie odbyło się z inicjatywy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkanie przedstawicieli NRPiP z Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz.

W spotkaniu, oprócz Ministra Zdrowia uczestniczyli: Marek Haber Podsekretarz Stanu w MZ odpowiedzialny za sprawy pielęgniarek i położnych, Dyrekcja Departamentu Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Departamentu Prawnego, przedstawiciele Departamentu Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji. Ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli: Elżbieta Buczkowska Prezes NRPiP, Elżbieta Garwacka-Czachor Wiceprezes NRPiP, Tomasz Niewiadomski Sekretarz NRPiP, Mariola Głowacka Przewodnicząca Komisji Prawa i Legislacji, Monika Kowalska Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Jan Kachaniuk Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Przed- i Podyplomowego oraz Standardów i Kwalifikacji Zawodowych.

Prezes NRPiP zwróciła się do Pani Minister z wnioskiem o ustalenie harmonogramu działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie przyjęcia rozwiązań pilnie oczekiwanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych:

1.                                     nowelizacja ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 marca 2006
r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których
można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych,  oraz wymagań, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie
świadczeń zdrowotnych;

2.                                     nowelizacja ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada
2007    r.     w    sprawie    rodzaju    i    zakresu    świadczeń    zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę
albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

3.                                     powołanie zespołu ds. opracowania zakresu kompetencji dla pielęgniarki ogólnej,
specjalisty oraz mgr pielęgniarstwa w oparciu o kwalifikacje zawodowe;

4.                                     rozpoczęcie prac nad zmianą systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych;

5.                                     opracowanie i wdrożenie    aktu    prawnego   regulującego   obsady   pielęgniarek
i położnych;

6.                                     powołanie konsultantów krajowych we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa;

7.                                     wprowadzenie długoterminowych umów na przekazywanie z budżetu państwa
środków  finansowych   na  pokrycie  kosztów  tych  czynności   określonych  w
ustawie, które były wykonywane przez organy administracji państwowej.

W czasie spotkania poproszono o udzielenie informacji na temat etapu prac nad nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

Prezes Elżbieta Buczkowska zawnioskowała w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych do Pani Minister o ustalenie harmonogramu cyklicznych, kwartalnych spotkań Ministra Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, co spotkało się z aprobatą ze strony MZ.

 

Elżbieta Buczkowska                                                             

Prezes NRPiP    

 


 

Notatka ze spotkania w dniu 29 lipca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim

Dnia 29 lipca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się na prośbę reprezentantów strony społecznej, którzy w zeszłym tygodniu zaapelowali do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o możliwość przedstawienia stanowiska strony społecznej i samorządowej oraz zapoznania Prezydenta RP z trybem i sposobem prac nad pakietem ustaw zdrowotnych.

W rozmowach z Prezydentem RP uczestniczyli:

ze strony Rady Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Buczkowska, Prezes Rady Pielęgniarek i Położnych, Tomasz Niewiadomski, Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej: Konstanty Radziwiłł, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Anna Lella, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Ryszard Golański, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej;

ze strony OPZZ – Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: Pani Urszula Michalska, Przewodnicząca oraz Wiesława Tarnowska i Renata Górna;

ze strony Forum Związków Zawodowych – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych: Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum, Leongina Kaczmarska, Wiceprzewodnicząca, Zdzisław Bujas, Wiceprzewodniczący;

ze strony Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność’: Maria Ochman, Przewodnicząca Sekretariatu oraz Cezary Urbaniak i Jacek Sałkowski.

W czasie spotkania  z Prezydentem RP przedstawiciele poszczególnych organizacji wypowiadali się na temat „jakości” dialogu społecznego w czasie prac w sejmowych podkomisjach zdrowia i sejmowej komisji zdrowia oraz zgłaszali merytoryczne uwagi do poszczególnych projektów ustaw procedowanych w Sejmie. Związkowcy i samorządowcy biorący udział w spotkaniu z Prezydentem RP podkreślali, że chcieli spotkać się z Prezydentem, ponieważ obiecał być gwarantem dialogu społecznego, a nie po to, aby prosić o ewentualne weto dla ustaw zdrowotnych.

W czasie spotkania, Elżbieta Buczkowska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego pisma, jedno dotyczące stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie głównych obszarów zmian w projektach ustaw procedowanych w Sejmie oraz pismo z uwagami  dotyczącymi pomijania konsultacji społecznych z przedstawicielami środowiska medycznego, w tym przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw oraz z postulatem dotyczącym ogólnie przyjętych zasad procedowania legislacyjnego uwzględniającego konsultacje z udziałem przedstawicieli strony społecznej, w tym samorządu pielęgniarek i położnych.

 

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa z uczestnikami obrad i przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Panią Anną Gręziak Doradcą Prezydenta RP i Andrzejem Dudą Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Elżbieta Buczkowska                                                              Tomasz Niewiadomski

Prezes NRPiP                                                                 Sekretarz NRPiP

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze