Sprawa dotycząca składu osobowego podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Ministerstwo zdrowia: przy nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym "ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego".

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo ratunkowe
Sprawa dotycząca składu osobowego podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Ministerstwo zdrowia: przy nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym "ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego".

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie funkcjonowania dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego

 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Michała Pacholskiego, przesłaną przy piśmie z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-3400/12, w sprawie składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego uprzejmie informuję, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że przepisy dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego określone zostały w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PRM. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w podstawowym ZRM – pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny lub trzy osoby w specjalistycznym ZRM – lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny. Podkreślić trzeba, że w przypadku, gdy żadna z ww. osób nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, to w skład zespołu wchodzi dodatkowo osoba posiadająca prawo jazdy kat. B oraz spełniająca wymogi, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Powyższy przepis jest wynikiem konsensusu i został wypracowany w trybie uzgodnień zewnętrznych, w których brały udział organizacje zrzeszające ekspertów medycyny ratunkowej, pracodawców, pracowników oraz związki zawodowe.
Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego określają wyłącznie minimalne wymagania pozwalające na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Zapisy ustawy w obowiązującym brzmieniu stanowią wynik konsensusu wypracowanego w drodze uzgodnień społecznych i pozwalają na rozszerzenie tego składu o dodatkową osobę np. ze względu na wymogi prawa pracy. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak kierownik podmiotu leczniczego, bowiem zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) ponosi on odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym; jest on również przełożonym pracowników i odpowiada za wewnętrzną politykę kadrową. Kierownik zobowiązany jest także do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednocześnie podkreślam, że podczas prac nad kolejną nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Niewątpliwie w powyższym procesie proponowane przez Polską Radę Ratowników Medycznych zmiany będą rozważane w gronie ekspertów zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego jak również wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych.
Odnosząc się do pytania o współpracę z Polską Radą Ratowników Medycznych, informuję uprzejmie, iż jest to organizacja, z którą resort konsultuje wszystkie akty prawne dotyczące w jakikolwiek sposób obszaru ratownictwa medycznego. Przedstawiciele organizacji, które weszły w skład PRRM, uczestniczyli także w pracach nad obowiązującą ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tylko od początku bieżącego roku prezes PRRM otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 15 odpowiedzi na kierowane do tutejszego resortu zapytania, nie licząc odpowiedzi na liczne interpelacje poselskie związane z postulatami PRRM. Zadaniem ministra jest jednak równorzędne traktowanie partnerów społecznych i uwzględnianie stanowisk także organizacji zrzeszających pozostałe grupy zawodowe zaangażowane w system ratownictwa medycznego (lekarze, pielęgniarki i dyspozytorzy medyczni), związków pracodawców, strony samorządowej, wojewodów itd. Zapewniam pana posła, iż do prac nad kolejną nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zostanie zaproszona wśród innych uczestników także Polska Rada Ratowników Medycznych.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Haber
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r.

.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze