Sprawy kar pieniężnych (do 10 tys. zł) dla pielęgniarek i położnych ciąg dalszy. Głos zabiera prezes Naczelnej Izby PiP – "Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych zarówno dobór fragmentów moich wypowiedzi, jak i ich kontekst (i komentarz) przekręcały sens moich słów oraz wypaczały moje intencje". 5 KOMENTARZY.

3 min czytania
Aktualności

 

 OŚWIADCZENIE

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dobiegają końca. W ostatnich dniach burzliwą dyskusję w środowisku zawodowym wywołała zawarta w projekcie nowelizacji ustawy propozycja włączenia kar pieniężnych do katalogu kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej. Byłam proszona przez media o wypowiedź w tej sprawie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych zarówno dobór fragmentów moich wypowiedzi, jak i ich kontekst (i komentarz) przekręcały sens moich słów oraz wypaczały moje intencje.

W związku z tym oświadczam, co następuje.

1. Samorząd sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej poprzez organy odpowiedzialności korporacyjnej. W razie zarzutów czy skarg na pracę pielęgniarki, położnej rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych prowadzi postępowanie wyjaśniające, natomiast w kwestii winy i kary pielęgniarki, położnej wypowiada się sąd pielęgniarek i położnych. W razie stwierdzenia winy sąd zawodowy do tej pory mógł orzekać następujące kary: upomnienie, naganę, czasowe zawieszenia lub całkowite pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Dwie pierwsze sankcje są dosyć łagodne, dwie ostatnie – skrajnie surowe.

2. Kary pieniężne są nową propozycją ustawodawcy. Samorząd pielęgniarek i położnych początkowo nie wyrażał na nią zgody, zdecydowany sprzeciw wobec tego rozwiązania zgłaszał jeszcze w trakcie konferencji uzgodnieniowej.

3. Ważnym celem w procesie stanowienia prawa jest uporządkowanie i ujednolicenie zapisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej w odniesieniu do wszystkich korporacji posiadających samorząd zawodowy. Ten pogląd przeważył o zgodzie biorących udział w uzgodnieniach przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych na włączenie do katalogu kar – kary pieniężnej. Może ona stanowić – obok upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu – jeszcze jedną możliwość ukarania pielęgniarki, położnej, której sąd pielęgniarek i położnych udowodnił przewinienie średniego stopnia.

4. W aktualnej sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych kara pieniężna może być bardzo dotkliwa, ale podkreślam: stanowi ona tylko jedną z możliwości ukarania pielęgniarki lub położnej, której udowodniono winę, jakimi dysponuje prawo korporacyjne. Istnienie kary pieniężnej nie oznacza, że automatycznie zostanie ona zastosowana, ponieważ to sąd pielęgniarek i położnych orzeka, jaka jest wina i jaka powinna być kara.

5. Pielęgniarki i położne oczywiście popełniają wykroczenia (nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, ryzyko popełnienia wykroczenia istnieje przy każdej działalności!). Jednak doskonalenie profesjonalizmu, wzrost świadomości zawodowej i działania prewencyjne powodują, że liczba wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych rośnie wolniej niż to jest obserwowane w innych profesjach, a konsekwencje ich winy są mniejsze. Aktualizowana wiedza, samodzielność i poczucie odpowiedzialności i szczególnej zawodowej najskuteczniej chroni nas przed popełnieniem wykroczenia – a więc i kary.

Proszę wszystkich Państwa o spokojne rozpatrzenie powyższych wyjaśnień i formułowanie opinii z uwzględnieniem własnej pozycji i aspiracji zawodowych – a nie na podstawie uproszczonych i mimowolnie lub celowo zniekształconych argumentów.

 

Prezes

Naczelnej Rady Pielęgniarek

i Położnych

Elżbieta Buczkowska

 

Zobacz również:

15 listopada 2009 roku – Warszawska Okręgowa Izba 'wyraża stanowczy sprzeciw po wypowiedzi Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych’. Chodzi o kary finansowe dla pielęgniarek i położnych . . . 2 KOMENTARZE.

3 listopada 2009 roku – Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: 'To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa’. Pani Garwacka–Czachor: 'Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania’. Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 12 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku – Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: 'Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej.’ Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 12 KOMENTARZY.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8174 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – są środki finansowe na podwyżki dla pielęgniarek i to już od lipca 2024 roku.

2 min czytania
Poseł o środkach finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek od 1 lipca 2024 roku… W niniejszym artykule publikujemy w oryginalnym brzmieniu dalszy ciąg…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
Komentarze