Stanowisko ministra zdrowia na apel, aby stworzyć możliwość "zaprzestania przez pielęgniarki i położne szpitalne pełnienia dyżurów nocnych po 50. roku życia bez zmniejszania z tego tytułu wynagradzania".

2 min czytania
Aktualności

.

7 maja 2013 rokuOryginalny wniosek samorządu pip. Pielęgniarka i położna oddziału szpitalnego po 50 roku życia pownna mieć możliwość zaprzestania pracy na dyżurach nocnych, bez zmniejszania z tego tytułu wynagrodzenia. Czytano 2000 razy! 23 KOMENTARZE!

 

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
.
Myślałem, że Okręgowy Zjazd reprezentuje interesy zawodowe wszystkich pielęgniarek i położnych. Natomiast faktem jest, że szpital nie jest jedynym miejscem gdzie przedstawiciele naszych zawodów pracują w porze nocnej. Dla przykładu przypomnę o istnieniu Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, Hospicjów, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowiu Ratunkowym itp. Pewna grupa pielęgniarek pracuje w porze nocnej wykonując zadania dyspozytora medycznego.
 
7 maja 2013 roku
Mariusz Mielcarek

.

Odpowiedź na interpelację poselską, z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia przepisów szczegółowych w zakresie pracy pielęgniarek i położnych po 50. roku życia w oddziałach szpitalnych

-wyciąg-

"Należy zauważyć, iż już na gruncie obowiązujących obecnie przepisów prawa pracy brak jest przepisów, które wyłączałyby dopuszczalność wprowadzenia rozwiązań prawnych stwarzających możliwość zaprzestania przez pielęgniarki i położne po 50. roku życia pełnienia dyżurów nocnych w oddziałach szpitalnych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 18 K.p., który statuuje zasadę uprzywilejowania pracownika, postanowienia korzystniejsze dla pracownika niż przepisy prawa pracy są ważne. Na zasadzie art. 18 K.p. można wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia korzystniejsze niż zawarte w przepisach prawa pracy, można też wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia nieprzewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, można wreszcie gwarantować dodatkowe składniki wynagrodzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2009 r., c, OSNP 2011, nr 5–6, poz. 75).
Wprowadzenie możliwości zaprzestania przez pielęgniarki i położne po 50. roku życia pełnienia dyżurów nocnych bez zmniejszenia z tego tytułu wynagrodzenia mogłoby być zatem dopuszczalne na poziomie uregulowań wewnątrzzakładowych. Pracodawca może bowiem w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy ustalić świadczenia związane z wykonywaną pracą korzystniejsze od tych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Takie działanie pracodawcy nie może jednak naruszać innych przepisów prawa, w szczególności o dyscyplinie finansów publicznych.
Podsumowując, należy podkreślić, że wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (przyznanie dodatku w wysokości odpowiednio co najmniej 65% lub co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego), jest uzależniona od dnia i pory wykonywania pracy. Zaprzestanie przez pielęgniarki i położne pełnienia dyżurów nocnych będzie się zatem wiązało z utratą uprawnienia do dodatku z tytułu pracy zmianowej wykonywanej w porze nocnej, o którym mowa w art. 99 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej
".

Z poważaniem
Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze