Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Górnośląskiej.

4 min czytania
Aktualności
Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Górnośląskiej.

Myślisz o studiach medycznych? Lubisz pracować z ludźmi a Twoją pasją jest pomoc innym? Sprawdź, jak wyglądają studia w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo jest samodzielnym zawodem medycznym, uregulowanym ustawowo. Pielęgniarki i pielęgniarze zajmują się pielęgnacją i opieką nad osobami chorymi, zdrowymi, dorosłymi oraz dziećmi. Posiadają kwalifikacje do przeprowadzania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza należy do zawodów zaufania publicznego.

Akademia Górnośląska posiada akredytację do realizacji kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo a dyplom ukończenia studiów wyższych uznawany jest w krajach UE, co pozwala na znalezienie zatrudnienia w zawodzie na unijnym rynku pracy. Na świecie wciąż brakuje ponad 1 mln pielęgniarek i pielęgniarzy, dlatego jest to zawód z przyszłością.

Studia licencjackie (studia I stopnia) na kierunku Pielęgniarstwo realizowane są w formie stacjonarnej (3 lata, 6 semestrów), natomiast studia magisterskie (studia II stopnia) dostępne są jako studia stacjonarne oraz niestacjonarne (2 lata, 4 semestry). Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy, profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pielęgniarki i położne.

W 2021 roku w Akademii Górnośląskiej została powołana Rada Ekspertów Wydziału Medycznego AG, która była naturalną konsekwencją rozwoju kierunków medycznych na uczelni. Obecnie w AG funkcjonują trzy kierunki w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia. Ich absolwenci to specjaliści cenieni na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Na uczelni działa także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. „Wirtualny szpital” to obecnie najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Sale symulacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz fantomy, które potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie.

Do podstawowych zadań MCSM należynauka i doskonalenie umiejętności miękkich (m.in.: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem i jego rodziną) oraz umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych (np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii) oraz z udziałem pacjentów standaryzowanych (np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne). Bardzo ważna jest również nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych posiada sześć pomieszczeń ćwiczeniowych:

  • Salę opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności – sala przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu;
  • Salę symulacji BLS (ang. Basic Life Support) – sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy;
  • Salę symulacji ALS (ang. Advanced Life Support) – sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy;
  • Salę umiejętności pielęgniarskich – sala umożliwiająca naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.;
  • Salę umiejętności technicznych – sala umożliwiająca naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.;
  • Salę egzaminacyjną OSCE – sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych.

Dodatkowo w MCSM znajduje się pomieszczenie kontrolne – sterownia, która umożliwia osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej.

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Górnośląskiej przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają i uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Studia przygotowują do pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studenci podczas praktyk mają kontakt z dziećmi, dorosłymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i środowiskiem rodzinnym.

Absolwenci pielęgniarstwa mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp. Możesz także prowadzić swoją indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, a co najważniejsze dyplom licencjata pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia (magisterskich) skierowane są do osób mających tytuł zawodowy – licencjat pielęgniarstwa. Na studiach magisterskich studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych, napisanie i obrona pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu studiów absolwent AG otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa, który uprawnia do podjęcia studiów III stopnia, przygotowania dysertacji i uzyskania tytułu doktora.

Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe i edukację zdrowotną społeczeństwa.

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia w Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach znajdziesz klikając TUTAJ.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze
×
Aktualności

Izba pielęgniarek chce aby te leki mogły podawać pielęgniarki.