Szkolenia dla pielęgniarek. Dane dotyczące liczby specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

2 min czytania
AktualnościPielęgniarki w liczbachSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia dla pielęgniarek. Dane dotyczące liczby specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Specjalizacja dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe to szkolenie specjalizacyjne, którego celem jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:

  • samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
  • pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
  • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
  • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
  • uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego
  • pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej

Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie tę specjalizację, w latach 2006 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 3 318 pielęgniarek.

Egzamin państwowy w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, w obecnie trwającej sesji jesiennej odbędzie 26 października. Ma do niego przystąpić 194 osób.

Liczba pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Państwowym Ratownictwie medycznym, pielęgniarka systemu – to pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 3 listopada 2022 roku Dyrektor departamentu MZ Agnieszka Tuderek-Kaleta informowała: zasoby kadrowe w szpitalnych oddziałach ratunkowych, według danych z wojewódzkich planów działania systemu, na koniec grudnia 2021 r. liczba pielęgniarek – 4803, w tym pielęgniarki systemu 3447.

Na podstawie danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w 2022 roku liczba czynnych zawodowo pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego wynosiła 2 tys. Liczba ta była wyższa o 300 w porównaniu z rokiem 2018. W roku 2022 90% z nich było zatrudnionych w szpitalach (1,8 tys.).

Średnia wieku pielęgniarski specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego wynosi 48,3 lata. Natomiast ponad 1,5 tys. z nich jest wieku 48 lat i więcej.

źródło: dane Narodowego Funduszu Zdrowia, ckppip.edu.pl

Należy podkreślić, że rozbieżności w liczbie pielęgniarek systemu a posiadających specjalizację – pielęgniarstwo ratunkowe, wynika z faktu, że pielęgniarką systemu jest pielęgniarka także z tytułem specjalisty: anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii. Dodatkowo pielęgniarką systemu są pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zarabiają mniej niż opiekun medyczny.