Szkolenia pielęgniarek – niższe zainteresowanie kursem kwalifikacyjnym niż specjalizacją.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia pielęgniarek – niższe zainteresowanie kursem kwalifikacyjnym niż specjalizacją.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego pozwala pielęgniarce nie tylko zdobyć niezbędną wiedzę, ale również pozyskać umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ten kurs kwalifikacyjny, w latach 2016 – 2022 ukończyło jedynie… 13 pielęgniarek i to w jednym roku – 2019.

Efekty kształcenia

Aby uzyskać kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarka jest zobowiązana do poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tym zakresie. Czego dokładnie uczy się uczestnik kursu?

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz struktury organizacyjnej Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i na świecie;
 • specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozpoznawanie stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia chorego, obowiązujących standardów postępowania medycznego przyjętych w medycynie ratunkowej i medycynie katastrof

Zobacz także:

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • dokonać oceny wydolności oddechowo-krążeniowej i stanu świadomości pacjenta;
 • stosować wytyczne i procedury postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów;
 • sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia;
 • wykonywać procedury ratunkowe w stanie zagrożenia życia;
 • przeprowadzić segregację medyczną;
 • dokumentować wykonywane działania, zgodnie ze specyfiką prowadzenia dokumentacji medycznej przyjętej w określonych jednostkach systemu ratownictwa medycznego;
 • podejmować decyzje zapewniające bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo własne i zespołu

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z członkami zespołu w sposób gwarantujący wysoką jakość udzielanych świadczeń;
 • krytycznie ocenia kompetencje własne i członków zespołu;
 • ponosi odpowiedzialność za działania własne i członków zespołu.

Pielęgniarstwo ratunkowe – wykaz literatury 

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. W powyższym, wskazano literaturę podstawową i uzupełniającą. Jako obowiązującą literaturę wskazano pozycję, którą można zakupić w Sklepie Pielęgniarek i Położnych:

Kózka M., Maślanka M., Rumian B. (red.): Pielęgniarstwo ratunkowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020

Celem autorów było usystematyzowanie i racjonalizacja działań medycznych podejmowanych przez członków zespołów ratunkowych w stanach nagłych zagrożenia życia.

W książce uwzględniono zagadnienia z zakresu podstaw prawnych i organizacji ratownictwa medycznego, kwalifikacji zespołów ratownictwa medycznego i zasad współpracy oraz charakterystykę wybranych, najczęściej występujących stanów zagrożenia życia. Opisano także najważniejsze procedury postępowania pielęgniarskiego w ratownictwie medycznym, w tym procedury samodzielnie wykonywane przez pielęgniarki i asystowanie do procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez lekarza.

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Z danych zamieszczonych w SMK wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego to 250 osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie20
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie40
małopolskie0
mazowieckie0
opolskie0
podkarpackie25
podlaskie140
pomorskie0
śląskie0
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie25
zachodniopomorskie0
Razem:250
(dane na dzień na dzień 25 lipca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zainteresowanie szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego jest o wiele wyższe – 2 669 pielęgniarek zdeklarowało chęć odbycia przedmiotowej specjalizacji.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze
×
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Ważne dla pielęgniarek. Wzór pisma do dyrektora.