Szkolenia pielęgniarek. Ten kurs specjalistyczny odbyło zaledwie 25 osób.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenia pielęgniarek. Ten kurs specjalistyczny odbyło zaledwie 25 osób.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem dzisiejszego artykułu w latach 2016-2022 ukończyło jedynie 25 osób. Co powoduje tak niskie zainteresowanie tym szkoleniem?

Mowa o kursie w zakresie opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Celem kształcenia w tej dziedzinie jest zdobycie umiejętności pozwalających zapewnić kompleksową opiekę dziecku* z chorobą nowotworową.

*Ilekroć w programie jest mowa o „dziecku”, należy przez to rozumieć populację wieku rozwojowego od 0-18 roku życia.

Kształcenie pielęgniarek

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową wynosi 75 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 30 godzin.

Kurs składa się z pięciu modułów. Poniżej przedstawiamy każdy z nich, wraz z krótkim opisem celu.

I Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych u dzieci, Cel: Pielęgniarka omówi choroby nowotworowe najczęściej występujące u dzieci, zasady diagnostyki i metody ich leczenia

II Podawanie leków cytostatycznych, Cel: Pielęgniarka poda leki cytostatyczne zgodnie ze zleceniem lekarskim, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu podawania cytostatyków.

III Działania niepożądane chemioterapii i radioterapii, Cel: Pielęgniarka rozpozna i zminimalizuje działania niepożądane chemioterapii i radioterapii.

IV Psychologiczny i społeczny aspekt chorób nowotworowych u dzieci, Cel: Pielęgniarka udzieli wsparcia dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie/opiekunom.

V Pielęgnowanie dziecka w trakcie diagnozowania oraz leczenia choroby nowotworowej, Cel: Pielęgniarka sprawuje specjalistyczną opiekę nad dzieckiem w trakcie diagnozowania oraz leczenia przeciwnowotworowego.

Literatura dla pielęgniarek

Poniżej przedstawiamy publikacje dostępne w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, ściśle związane z przedmiotowym kursem.

A. Koper, K.J. Koper.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010 (dodruk 2022)

De Walden-Gałuszko K.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna, PZWL, 2021

Publikacja została opracowana we współpracy ze specjalistami z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego, operacyjnego, anestezjologicznego i epidemiologicznego, a także przy współudziale lekarzy, farmaceuty, rehabilitanta, psychologa klinicznego, dietetyka i pracownika socjalnego.

Psychoonkologia jest dyscypliną, która powstała i rozwinęła się dzięki postępowi w zakresie onkologii. Swoje cele realizuje w dwóch kierunkach: pierwszy to promocja zdrowego trybu życia, drugi to łagodzenie i usuwanie skutków choroby onkologicznej zarówno u chorych, jak i ich najbliższego otoczenia. Jest to ważna dziedzina wiedzy na każdym etapie zmagania się z procesem nowotworowym – od momentu rozpoznania choroby, przez okres leczenia, etapy życia po pokonaniu nowotworu lub w okresie zaawansowanej, nieuleczalnej choroby, prowadzącej do śmierci.

Kędziora-Kornatowska K..: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010 (dodruk 2022)

Jest to nowoczesny podręcznik, zgodny ze standardami kształcenia obowiązującymi na kierunku pielęgniarstwo, przygotowujący do opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Książka została napisana przez zespół specjalistów – lekarzy, pielęgniarek i psychologów – zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.

źródło: pzwl.pl

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły chęć odbycia kursu specjalistycznego

Poniżej przedstawiamy liczbę pielęgniarek, które zdeklarowały chęć odbycia kurs specjalistyczny w dziedzinie Opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Dane pochodzą z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie0
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie25
małopolskie0
mazowieckie0
opolskie0
podkarpackie20
podlaskie0
pomorskie0
śląskie50
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie0
zachodniopomorskie0
Razem:95
(dane na dzień na dzień 30 sierpnia 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
Aktualności

Izba pielęgniarek chce aby te leki mogły podawać pielęgniarki.