Izba pielęgniarek chce aby te leki mogły podawać pielęgniarki.

4 min czytania
Aktualności
Izba pielęgniarek chce aby te leki mogły podawać pielęgniarki.

Na jakie leki pielęgniarka wystawi receptę?

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2018 r. poz. 299), zwanego dalej „rozporządzeniem”, polegające na rozszerzeniu wykazu substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Głównym celem projektowanych zmian jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej. Ponadto, projekt rozporządzenia poszerza uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wynikające z art. 15a ustawy, w kontekście zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zmian demograficznych.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia rozszerzono wykaz substancji czynnych w grupie leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych, które będą mogły ordynować uprawnione pielęgniarki i położne oraz, na które będą mogły wystawiać recepty, realizując świadczenia zdrowotne, m. in. w ramach porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz porad pielęgniarek i położnych określonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (porada pielęgniarska – diabetologia, porada pielęgniarska – kardiologia, porada pielęgniarska – chirurgia ogólna, porada położnej – położnictwo i ginekologia), po uprzednim przeprowadzeniu badania fizykalnego w celu zdefiniowania problemów zdrowotnych.

Do grupy leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych zostały dodane dwie substancje czynne do ordynacji i wypisywania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne, tj.:

1) Furazidinum – tabletki do podawania doustnie;

2) Fosfomycinum trometamolum – granulat do sporządzania roztworu doustnego.

Powyższe substancje czynne będą wykorzystywane przez uprawnione pielęgniarki i położne m.in. w podstawowej opiece zdrowotnej przy samodzielnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z zakażeniami górnych i dolnych dróg moczowych.

Do wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez uprawnione pielęgniarki i położne, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, została dodana grupa leków stosowanych do leczenia trudno gojących się ran, oparzeń, gdzie zostały wskazane dwie substancje czynne, tj.:

1) Sulfathiazolum argentum – krem do podawania na skórę;

2) Octenidinum dihydrochloridum+Phenoxyethanolum – roztwór, aerozol – do podawania na skórę.

Powyższe substancje czynne będą wykorzystywane przez uprawnione pielęgniarki i położne przy samodzielnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w leczeniu ran przewlekłych i trudno gojących się m.in. w przypadku: odleżyn, przewlekłych owrzodzeń podudzi, oparzeń skóry wszystkich stopni oraz przy wspomaganiu leczenia mniejszych ran powierzchniowych, pourazowych, krwawiących i narażonych na zakażenie.

Na jakie wyroby medyczne wypisze zlecenie pielęgniarka?

W załączniku nr 3 do rozporządzenia poszerzono grupę wyrobów medycznych o cewniki urologiczne niepowlekane, na które pielęgniarki i położne posiadające kwalifikacje określone w art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, będą mogły wystawiać zlecenia. Powyższa zmiana ma także na celu ujednolicenie przepisów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704, z późn. zm.). W załączniku do ww. rozporządzenia (poz. 96) określono, iż pielęgniarka i położna jest uprawniona do wystawiania zlecenia na cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane.

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, powoduje problemy interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących uprawnień pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania opatrunków z grupy opatrunków hydrożelowych oraz hydrożelowych złożonych, które obejmują nie tylko opatrunki w formie plastrów (emplastrii), ale także w formie żelu.

Jednocześnie, ww. wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nie przewiduje wystawiania przez uprawnione pielęgniarki i położne recept na: paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz na objęte refundacją od 1 dnia stycznia 2022 r. – igły do insulin.

Projektowany przepis umożliwi ordynowanie przez pielęgniarki i położne wszystkich opatrunków wydawanych w aptece na receptę, pasków diagnostycznych do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz igieł do insulin.

Na jakie badania diagnostyczne wystawi pielęgniarka skierowanie?

W załączniku 4 do rozporządzenia rozszerzono wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne będą miały możliwość wystawiania skierowania. W grupie badań biochemicznych krwi dodano badanie stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL- cholesterolu, HDL-cholesterolu oraz triglicerydów. Projektowana zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia przepisów projektowanego rozporządzenia zgodnie z regulacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540, z późn. zm.), które umożliwiają realizację przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia profilaktycznego, jakim jest program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK). W ramach ww. programu pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić pacjentom korzystających ze świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, skierowanie na ww. badania diagnostyczne, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki ChUK.

Ponadto w grupie badań mikrobiologicznych dodano badanie diagnostyczne – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Wprowadzona zmiana umożliwi pielęgniarkom i położnym wystawianie skierowania na wykonanie testów antygenowych służących do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2, co przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń diagnostycznych.

źródło: legislacja.gov.pl – 17 luty 2023 roku.

Wykaz leków, które powinna mieć prawo podać pielęgniarka według izby pip

Zobacz uwagi izby pip (opublikowane w dniu 24 sierpnia 2023 roku) do rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki - wybory 2023

Kolejna pielęgniarka kandyduje w wyborach do Sejmu.